RAPORT PRIVIND TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI IN CADRUP PROIECTULUI AVATAR

"bune
 
In cadrul proiectului AVATAR un obiectiv principal este reprezentat de analiza si adoptarea de bune practici de la nivel transnational in vederea identificarii de masuri active de ocupare inovatoare, inclusiv de diversificare a economiei rurale, care vor fi implementate in mediul rural.
Astfel activitatea nr. 4 a proiectului presupune crearea unei retele transnationale pentru facilitarea schimburilor si a adoptarii de bune practici legate de furnizarea masurilor active de ocupare in mediul rural.
Obiectivele generale ale acestei activitati au fost grupate intr-o serie de 3 subactivitati, dupa cum urmeaza:
- 4.1 Elaborarea de criterii de benchmarking si identificarea de cazuri de excelenta la nivel transnational ;
- 4.2 Identificarea si analiza bunelor practici si elaborarea unui model pe baza acestora: cele 5 cazuri de excelenta vor fi sintetizate in fise din care sa rezulte elementele unui model de transferat;
- 4.3 Organizarea unei vizite de studiu in Italia pentru analiza transferabilitatii modelului: un grup de 10 experti implicati in activitatile de planificare si derulare a masurilor active de ocupare vor participa la o vizita de studiu de 6 zile pentru analiza bunelor practici identificate si a modalitatilor concrete de transferare a modelului. Scopul acestei activitati de schimb de bune practici cu privire la modalitatile inovatoare de furnizare a masurilor active de ocupare in mediul rural este acela de a identifica si prezenta experiente si proiecte finantate prin politicile de ocupare, cazuri de excelenta, care demonstreaza modul in care politicile active de ocupare in mediul rural se concretizeaza in oportunitati de ocupare, in intreprinderi rurale si in dezvoltarea teritoriului.
Vizita de studiu s-a desfasurat in Italia, în perioada 29 iunie - 5 iulie 2014. Delegatia a fost formata din reprezentantii solicitantului - Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, si reprezentanta Primariei comunei Luna, institutie partenera in cadrul proiectului AVATAR.
Partenerul transnational in cadrul proiectului AVATAR este Societatea de Formare si Consultanta a Confindustria din Regiunea Umbria (Italia). Aceasta filiala Confindustria este o asociatie patronala din industrie, cu peste 1200 de membri la nivel regional. Societatea de Formare si Consultanta a fost infiintata in 2001 si desfasoara o activitate calificata de formare si consultanta adresata protagonistilor, actuali si viitori, ai proceselor organizationale, pentru ajutarea intreprinderilor sa gestioneze inovatia si procesele de gestiune a cunostintelor si informatiei. Regiunea Umbria, unde activeaza partenerul transnational, are o populatie de 900.000 de locuitori, iar persoanele de nationalitate romana inregistrate sunt in numar de 2400 - persoane ocupate, respectiv 1900 - persoane aflate in cautarea unui loc de munca.
Vizita a cuprins 5 intâlniri de lucru cu institutii din regiunile italiene Umbria si Roma, in cadrul carora au avut loc discutii pe tematica proiectului, din care au rezultat exemple de bune practici in domeniu. Graficul intalnirilor a fost structurat in asa fel incat sa se usureze schimbul de bune practici intre institutiile implicate. S-au purtat discutii despre procesul de insertie pe piata muncii, marirea gradului de ocupare, incluziunea grupurilor defavorizate, analiza pietei muncii regionale, abordari integrate (consiliere, orientare, formare, incluziune) si procesul de dezvoltare antreprenoriala.
Exemplele de bune practici care urmeaza sa fie transferate de Sistemi Formativi Confindustria Umbria (SFCU) prin proiectul AVATAR contin metode pentru: proiectarea si gestionarea cursurilor adresate antreprenorilor, managerilor si persoanelor care ocupa functii diferite din diverse domenii antreprenoriale, consultanta acordata intreprinderilor pentru proiectarea, realizarea si comunicarea cursurilor de perfectionare antreprenoriala si recalificare a personalului finantate din fonduri publice; proiectarea si gestionarea programelor speciale de formare cu plata; proiectarea, gestionarea cursurilor de formare si de calificare post universitare si post liceale cu finantare publica; gestiunea masterelor si cursurilor de specializare private.
In cadrul vizitei de studiu au fost efectiv prezentate bune practici in trei domenii de baza : formare si mediere profesionala, mediere intre cerere si oferta pe piata muncii si servicii pentru crearea de noi afaceri.

Bune practici identificate in cadrul proiectului «COMUNICANDO»
Grupul tinta al acestui proiect a fost foarte larg, acesta adresandu-se persoanelor adulte. Cursurile de calificare oferite, de maxim 50 de ore, au fost organizate in sesiuni de 2 ore/zi, dimineata dar si dupa-amiaza, in afara programului de lucru, fiecare sesiune fiind repetata la doua saptamani; pentru beneficiarii care nu au putut participa, a fost adoptat astfel un program flexibil. Cursurile de antreprenoriat, de cca 20 de ore s-au axat pe prezentarea elementelor de baza : modul in care se infiinteaza o firma, chestiuni tehnice legate de elaborarea bilantului unei firme, a marketingului unui produs. Aceste cursuri au putut fi aprofundate prin parcurgerea unor sesiuni suplimentare de leadership, management si export al produselor.
Anuntul privind organizarea acestor cursuri a fost postat pe site-ul SFCU si intr-un timp record de 1 an de la debut au fost primite un numar de 9000 de solicitari si au fost instruite un numar de 6000 de persoane.
Reprezentantul SFCU, cu o experienta in domeniu de cca 25 de ani, a apreciat ca birocratia si complexitatea ucid inteligenta, concluzionand ca proiectul «Comunicando» a functionat tocmai prin simplitate si feed-back. El a incurajat deschiderea de noi afaceri, a insuflat ambitie atat pentru deschiderea cat si pentru dezvoltarea unor afaceri.

Bune practici identificate in cadrul proiectelor «VELA» si «PERLA»
Grupul tinta a fost constituit din persoane aflate in somaj, sau somaj tehnic. Proiectul s-a adresat zonelor rurale, unde s-au inchis multe afaceri in perioada crizei economice.
Pentru fiecare persoana din grupul tinta a fost alocat un timp de 25 de ore de informare si consiliere. Se apreciaza ca timpul destul de mare alocat informarii si consilierii s-a generat o rata mica sau chiar zero a abandonului inregistrat in faza ulterioara, de formare profesionala. In primele zile, beneficiarii erau supusi unor teste care evidentiau competentele si nevoile fiecaruia. Apoi beneficiarilor li se prezentau oportunitatile din zona de resedinta, meseriile cautate, se decidea impreuna cu consilierul tipul de curs de calificare sau recalificare potrivit. Informatiile despre locurile de munca disponibile au fost preluate din datele statistice ale Confindustria, date bazate pe interviuri luate agentilor economici privind necesarul de forta de munca.

Bune practici identificate in cadrul proiectului «LAVORO PER TE»
Proiectul consta in functionarea unui portal pentru medierea electronica pe piata muncii si servicii gratuite de selectie si plasare a fortei de munca, avantajele utilizarii portalului fiind reducerea costurilor firmelor care angajeaza prin intermediul aplicatiei someri sau someri de lunga durata. Un alt avantaj este rolul activ al statului in reducerea discriminarilor, in special de gen si nationalitate (in Italia, se permite indicarea varstei maxime a candidatului pentru un post disponibil, aceasta nefiind considerata discriminare). Portalul a fost utilizat in special de catre tineri aflati in cautarea unui loc de munca.

Bune practici identificate in cadrul proiectului «SVILUPPUMBRIA»
Sviluppumbria gestioneaza direct instrumentele regionale si nationale pentru a finanta start-up-uri si/sau procese de inovare / dezvoltare industriala, in special in sectoarele considerate strategice. Sviluppumbria este implicata in mod direct in incubatoarele de afaceri de la Terni si Foligno, dedicate cercetarii in domeniul energiilor regenerabile si respectiv cercetarii biomedicale.

Bune practici identificate in cadrul proiectului «YES START-UP»
Proiectul a debutat printr-o serie de interviuri luate tinerilor pentru a afla care sunt ideile lor de afaceri. Publicitatea proiectului a fost asigurata prin intermediul unei pagini web, a retelelor de socializare (Facebook, Twitter), dar si prin intermediul TV, radio, presa scrisa, promovarea facandu-se atat la nivel local cat si regional. Prin intermediul comunicarii on-line s-a organizat un concurs de idei de afaceri, care au fost analizate de o comisie formata din antreprenori locali, iar 20 dintre participanti au fost selectati pentru a-si prezenta ideea in 5 minute, in cadrul unei gale la care au participat investitori interesati, public si mass-media. Pe data de 3 octombrie 2014 se va organiza un eveniment similar celui de anul trecut, care a fost considerat un real succes.
Prin acest proiect se organizeaza periodic «week-end-ul de afaceri», eveniment la care participantii trebuie sa dezvolte o idee de afacere in 72 de ore. La intalnire au participat si si-au prezentat ideile de afaceri un numar de trei start-uperi, finalisti ai editiei de anul trecut. Elementele de transferabilitate sesizate sunt cele de vizibilitate a proiectului prin intermediul retelelor de socializare, dar si medierea intre ideile de afaceri si finantatori.

Bune practici identificate in cadrul proiectului «ADOTTUP»
Obiectivul proiectului "ADOTTUP" derulat de Confindustria Roma este acela de a sustine dezvoltarea ideilor de afaceri, dar si de a creste si dezvolta inovatia IMM-urilor, punand in legatura inovatia cu traditia, principiul esential fiind cel al adoptiei. Programul se adreseaza tinerilor antreprenori, intre 18 si 40 de ani, ale caror idei de afaceri sunt «adoptate» de firme cu traditie. Acestea din urma, desi sunt firme consacrate, in contextul crizei economice si al provocarilor generate de globalizarea economica, sunt nevoite sa se dezvolte si sa se adapteze pietei actuale.
IMM-urie au o traditie puternica in Italia, fiind de regula afaceri de familie, insa managementul si consultanta sunt servicii de cele mai multe ori externalizate, care costa. Pe de alta parte, experienta ultimilor ani in Italia a demonstrat ca afacerile debutante dispar in proportie de 90% inca din primul an de functionare, motivele fiind de regula lipsa cunostintelor antreprenoriale si lipsa resurselor financiare. Din aceste aspecte s-a nascut ideea imbinarii celor doua nevoi, adaptarea IMM-urilor si sprijinirea inovatiei. Institutia financiara care sustine acest proiect este Banca Intesa San Paolo.
Concret, proiectul consta in depunerea on-line a ideilor de afaceri, care sunt evaluate de o comisie ; in urma evaluarii, cele mai bune propuneri de afaceri sunt postate pe un site special denumit «Vitrina ideilor». Antreprenorii selectati beneficiaza de cursuri de perfectionare in domeniu. Ultima faza a proiectului este medierea, punerea in legatura a celor doua medii (antreprenorial cu potentialii finantatori), apoi «adoptia» si punerea in practica a unei idei inovative de catre o firma. Trebuie subliniat faptul ca firmele sau organizatiile care investesc in tinerii antreprenori beneficiaza de anumite facilitati fiscale, cum ar fi reduceri ale impozitului pe profit.

In concluzie, fiecare proiect prezentat contine aspecte esentiale ce pot fi adaptate si transferate in cadrul proiectului AVATAR sau in cadrul unor proiecte viitoare de acest tip.

 

"bune

Lista criteriilor care au fost aplicate pentru identificarea bunelor practici :

- Caracterul inovativ al activitatilor proiectelor studiate : O activitate inovativa in cadrul unui proiect poate fi o noua forma de comunicare dintre parteneri si beneficiari, noi sisteme sau proceduri cum sunt uneltele de monitorizare, noi moduri de a strange informatii, noi metode de promovare si publicitate si noi moduri de abordare a grupurilor tinta.
- Abordare de jos in sus: Vizeaza contributia la rezolvarea nevoilor grupurilor tinta in domeniul de interventie - resurse umane. Este important la planificarea activitatilor sa fie asigurata participarea organismelor locale relevante si a partenerilor sociali locali relevanti la specificarea caracteristicilor actiunilor individuale (tipuri de activitati, prioritati, obiective de cuantificare, categorii de beneficiari etc.) in conformitate cu nevoile si caracteristicile societatilor locale.
- Promovarea complementaritatii asistentei furnizate de alte actiuni si politici implementate la nivel local : Actiunile care promoveaza antreprenoriatul trebuie de asemenea sa aiba in vedere activitatile deja sprijinite de Comunitatea Europeana in acelasi domeniu (adica activitatile Fondului European pentru Dezvoltare Regionala si sursele nationale). Ele pot de asemenea participa la proiecte integrate si multidisciplinare care intaresc dezvoltarea economica si sociala locala.
- Durabilitatea : Proiectul trebuie sa asigure continuitatea cu actiunile sau politicile anterioare de intarire a ocuparii pe plan local.
- Incurajarea activitatilor de afaceri.
- Transferabilitate/reproductibilitate. Actiunea/proiectul trebuie sa poata fi transferabil sau multiplicabil in alte regiuni.