AVATAR – o soluție pentru comuna Luna

AVATAR, proiect strategic implementat pe Axa Prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" , este solutia accesata de primaria Luna pentru a oferi noi oportunitati fortei de munca locale.
În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013, operaţiunile propuse în cadrul acestui DMI vizează persoanele din mediul rural, inclusiv persoanele implicate în agricultura de subzistenţă, printre care: persoane care sunt sau ar putea fi implicate în agricultura de subzistenţă ca urmare a nivelului scăzut de educaţie si formare profesională şi a oportunităţilor scăzute de ocupare din mediul rural. În contextul POSDRU, prin populaţia ocupată în agricultură se înţelege populaţia care are un venit din activităţile agricole, fie ca tehnicieni sau fermieri în întreprinderile agricole zootehnice, fie producători agricoli autorizaţi independenţi, în timp ce populaţia din agricultura de subzistenţă înseamnă lucrători familiali neremuneraţi, în cadrul producţiei gospodăreşti pentru consumul final propriu.
Proiectul Avatar are în vedere nevoile de dezvoltare la nivel local şi regional şi est adaptat necesităţilor de formare profesională a acestor categorii de persoane, prin furnizarea serviciilor personalizate, inclusiv servicii de informare şi consiliere profesională, programe de formare profesională specifice care să includă şi componente de activare şi motivare, programe de plasare la locul de muncă şi alte categorii de intervenţii care urmăresc facilitarea accesului pe piaţa muncii în sectoare/activităţi non-agricole.
Felicităm oamenii din comuna Luna pentru atitudinea dechisă manifestată față de activitățile proiectului. Numărul mare de înscriși ne bucură și energizează. Până în prezent avem înscrise aproximativ 90% dintre persoanele care vor urma cursurile. În luna decembrie începe cursul pentru prima grupă de sudori, iar în luna ianuarie a anului viitor va începe cursul de TIC.

Download fisier atasat: articol_ solutia Avatar.docx