PRIMĂRIA LUNA SUSȚINE DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN AVATAR !

Procesul de globalizare a generat schimbări dramatice pe piața muncii din zona Turda-Câmpia Turzii, unde mii și mii de persoane, atât din mediul urban, dar mai ales din mediul rural, bine calificate în domenii industriale și conexe acestora, și-au pierdut locurile de muncă deși până de curând acestea păreau a fi stabile și sustenabile din punct de vedere economic.
Pentru contracararea profundelor efecte cu implicații sociale devastatoare care au afectat populația din zonă prin pierderea locurilor de muncă, Primăria Luna a avut inițiativa participării în calitate de partener în cadrul unui proiect cu finanțare europeană nerambursabilă din Fondul Social European. Proiectul, denumit AVATAR - Acțiuni cu Valoare Adaugată pentru Țară prin Antreprenoriat și Recalificare, dedicat persoanelor din mediul rural, șomere sau aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizează pe lângă măsurile de înregistrare, informare, consiliere profesională și formare profesională, mediere în vederea reintegrării participanților pe o piață a muncii incluzivă, adaptată noilor cerințe economice.
Pierderea locurilor de muncă afectează pregnant persoanele din mediul rural care sunt obligate să se reîntoarcă înspre agricultura de subzistență. Aceasta redevine unica lor sursă de venit, nesustenabilă pentru dezvoltarea sănătoasă a familiilor în noile condiții economice, care impun o mobilitate geografică ridicată, deținerea de studii complexe, certificări și atestări ale competențelor.
Proiectul impactează direct asupra locuitorilor din comuna Luna, unde peste 200 de persoane sunt deja înregistrate și urmează să beneficieze de formare profesională, printre care:

• Sudor, cod COR 7212.2.1, tip program: Nivelul II de Calificare, total ore: 720 (240 ore teorie, 480 ore practică);

• Competențe informatice, tip program: Specializare, total ore: 40;

• Lucrător Maşinist Utilaje, cod COR: 8333.1.5; tip program: Nivelul I de Calificare, total ore: 360 (120 ore teorie, 240 ore practică);

• Curs confecţioner cablaje auto, cod COR: 724114, tip program: Nivelul I de Calificare, total ore: 360 (120 ore teorie, 240 ore practică).

Totodată, pe lângă acordarea în mod gratuit a formării profesionale, pe întreaga durată de desfășurare a cursurilor, cursanții beneficiază de servicii de catering și transport înspre locațiile și de la locațiile de desfășurare a cursului. Doar absolvenții certificați ai cursurilor vor beneficia de o subvenție care va fi acordată, după caz, împreună cu certificatele de calificare sau perfecționare.
Proiectul AVATAR, având primăria comunei Luna în calitate de partener, se desfășoară conform planului. Primul curs de formare profesională, cel de sudor, a debutat cu pregătirea teoretică. Sala de curs este plină, animată, iar cursanții dornici să învețe nouă meserie. De curând am solicitat părerea cursanților în legătură cu desfășurarea programului de formare profesională. Aceștia ne-au transmis că sunt mulțumiți, apreciază calitatea suportului de curs, agreează formatorul și așteaptă cu interes să înceapă perioada de practică aferentă. Părerile acestora colectate direct la locația de desfășurare a instruirii teoretice, puteți găsiți accesând linkurile de mai jos:

• https://www.youtube.com/watch?v=Mcppv5HByC4
• https://www.youtube.com/watch?v=ti8QtIiYxX4
• https://www.youtube.com/watch?v=a9ENT3hDTbA
• https://www.youtube.com/watch?v=DGSxv5nRMmk
• https://www.youtube.com/watch?v=IFfevQSV8HQ

Cursul de calificare dedicat meseriei de sudor, a demarat cu sprijinul primăriei Luna în data de 6 ianuarie 2015 cu o grupă formată din 20 de persoane. Acesta se va se va finaliza printr-un examen în urma căruia participanții vor dobândi un certificat de calificare profesională și codul COR pentru ocupația de sudor, împreună cu un set complex de competențe: lucrul în echipă; planificarea activităţii proprii; urmărirea programului de pregătire profesională; comunicarea interpersonală; aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR; utilizarea documentaţiei tehnice; aplicarea procedurilor de calitate; exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării / tăierii; pregătirea operaţiei de sudare / tăiere; aplicarea procedeelor de sudare / tăiere; realizarea operaţiilor post-sudare / tăiere. De asemenea, sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.); instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.); conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice; recipiente sub presiune; cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur; altele. Tăietorul este operatorul care utilizând energia termică (arc electric, flacără de gaze sau alte surse neconvenţionale de energie) decupează/taie diverse piese.
Calificarea gratuită și serviciile conexe acordate beneficiarilor proiectului va fi un pas înainte pentru reintegrarea socio-profesională durabilă a persoanelor din comuna Luna și zonele rurale învecinate.
Primăria Luna în calitate de susținător al comunității locale admiră interesul de care dau dovadă membrii comunității și le garantează sprijinul viitor în căutarea unui loc de muncă. Respectând calendarul de organizare a programului de formare profesională în cursul lunii ianuarie 2015 s-a derulat și finalizat cursul de specializare de Competențe informatice, la care au participat un număr de 28 de persoane.
Un feedback asupra formarii profesionale a beneficiarilor se poate obține accesând linkurile de mai jos:
https://www.youtube.com/watch?v=Z9vHYxcRftw
https://www.youtube.com/watch?v=HehgvQlEP6o

Prin intermediul proiectului Avatar, Primăria Luna, încearcă să acopere nevoile de dezvoltare a capitalului uman !

Împreună vom reuși să realizăm ceva memorabil !