Date despre proiect

Promoter Proiect: Primăria Comunei Luna, Jud. Cluj
Parteneri Proiect:
Partener 1: APIS - Asociația pentru Promovarea Incluziunilor Sociale
Partener 2: Școala Gimnazială Luna

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în valoare de 759.311,78 lei, din care 645.415,01 lei grant SEE şi 113.896,77 lei cofinanțare publică

 

Rezumatul Proiectului

Proiectul vizeaza dezvoltarea serviciilor suport pentru a contribui la scaderea ratei de abandon scolar in comuna Luna. Avand in vedere factorii care determina incidenta manifestarii fenomenului abandonului scolar - factori de risc familiali (familii monoparentale, lipsa unor conditii minimale de studiu, parinti cu handicap grav, parinti care primesc ajutoare sociale), factori de risc individuali (motivatie redusa pentru activitati scolare, absenteism ridicat, dificultati de invatare) si factori comunitari (situatie economica precara, nivel scazut de educatie al parintilor) a fost identificate ca necesare masuri de sprijin pentru un numar de 75 de copii cu grad de risc ridicat, dintre care 65 copii romi si 10 copii romani din clasele I-VII, si parintii acestora, din comuna Luna.
Derulandu-se pe o perioada de 18 de luni, proiectul propune o abordare unitara in cadrul Centrului Educational Comunitar pentru Romi in care grupul-tinta vizat sa fie asistat printr-un program care include servirea mesei, activitati educative, activitati recreative si de socializare, consiliere psihologica si orientare scolara, precum si actiuni de educatie si consiliere parentala pentru parintii copiilor. De asemenea, au fost prevazute interventii in domeniul incluziunii sociale si dezvoltarii comunitare prin intalniri cu membrii comunitatii in vederea definirii unor initiative comunitare. Proiectul se bazeaza pe parteneriatul intre factorii relevanti la nivelul comunei Luna - administratia publica locala, un ONG cu experienta in domeniu si in zona in abordarea specifica grupului tinta, precum si scoala gimnaziala, a carui personal va fi instruit pentru a-si insusi cunostiintele si atitudinea necesare abordarii nevoilor speciale ale acestui grup tinta.
Locatia de implementare a proiectului este situata la adresa Comuna Luna, Sat Luna, nr. 124, intr-o cladire avand suprafata construita de 868,60 mp, caldire denumita "Scoala veche Luna" aflata in patrimoniul (domeniul public) Comunei Luna (conform HG 969/2002, Anexa 48, poz. 37). Spatiul ce va fi reabilitat prin proiect pentru desfasurarea activitatilor Centrului educational comunitar pentru romi din comuna Luna este pus la dispozitia activitatilor Centrului nou-infiint atat pe perioada implementarii proiectului, cat si pe perioada post-implementare, timp de cel putin 5 ani de la finalizarea proiectului. Spatiul alocat activitatilor Centrului educational comunitar pentru romi este situat in imediata vecinatate a Scolii gimnaziale Luna, fiind extrem de accesibila membrilor grupului tinta care frecventeaza cursurile Scolii. Astfel, dupa terminarea cursurilor, copiii vor isi vor continua activitatea in cadrul Centrului, situat pe acelasi amplasament cu Scoala gimnaziala, durata deplasarii de la Scoala la Centru fiind de aproximativ 5 minute. Dupa terminarea cursurilor, copiii vor lua masa in cadrul Centrului si vor intra in programul stabilit: activitati recreative, apoi vor continua cu activitati educative. In concluzie, locatia a fost aleasa luand in considerare in primul rand proximitatea fata de Scoala, durata redusa de deplasare de la Scoala la Centru, pentru a asigura accesibilitatea serviciilor pentru beneficiarii vizati. De asemenea, in acest fel se elimina eventuale cheltuieli cu deplasarea copiilor la Centru si se asigura o continuare fireasca a activitatilor din scoala, acestea fiind completate de noile servicii introduse pentru copii - servirea mesei, activitati recreative, activitati educative, consiliere psihologica. In plus, locatia stabilita, fiind situata in centrul comunei, este accesibila si pentru parintii copiilor ce fac parte din grupul-tinta de baza.


Scopul Proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea de serviciilor suport integrate, efective si eficiente, adresate copiilor care se confrunta cu riscul de abandon scolar, in vederea promovarii incluziunii sociale in comuna Luna, judetul Cluj.
Atingerea obiectivului general al proiectului va contribui la atingerea obiectivului general al Programului - "intarirea coeziunii economice si sociale la nivel national, regional si local" - prin crearea unui cadru unitar de interventie prin actiuni suport menite sa apropie copiii aflati in situatia de risc de abandon scolar de cunostiintele si competentele necesare pentru a fi capabili pe termen mediu si lung sa faca fata pe piata muncii, sa incurajeze acceptul si sustinerea copiilor din partea familiilor si rezolvarea eventualelor probleme la nivel familial pentru a determina durabilitatea si sustenabilitatea acestor interventii, sa promoveze identificarea unor solutii la problemele comunitatii in cadrul intalnirilor comunitare care vizeaza incluziunea sociala. Toate aceste masuri de sprijin sunt menite sa constituie interventii de durata care sa intareasca coeziunea comunitatii Luna, pornind de la nucleul comunitatii - copiii aflati in situatii de risc de abandon scolar si familiile acestora - cu impact pozitiv asupra mediului economic si social local.

Proiectul contribuie la atingerea rezultatelor asteptate ale Programului prin infiintarea unor noi servicii in cadrul organizat, unitar, coerent si comprehensiv al Centrului Educational Comunitar pentru Romi nou creat - servirea mesei de tip "scoala dupa scoala", cercuri artistice, recreative, consiliere psihologica si orientare scolara pentru copii, consiliere si educatie parentala pentru parintii acestora, mentorat pentru cadrele didactice implicate in activitatile educative pentru ca acestia sa fie "profesionisti mai bine pregatiti pentru lucrul cu copiii si tinerii, respectiv in randul celor implicati in problematica incluziunii sociale. In plus, campania de promovare "door-to-door" a activitatilor Centrului, precum si intalnirile cu parintii organizate cu sprijinul psihologului sunt menite sa creasca gradul de constientizare privind importanta educatiei in randul familiilor de etnie roma si a comunitatii locale, in general. In plus, parteneriatul pe care se bazeaza proiectul va fi extins prin propuneri de colaborare adresate Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale a judetului Cluj, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Cluj, Inspectoratului Scolar Judetean Cluj, altor organizatii relevante pentru problematica incluziunii sociale.

Obiectivele Proiectului

A). Implementarea a cel putin 4 tipuri de măsuri specifice de educaţie formală, non-formală, consiliere psihologică şi orientare şcolară a 75 de copii aflaţi în situaţia de risc de abandon şcolar din comuna Luna in cadrul Centrului Educational Comunitar pentru Romi pana la finalizarea implementarii proiectului cu asigurarea sustenabilitatii ulterioare a acestora
B). Implementarea a cel putin 2 tipuri de măsuri de consiliere şi educaţie parentală pentru părinţii celor 75 de copii aflaţi în situaţia de risc de abandon şcolar din comuna Luna in cadrul Centrului Educational Comunitar pentru Romi pana la finalizarea implementarii proiectului cu asigurarea sustenabilitatii ulterioare a acestora
C). Implementarea unui set de activităţi care sa genereze actiuni de dezvoltare comunitara cu impact asupra dezvoltarii incluziunii sociale în cadrul Centrului Educaţional Comunitar pentru Romi Luna pana la finalizarea implementarii proiectului cu asigurarea sustenabilitatii ulterioare a acestora


Descriere rezultatatelor propuse

• Imbunatatirea situatiei scolare a copiilor (nivelul de cunostiinte determinat de calificativele/notele obtinute la scoala) din grupul-tinta vizat cu cel putin 80% la finalul proiectului
• Cresterea frecventei scolare pentru cei 75 de copii din grupul tinta cu cel putin 40% fata de momentul inceperii proiectului
• Scaderea ratei de abandon scolar cu cel putin 30% fata de momentul inceperii proiectului
• Participare a cel putin 70% din parintii copiilor cu risc de abandon scolar la intalniri de consiliere si educatie parentala
• Participare a cel putin 20% din membrii comunitatii rome la intalnirile de facilitare comunitara
• Participare a cel putin 200 membri ai comunitatii locale la intalnirile privind incluziunea sociala pana la finalizarea proiectului

Indicatori ai programului la care contribuie proiectul

• Serviciile specifice unui centru de zi dezvoltate prin proiect vizeaza imbunatatirea situatiei unui numar de 75 de copii, din care 65 de etnie roma, care vor beneficia de masa si un program special de organizare a timpului liber pentru a acoperi nevoile educative, dar si de dezvoltare psiho-socio-emotionala a acestora, in contextul tolerantei si multiculturalitatii.
• Prin proiect vor fi create facilitati specifice unui centru de zi, in acest sens Centrul educational comunitar pentru romi din comuna Luna urmand a se acredita
• Masurile vizate de proiect sunt: servicii de tip after-school, consiliere psihologica si parentala, dezvoltarea personala a copiilor prin activitati ludice si recreative, activitati de constientizare si informare comunitara, servirea mesei.
• Cei 88 de parinti din grupul tinta vor beneficia de consiliere psihologica si parentala pentru a sustine dezvoltarea copiilor lor si a depasi barierele emotionale, psihologice pentru a fi mai responsabili si informati cu privire la educatia copiilor lor.
Proiectul se bazeaza pe experienta si expertiza de 10 specialisti, dintre care 2 de etnie roma, care sunt familiarizati cu particularitatile si specificul comunitatii rome din comuna Luna si care vor conlucra pentru impementarea in conditii optime a activitatilor proiectului si atingerea rezultatelor preconizate.


Download fisier atasat: Date despre proiect.docx