Guvernul României

 
Hotărâre nr. 67/2016

din 10/02/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 15/02/2016

Hotărârea nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»"


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea",

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
   *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

   Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
   (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
   Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 5015 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente Cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 - "Programe din Fondul de Coeziune" (FC).
   Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
   Art. 5. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
   Art. 6. - Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
   Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 10 februarie 2016.
    Nr. 67.

   
ANEXA Nr. 2

   
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

   

Nr. crt. Judeţul Localitatea Numele şi prenumele proprietarului Categoria de folosinţă Tarlua Parcela Nr. cadastral Suprafaţa totală
(mp)
Suprafaţa de expropriat
(mp)
Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010
(lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mureş Bogata Ioan Incze, Maria St. Incze arabil extravilan 14 1347/1/1 18.000,00 70,00 73,50
2 Mureş Bogata Comuna Bogata - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 14 1347/1/50 24,00 24,00 25,20
3 Mureş Bogata Veronica T. Vancea, Iacob Vancea arabil extravilan 14 1347/1/26 14.400,00 172,00 180,60
4 Mureş Bogata Ioan Fuzesan, Aurelia I. Fuzesan arabil extravilan 14 1347/1/27 4.200,00 58,00 60,90
5 Mureş Bogata Constantin C. Veree arabil extravilan 14 1347/1/27/2 1.600,00 23,00 24,15
6 Mureş Bogata Grigore G. Nasca, Grigore Nasca, Ioan G. Nasca, Teodor G. Nasca, Petru G. Nasca, Ileana G. Tifu arabil extravilan 14 1347/1/28 14.400,00 270,00 283,50
7 Mureş Bogata Ioan T. Bucur arabil extravilan 14 1347/1/29 14.000,00 311,00 326,55
8 Mureş Bogata Vasile V. Rachita arabil extravilan 14 1347/1/30 14.400,00 374,00 392,70
9 Mureş Bogata Ioan Pop, Viorica I. Pasaroiu, Melania I. Grecu, Maria I. Beldean, Ana I. Pop arabil extravilan 14 1347/1/31 11.500,00 333,00 349,65
10 Mureş Bogata Nicolae N. Oanes arabil extravilan 14 1347/1/32/2 8.600,00 262,00 275,10
11 Mureş Bogata Francisc Magyari, Francisc I. Dudas arabil extravilan 14 1347/1/33 11.500,00 369,00 387,45
12 Mureş Bogata Stefan A. Zsigoczki arabil extravilan 14 1347/1/34 11.500,00 392,00 411,60
13 Mureş Bogata Szeibert A. Rozalia arabil extravilan 14 1347/1/35 5.800,00 206,00 216,30
14 Mureş Bogata Ileana I. Fodor arabil extravilan 14 1347/1/35 5.800,00 212,00 222,60
15 Mureş Bogata Rozalia T. Sara-Olariu, Nicolaie T. Marian, Laura Marian arabil extravilan 14 1347/1/37 8.600,00 325,00 341,25
16 Mureş Bogata Liviu Ormenisan, Livia L. Pantea arabil extravilan 14 1347/1/38 5.700,00 222,00 233,10
17 Mureş Bogata Maria T. Dejan arabil extravilan 14 1347/1/39 11.500,00 466,00 489,30
18 Mureş Bogata Oprinca Silvia, Oprinca Iosif, Pop Constanta arabil extravilan 14 1347/1/40/2 5.800,00 245,00 257,25
19 Mureş Bogata Grigore Morar, Vilorie G. Morar arabil extravilan 14 1347/1/40/1 7.200,00 317,00 332,85
20 Mureş Bogata Francisc G. Henter, Gheorghe F. Henter arabil extravilan 14 1347/1/40 50061 11.500,00 659,00 691,95
21 Mureş Bogata Henter F. Catalina arabil extravilan 14 1647/1/41/1 3.000,00 152,00 159,60
22 Mureş Bogata Kocsis F. Arpad arabil extravilan 14 1647/1/41/2 16.500,00 881,00 925,05
23 Mureş Bogata Bartha F. Estera arabil extravilan 14 1647/1/41/3 15.000,00 897,00 941,85
24 Mureş Bogata Ballai S. Agneta arabil extravilan 14 1347/1/42 18.900,00 2.659,00 2.791,95
25 Mureş Bogata Catana A. Aurelia (Tripon Ana) arabil extravilan 13 1226/1/3 5.000,00 5.000,00 5.250,00
26 Mureş Bogata Comuna Bogata - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 13 1126/1/2, 1224 1.800,00 1.800,00 1.890,00
27 Mureş Bogata Bukosi I. Alexandru arabil extravilan 13 1226/1/1 11.700,00 11.700,00 12.285,00
28 Mureş Bogata Szente I. Maria arabil extravilan 13 1126/1/4 17.400,00 813,00 853,65
29 Mureş Bogata Bukkosi I. Katalina arabil extravilan 13 1221/1 8.700,00 1.879,00 1.972,95
30 Mureş Bogata Catana A. Aurelia (Florea Adrian-Florentin) arabil extravilan 13 1221/1/2 10.000,00 2.055,00 2.157,75
31 Mureş Bogata Darko I. Iosif arabil extravilan 13 1190/1/1 8.700,00 8.700,00 9.135,00
32 Mureş Bogata Kocsis Paraschiva, Kocsis Csilla, Kocsis Ioan arabil extravilan 13 1190/1/2, 1190/2/2 24.000,00 1.285,00 1.349,25
33 Mureş Bogata Kocsis Paraschiva, Kocsis Csilla, Kocsis Ioan curţi construcţii intravilan nr. topo 802/5 3.000,00 20,00 78,00
intravilan arabil 36,00 140,40
34 Mureş Bogata Comuna Bogata - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 13 1190/1/1/1 4.830,00 4.752,00 4.989,60
35 Mureş Bogata Rozalia I. Szente, Maria I. Szente, Iosif I. Szente, Iosif Szente, Ileana I. Torok, Maria I. Csegedi arabil extravilan 1190/2/4 50150 3.700,00 8,00 8,40
36 Mureş Bogata Aurelia C. Kis, Elisabeta Szente, Ioszef I. Szente, Ileana I. Torok, Rozalia I. Szente, Maria I. Csegedi, Iolanda-Ana I. Molnar, Ştefan I. Szente, Coloman C. Molnar arabil extravilan 13 1190/1/3 50168 8.700,00 14,00 14,70
37 Mureş Bogata Comuna Bogata - la dispoziţia comisiei locale** fâneaţă extravilan 1200 1.156,00 25,00 18,75
38 Mureş Bogata Kocsis Paraschiva, Kocsis Csilla, Kocsis Ioan arabil extravilan 13 1213, 1212 35.000,00 25.565,00 26.843,25
39 Mureş Bogata Comuna Bogata fâneaţă extravilan 1207 4.019,00 708,00 531,00
40 Mureş Bogata Comuna Bogata curţi construcţii intravilan 16 438,00 359,00 1.400,10
C1 (locuinţă) S = 20 mp 16.900,00
41 Mureş Bogata Doda Ioan intravilan arabil 16 1215 381,00 287,00 1.119,30
curţi construcţii intravilan 16 1216, 1217/1 531,00 367,00 1.431,30
C1 (locuinţă) S = 66 mp, C2 (anexa) = 12 mp 52.000,00
42 Mureş Bogata Halmagy S. Nicolae intravilan arabil 16 1222/2 600,00 272,00 1.060,80
43 Mureş Bogata Comuna Bogata curţi construcţii intravilan 3,00 3,00 11,70
C1 (bazin captare apă) S = 3 mp 897,00
44 Mureş Bogata Dobosi T. Serban-Andrei intravilan fâneaţă 16 1205, 1205/1 50127 3.032,00 2.936,00 11.450,40
45 Mureş Bogata Comuna Bogata (sediu Primărie) curţi construcţii intravilan 16 nr. topo 189/1/1, 190/1 6.596,00 136,00 530,40
46 Mureş Bogata Horvath I. Irina curţi construcţii intravilan 16 383 772,00 131,00 510,90
47 Mureş Bogata Lakatos Cornelia intravilan arabil 16 362 103,00 103,00 401,70
intravilan fâneaţă 51,00 51,00 198,90
curţi construcţii intravilan 366,00 366,00 1.427,40
Lakatos Cornelia, Lorenzo Asnicar C1 (locuinţă) S = 86 mp 123.500,00
48 Mureş Bogata Proprietar neidentificat* curţi construcţii intravilan 473,00 473,00 1.844,70
49 Mureş Bogata S.C. DISTRIGAZ NORD - S.A. Târgu Mureş curţi construcţii intravilan 16 nr. topo 321/1 176,00 176,00 686,40
C1 (locuinţă) S = 93 mp 148.200,00
intravilan arabil 175,00 175,00 682,50
50 Mureş Bogata Comuna Bogata drum DC 74,00 74,00 28,49
51 Mureş Bogata Mihaltean Gh. Elena, Mihaltean Elena Silvia curţi construcţii intravilan 157 1.039,00 420,00 1.638,00
C1 (locuinţă) S = 80 mp, C2 (anexa) S = 6 mp 68.900,00
52 Mureş Bogata Comuna Bogata - la dispoziţia comisiei locale** intravilan fâneaţă 16 1063/1 818,00 818,00 3.190,20
53 Mureş Cheţani Ţicolea Ana, Săvuşcă Teodor, Săvuşcă Gheroghe, Bogătean Maria arabil extravilan 49 1850/1/66 8.700,00 2.065,00 2.478,00
54 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/67 4.200,00 454,00 544,80
55 Mureş Cheţani Cocan Iacob, Deac Carolina, Cîmpean Lucreţia, Cocan Ironim, Cocan Elena, Cocan Gheorghe, Zeicu Maria arabil extravilan 49 1850/1/68 4.200,00 607,00 728,40
56 Mureş Cheţani Săvuşcă Gheroghe, Săvuşcă Teodor, Bogătean Maria, Ţicolea Ana arabil extravilan 49 1850/1/69 4.300,00 513,00 615,60
57 Mureş Cheţani Cacoveanu Ana, Suciu Pavel, Mateias Elena, Ciolomic Victoria, Suciu Ştefan, Suciu Augustin, Casu Sabina arabil extravilan 49 1850/1/70 7.000,00 580,00 696,00
58 Mureş Cheţani Pacurar Vasile, Mindrean Maria, Cocan Ioan, Pacurar Gligor arabil extravilan 49 1850/1/71 1.700,00 45,00 54,00
59 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/72 1.800,00 38,00 45,60
60 Mureş Cheţani Stamatie Paulina arabil extravilan 49 1850/1/73 2.100,00 31,00 37,20
61 Mureş Cheţani Pop Gheorghe, Pop Ilie, Nemes Gheorghina, Mocan Susana arabil extravilan 49 1850/1/74 2.900,00 20,00 24,00
62 Mureş Cheţani Bogatean Gligor arabil extravilan 49 1850/1/75 2.900,00 1,00 1,20
63 Mureş Cheţani Deac Dan-Gheorghe- Alexandru, Ignat Elena, Bojan Viorica, Stanescu Stefania-Ana, Mera Lia- Elena, Melenti Dan-Lucian, Bolog Minerva, Deac Nadia- Florica, Zahan Iulia, Deac Iacob-Adorel, Moldovan Doina-Ana, Deac Horatiu- Iuliu, Pasca Daniela-Augusta, Vescan Ioan, Sima Hortenzia, Deac Iuliu arabil extravilan 49 1850/1/65 1.200,00 468,00 561,60
64 Mureş Cheţani Bucur Ana, Bucur Vasile arabil extravilan 49 1850/1/63 1.400,00 547,00 656,40
65 Mureş Cheţani Tătar Susana arabil extravilan 49 1850/1/62 1.400,00 578,00 693,60
66 Mureş Cheţani Pop Virginia, Pop Teodor arabil extravilan 49 1850/1/61 900,00 388,00 465,60
67 Mureş Cheţani Pop Gheorghe, Mocan Susana, Nemes Gheorghina, Pop Ilie arabil extravilan 49 1850/1/60 900,00 400,00 480,00
68 Mureş Cheţani Cheţan Ana, Cheţan Vasile arabil extravilan 49 1850/1/59 1.500,00 695,00 834,00
69 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/58 1.700,00 830,00 996,00
70 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/57/1 300,00 151,00 181,20
71 Mureş Cheţani Deceanu Anica, Suciu Anica, Fechete Maria arabil extravilan 49 1850/1/57/2 300,00 153,00 183,60
72 Mureş Cheţani Muresan Saveta arabil extravilan 49 1850/1/56 500,00 258,00 309,60
73 Mureş Cheţani Lup Maria arabil extravilan 49 1850/1/55 600,00 314,00 376,80
74 Mureş Cheţani Socaciu Ilie, Socaciu Gheorghe, Rusu Gheorghina arabil extravilan 49 1850/1/54 1.400,00 755,00 906,00
75 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/53 800,00 445,00 534,00
76 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/52/1 400,00 226,00 271,20
77 Mureş Cheţani Deac Vasile, Deac Carolina arabil extravilan 49 1850/1/52/2 400,00 229,00 274,80
78 Mureş Cheţani Achim I. Ioan, Bucur Ileana arabil extravilan 49 1850/1/51 600,00 349,00 418,80
79 Mureş Cheţani Achim T. Ioan arabil extravilan 49 1850/50 800,00 477,00 572,40
80 Mureş Cheţani Deac Iacob-Adorel, Pasca Daniela-Augusta, Bolog Minerva, Deac Dan- Gheorghe-Alexandru, Deac Nadia-Florica, Ignat Elena, Mera Lia-Elena, Melenti Dan-Lucian, Zahan Iulia, Moldovan Doina-Ana, Bojan Viorica, Sima Hortenzia, Stanescu Stefania-Ana, Deac Iuliu, Deac Horatiu- Iuliu, Vescan Ioan arabil extravilan 49 1850/1/49 1.500,00 927,00 1.112,40
81 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/48 1.800,00 1.170,00 1.404,00
82 Mureş Cheţani Mesesan I. Victor arabil extravilan 49 1850/1/47 1.800,00 1.237,00 1.484,40
83 Mureş Cheţani Scridon C. Craciun arabil extravilan 49 1850/1/46 1.400,00 1.014,00 1.216,80
84 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/45 1.700,00 1.296,00 1.555,20
85 Mureş Cheţani Gîmbuţan Virgil arabil extravilan 49 1850/1/44 1.300,00 1.051,00 1.261,20
86 Mureş Cheţani Deac Iacob-Adorel, Pasca Daniela-Augusta, Ignat Elena, Bolog Minerva, Deac Nadia-Florica, Deac Dan- Gheorghe-Alexandru, Vescan Ioan, Zahan Iulia, Deac Horatiu-Iuliu, Stanescu Stefania-Ana, Deac Iuliu, Melenti Dan- Lucian, Bojan Viorica, Sima Hortenzia, Moldovan Doina- Ana, Mera Lia-Elena arabil extravilan 49 1850/1/43 3.500,00 3.040,00 3.648,00
87 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/42/2 1.500,00 1.324,00 1.588,80
88 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/42/1 2.900,00 2.446,00 2.935,20
89 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/42 1.951,00 1.736,00 2.083,20
90 Mureş Cheţani Socaciu Maria, Crişan Nicuşor Vasile, Crişan Teofil, Barta Dorel, Crişan Gheorghe arabil extravilan 49 1850/1/83 3.100,00 766,00 919,20
91 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/84 2.900,00 563,00 675,60
92 Mureş Cheţani Sas Ştefan arabil extravilan 49 1850/1/85 2.800,00 525,00 630,00
93 Mureş Cheţani Aldea Teodor arabil extravilan 49 1850/1/86 2.900,00 524,00 628,80
94 Mureş Cheţani Socaciu Gheorghe arabil extravilan 49 1850/1/87 4.100,00 707,00 848,40
95 Mureş Cheţani Bogatean Gligor arabil extravilan 49 1850/1/89 2.900,00 712,00 854,40
96 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/90 12.800,00 1.785,00 2.142,00
97 Mureş Cheţani Bogătean Ioan, Mocan Iacob arabil extravilan 49 1850/1/91 2.100,00 251,00 301,20
98 Mureş Cheţani Cheţan Ştefan arabil extravilan 49 1850/1/92 2.100,00 238,00 285,60
99 Mureş Cheţani Mendel Lăurean, Mendel Herman arabil extravilan 49 1850/1/5 2.100,00 226,00 271,20
100 Mureş Cheţani Bucur Gheorghe arabil extravilan 49 1850/1/94 2.900,00 290,00 348,00
101 Mureş Cheţani Sebesteny Estera, Halmagyi Margareta, Halmagyi Iosif arabil extravilan 49 1850/1/95 2.900,00 265,00 318,00
102 Mureş Cheţani Szabo Iuliana arabil extravilan 49 1850/1/96 5.800,00 452,00 542,40
103 Mureş Cheţani Radu Virginia, Cocan Virgil, Cocan Pavel arabil extravilan 49 1850/1/97 2.200,00 143,00 171,60
104 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/98 1.800,00 105,00 126,00
105 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/99 3.500,00 173,00 207,60
106 Mureş Cheţani Muresan Saveta arabil extravilan 49 1850/1/100/1 1.200,00 50,00 60,00
107 Mureş Cheţani Vescan Gheorghe, Vescan Saveta, Vescan Onofir arabil extravilan 49 1850/1/100/2 1.100,00 41,00 49,20
108 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/101 3.500,00 61,00 73,20
109 Mureş Cheţani Pop Silvia, Bucur Maria, Săvuşcă Ana, Bucur Pavel, Săvuşcă Teodor, Bucur Petru, Ticolea Ana, Bogătean Maria arabil extravilan 49 1850/1/113 5.800,00 1,00 1,20
110 Mureş Cheţani Suciu Maria, Suciu Vasile arabil extravilan 49 1850/1/114 2.900,00 17,00 20,40
111 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 1850/1/42/3 26,00 26,00 11,44
112 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 1850/1/42/3 713,00 713,00 313,72
113 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/23 1.700,00 38,00 45,60
114 Mureş Cheţani Gîmbuţan Virgil arabil extravilan 49 1850/1/24 1.500,00 76,00 91,20
115 Mureş Cheţani Deac Nadia, Deac Ioan, Deac Dan arabil extravilan 49 1850/1/25 8.000,00 898,00 1.077,60
116 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/26 5.800,00 1.024,00 1.228,80
117 Mureş Cheţani Bucur Gheorghe, Bucur Vasile, Bucur Octavian, Popa Amalia arabil extravilan 49 1850/1/27 1.400,00 282,00 338,40
118 Mureş Cheţani Cheţan Teodor, Ceauşu Zoe, Iancu Maria arabil extravilan 49 1850/1/28 2.900,00 620,00 744,00
119 Mureş Cheţani Cheţan Vasile, Cheţan Ana arabil extravilan 49 1850/1/29 2.900,00 665,00 798,00
120 Mureş Cheţani Cosma Toma arabil extravilan 49 1850/1/30 3.800,00 935,00 1.122,00
121 Mureş Cheţani Stanescu Stefania-Ana, Deac Dan-Gheorghe- Alexandru, Bolog Minerva, Moldovan Doina-Ana, Deac Iuliu, Deac Horatiu-Iuliu, Ignat Elena, Vescan Ioan, Sima Hortenzia, Deac Nadia-Florica, Pasca Daniela-Augusta, Mera Lia- Elena, Bojan Viorica, Deac Iacob-Adorel, Zahan Iulia, Melenti Dan-Lucian arabil extravilan 49 1850/1/31 4.300,00 1.141,00 1.369,20
122 Mureş Cheţani Bogatean Gligor arabil extravilan 49 1850/1/32 1.400,00 389,00 466,80
123 Mureş Cheţani Tulai Simion, Tulai Ana arabil extravilan 49 1850/1/33 4.200,00 1.218,00 1.461,60
124 Mureş Cheţani Bogatean Ilie, Bogatean I. Nicolae, Bogatean I. Ilie arabil extravilan 49 1850/1/34 4.200,00 1.296,00 1.555,20
125 Mureş Cheţani Cheţan Dumitru, Cheţan Petru, Cheţan Filon, Cheţan Anica, Ceclan Virginia arabil extravilan 49 1850/1/35 4.500,00 1.444,00 1.732,80
126 Mureş Cheţani Irimeaş Nicolae, Nemeş Ana arabil extravilan 49 1850/1/36 2.900,00 920,00 1.104,00
127 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1850/1/37 2.900,00 911,00 1.093,20
128 Mureş Cheţani Irimeas Rachila, Irimeas Ioan arabil extravilan 49 1850/1/38 2.400,00 749,00 898,80
129 Mureş Cheţani Vâţcă Emilia-Marta, Vâţcă Voichiţa-Irodiţa, Vâţcă Mihail, Cocan Magdalena, Vâţcă Gheorghe-Ioan, Cepoiu Maria, Vâţcă Lazăr, Nicolaiciuc Felicia-Marcela, Muntean Ana, Vîţcă Camelia-Marina arabil extravilan 49 1850/1/39 2.900,00 902,00 1.082,40
130 Mureş Cheţani Radu Virginia, Cocan Virgil, Cocan Pavel arabil extravilan 49 1850/1/40 5.800,00 1.873,00 2.247,60
131 Mureş Cheţani Cocan Aurel arabil extravilan 49 1848/1/1 19.000,00 8.144,00 9.772,80
132 Mureş Cheţani Bogătean Nicolae, Bogătean Ilie arabil extravilan 49 1852/54, 1849/2, 1848/2 3.300,00 1.829,00 2.194,80
133 Mureş Cheţani Bogătean Ioan, Bogătean Nicolae arabil extravilan 49 1852/53, 1849/3, 1848/3 11.500,00 5.422,00 6.506,40
134 Mureş Cheţani Bogătean Nicolae arabil extravilan 49 1852/52, 1848/4, 1849/4 5.800,00 2.342,00 2.810,40
135 Mureş Cheţani Deac Maria, Bucur Nicolae, Bucur Iovian, Bucur Vasile arabil extravilan 49 1848/5, 1849/5 3.000,00 1.063,00 1.275,60
136 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1852/50, 1848/6, 1849/6 4.300,00 1.435,00 1.722,00
137 Mureş Cheţani Cocan Gheorghe, Cocan Filon arabil extravilan 49 1852/49, 1848/7, 1849/7 2.700,00 855,00 1.026,00
138 Mureş Cheţani Cadar Viorica, Cristina Gherman Ioan, Turdean Ana arabil extravilan 49 1852/48, 1848/8, 1849/8 2.500,00 764,00 916,80
139 Mureş Cheţani Bucur Paulina arabil extravilan 49 1852/47, 1848/9, 1849/9 2.900,00 855,00 1.026,00
140 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1852/46, 1848/10, 1849/10 3.000,00 850,00 1.020,00
141 Mureş Cheţani Achim Valer, Achim Ileana arabil extravilan 49 1852/45, 1848/11 2.800,00 766,00 919,20
142 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1852/44, 1849/12, 1848/12 3.300,00 875,00 1.050,00
143 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1852/43, 1849/13, 1848/13 3.300,00 847,00 1.016,40
144 Mureş Cheţani Fechete Ioan arabil extravilan 49 1852/42, 1849/14, 1848/14 5.000,00 1.234,00 1.480,80
145 Mureş Cheţani Radu Virginia, Cocan Pavel, Cocan Virgil arabil extravilan 49 1852/41, 1849/15, 1848/15 4.300,00 1.020,00 1.224,00
146 Mureş Cheţani Stamatie Paulina arabil extravilan 49 1849/16, 1848/16 2.900,00 901,00 1.081,20
147 Mureş Cheţani Achim Valer, Achim Ileana arabil extravilan 49 1848/17 2.900,00 868,00 1.041,60
148 Mureş Cheţani Tulai Simion, Tulai Ana arabil extravilan 49 1849/18, 1848/18 6.000,00 1.911,00 2.293,20
149 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/19, 1849/19, 1852/38 5.000,00 1.028,00 1.233,60
150 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1852/37, 1849/20, 1848/20 3.100,00 622,00 746,40
151 Mureş Cheţani Fechete Dumitru, Todea Marioara, Fechete Valeriu arabil extravilan 49 1852/36, 1849/21, 1848/21 4.800,00 941,00 1.129,20
152 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/22, 1849/22, 1852/35 5.000,00 955,00 1.146,00
153 Mureş Cheţani Cocan Ironim, Deac Carolina, Zeicu Maria, Cocan Elena, Cocan Gheorghe, Cocan Iacob, Cîmpean Lucreţia arabil extravilan 1849/23, 1848/23 2.900,00 804,00 964,80
154 Mureş Cheţani Achim Pavel, Achim Ana arabil extravilan 49 1848/24 5.300,00 1.378,00 1.653,60
155 Mureş Cheţani Meseşan Victor arabil extravilan 49 1849/25, 1848/25 3.300,00 828,00 993,60
156 Mureş Cheţani Cheţan Ana, Cheţan Vasile arabil extravilan 49 1852/31, 1849/26, 1848/26 10.300,00 1.179,00 1.414,80
157 Mureş Cheţani Parohia Ortodoxă Hădăreni arabil extravilan 49 1852/30, 1849/27, 1848/27 35.000,00 5.590,00 6.708,00
158 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1852/29, 1849/28, 1848/28 35.000,00 5.468,00 6.561,60
159 Mureş Cheţani Cocan Gheorghe, Reu Susana, Cocan Simion, Sugar Hortenzia, Jetlea Delia, Puiac Maria, Petrina Victoria arabil extravilan 49 1848/29 6.100,00 1.268,00 1.521,60
160 Mureş Cheţani Rusu Gheorghina, Socaciu Ilie, Socaciu Gheorghe arabil extravilan 49 1848/30 2.500,00 883,00 1.059,60
161 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/31 2.600,00 921,00 1.105,20
162 Mureş Cheţani Bucur Ana, Bucur Vasile arabil extravilan 49 1849/31, 1855/129, 1848/33 5.600,00 901,00 1.081,20
163 Mureş Cheţani Achim Valer, Achim Ileana arabil extravilan 49 1848/34 16.200,00 3.281,00 3.937,20
164 Mureş Cheţani Deac Horaţiu arabil extravilan 49 1848/8 5.800,00 1.671,00 2.005,20
165 Mureş Cheţani Moga Laura arabil extravilan 49 1849/35, 1848/37 2.200,00 471,00 565,20
166 Mureş Cheţani Terean Elena, Bărbăntan Ioan, Bărbăntan Adrian, Năsăudean Emilia, Bărbăntan Emil, Cheţan Maria, Bucur Octavia arabil extravilan 49 1848/38 9.600,00 2.069,00 2.482,80
167 Mureş Cheţani Bolog Minerva, Bojan Viorica, Deac Iacob-Adorel, Moldovan Doina-Ana, Deac Iuliu, Deac Dan-Gheorghe- Alexandru, Mera Lia-Elena, Deac Nadia-Florica, Zahan Iulia, Melenti Dan-Lucian, Sima Hortenzia, Ignat Elena, Deac Horatiu-Iuliu, Pasca Daniela-Augusta, Vescan Ioan, Stanescu Stefania-Ana arabil extravilan 49 1855/123, 1849/38, 1848/40 6.600,00 1.211,00 1.453,20
168 Mureş Cheţani Cocan Silvia arabil extravilan 49 1848/1/41, 1849/39, 1855/121 7.000,00 1.166,00 1.399,20
169 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/42/1, 1849/40 3.200,00 687,00 824,40
170 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/42/2 3.000,00 689,00 826,80
171 Mureş Cheţani Flueraş Vasile arabil extravilan 49 1855/98, 1855/102 2.500,00 422,00 506,40
172 Mureş Cheţani Bucur Ioan, Vucea Nicolae arabil extravilan 49 1848/44 3.600,00 668,00 801,60
173 Mureş Cheţani Bucur Ileana, Achim Ioan arabil extravilan 49 1848/45 2.900,00 1.115,00 1.338,00
174 Mureş Cheţani Bartha Maria, Ventel Ana arabil extravilan 49 1848/50 3.600,00 905,00 1.086,00
175 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/47, 1849/45 5.000,00 1.317,00 1.580,40
176 Mureş Cheţani Pop Teofil, Pop Cruciţa arabil extravilan 49 1848/48 3.900,00 1.354,00 1.624,80
177 Mureş Cheţani Bogătean Nicolae arabil extravilan 49 1849/47, 1848/49 4.500,00 1.510,00 1.812,00
178 Mureş Cheţani Deac Iuliu, Deac Nicolae, Verneş Maria, Deac Ioan, Deac Alexandru arabil extravilan 49 1855/112, 1849/48, 1848/50 8.700,00 2.969,00 3.562,80
179 Mureş Cheţani Socaciu Ilie, Socaciu Gheorghe, Rusu Gheorghina arabil extravilan 49 1848/51 2.000,00 805,00 966,00
180 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/52, 1849/50 2.100,00 856,00 1.027,20
181 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1855/109, 1849/51, 1848/53 3.000,00 514,00 616,80
182 Mureş Cheţani Bucur Ana, Bucur Vasile arabil extravilan 49 1855/108, 1849/52, 1848/54 2.137,00 366,00 439,20
183 Mureş Cheţani Mocan Iacob, Bogătean Ioan arabil extravilan 49 1855/107, 1489/53, 1848/55 2.900,00 497,00 596,40
184 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1855/106, 1849/54, 1848/56 7.200,00 1.235,00 1.482,00
185 Mureş Cheţani Deac Alexandru, Deac Ioan, Deac Iuliu, Verneş Maria, Deac Nicolae arabil extravilan 49 1848/57 2.100,00 890,00 1.068,00
186 Mureş Cheţani Grindean Maria, Grindean Gheorghe, Muntean Victoria arabil extravilan 49 1848/58 2.900,00 1.234,00 1.480,80
187 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/59 1.700,00 728,00 873,60
188 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/60, 1849/58 2.900,00 977,00 1.172,40
189 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/61, 1855/101/1, 1849/59 8.200,00 2.578,00 3.093,60
190 Mureş Cheţani Chetan Ironim, Chetan Floarea arabil extravilan 49 184/100, 1849/100, 1855/100 5.300,00 1.238,00 1.485,60
191 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/101, 1849/60, 1855/99 2.900,00 972,00 1.166,40
192 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/101/1 2.500,00 719,00 862,80
193 Mureş Cheţani Bucur Constantin, Bucur Ioan, Bucur Vasile, Pantea Maria arabil extravilan 49 1848/102, 1849/61, 1855/98 2.900,00 411,00 493,20
194 Mureş Cheţani Deac Nadia-Florica, Deac Horatiu-Iuliu, Bolog Minerva, Bojan Viorica, Deac Iuliu, Melenti Dan- Lucian, Zahan Iulia, Deac Iacob-Adorel, Pasca Daniela-Augusta, Sima Hortenzia, Deac Dan- Gheorghe-Alexandru, Mera Lia-Elena, Moldovan Doina- Ana, Ignat Elena, Stanescu Stefania-Ana, Vescan Ioan arabil extravilan 49 1848/103 2.900,00 635,00 762,00
195 Mureş Cheţani Bogătean Ioan, Bogătean Nicolae arabil extravilan 49 1848/104, 1849/63, 1855/95 2.400,00 224,00 268,80
196 Mureş Cheţani Bogătean Nicolae arabil extravilan 49 1848/105, 1849/64, 1855/94 2.400,00 226,00 271,20
197 Mureş Cheţani Cete Ştefan, Cete Rozalia arabil extravilan 49 1848/106 2.900,00 440,00 528,00
198 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/107/1, 1849/66, 1855/91/2 400,00 129,00 154,80
199 Mureş Cheţani Bogatean Gligor arabil extravilan 49 1848/107/2, 1849/67, 1855/91/3 500,00 164,00 196,80
200 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1848/107/3, 1849/68, 1855/91/4 400,00 135,00 162,00
201 Mureş Cheţani Cocan Aurel arabil extravilan 49 1848/110, 1855/91/5 400,00 137,00 164,40
202 Mureş Cheţani Cocan Gheorghe, Cîmpean Lucreţia, Cocan Elena, Cocan Ironim, Cocan Iacob, Deac Carolina, Zeicu Maria arabil extravilan 49 1848/70, 1855/91/1, 1849/70 5.300,00 123,00 147,60
203 Mureş Cheţani Cocan Ileana, Suciu Maria arabil extravilan 49 1855/90, 1848/109, 1849/71 4.150,00 910,00 1.092,00
204 Mureş Cheţani Rosca Stefan, Rosca Maria arabil extravilan 49 1855/87 2.100,00 496,00 595,20
205 Mureş Cheţani Irimeas Gheorghe arabil extravilan 49 1855/87, 1848/111 1.300,00 307,00 368,40
206 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1855/87/2 1.400,00 279,00 334,80
207 Mureş Cheţani Ţerean Teodor arabil extravilan 49 1855/85 1.800,00 124,00 148,80
208 Mureş Cheţani Mureşan Saveta arabil extravilan 49 1855/84 1.800,00 103,00 123,60
209 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 49 1855/83 2.400,00 104,00 124,80
210 Mureş Cheţani Vescan Olimpiu, Vescan Iuliu arabil extravilan 49 1848/22 4.000,00 82,00 98,40
211 Mureş Cheţani Rosca Maria, Rosca Stefan arabil extravilan 49 1855/81 2.900,00 2,00 2,40
212 Mureş Cheţani Todea D. Marioara, Fechete D. Valeriu vie extravilan 74 2412/1/1/5 1.100,00 38,00 51,30
213 Mureş Cheţani Comuna Cheţani arabil extravilan 74 2412/1/1/4 1.000,00 180,00 216,00
214 Mureş Cheţani Naghi Alexandru, Gergely Ileana arabil extravilan 74 2412/1/1/3 1.000,00 394,00 472,80
casa pompe S = 6 mp 6,00 1.170,00
215 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2412/1/1/2 1.000,00 685,00 822,00
216 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2412/1/1/1 1.000,00 902,00 1.082,40
217 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** neproductiv extravilan 74 2413 1.075,00 1.075,00 70,95
218 Mureş Cheţani Socaciu Ilie arabil extravilan 74 2414/5 300,00 283,00 339,60
219 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2414/4 300,00 247,00 296,40
220 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2414/3 300,00 202,00 242,40
221 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2414/2 300,00 144,00 172,80
222 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2414/1 1.682,00 69,00 82,80
223 Mureş Cheţani SC MRB curţi construcţii intravilan 1.216,00 714,00 3.898,44
C1 (sediu firmă + spaţiu de locuit) S = 202 mp 314.600,00
C2 (anexa) S = 16 mp 0,00 0,00
224 Mureş Cheţani SC MRB curţi construcţii intravilan 801,00 801,00 4.373,46
C1 (anexa) S = 91 mp 1.040,00
C2 (anexa) S = 26 mp 1.040,00
225 Mureş Cheţani Comuna Cheţani neproductiv extravilan NDS 2409/1 1.630,00 1.630,00 107,58
226 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2409/2 706,00 706,00 310,64
227 Mureş Cheţani S.C. ERBI PRODCOM - S.R.L. neproductiv extravilan 74 2409 Nr. topo. 517/3/1 9.390,00 7.168,00 473,09
228 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2408 4.149,00 3.407,00 4.088,40
229 Mureş Cheţani Bucur I. Ana intravilan arabil 78 301, 302, 303 2.363,00 477,00 2.604,42
230 Mureş Cheţani Bucur T. Ana, Fechete T. Gheorghe Fechete T. Ioan, Fechete T. Teodor intravilan arabil 78 304, 305 129 1.500,00 464,00 2.533,44
231 Mureş Cheţani Sas D. Stefan intravilan arabil 78 306, 307 1.162,00 411,00 2.244,06
232 Mureş Cheţani Fekete Maria intravilan arabil 78 308, 309 1.187,00 340,00 1.856,40
233 Mureş Cheţani Kiraly Susana intravilan arabil 78 310, 311 2.049,00 412,00 2.249,52
234 Mureş Cheţani Fechete T. Ioan intravilan arabil 78 313, 314 2.100,00 230,00 1.255,80
235 Mureş Cheţani Szasz Varvara intravilan arabil 78 315, 316 4.034,00 74,00 404,04
236 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2404 1.040,00 1.040,00 457,60
237 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2407/1 25.194,00 11.305,00 13.566,00
238 Mureş Cheţani Coman Vasile arabil extravilan 74 2407/1/24 1.300,00 1.169,00 1.402,80
239 Mureş Cheţani Socaciu Ghe. Ilie arabil extravilan 74 2407/1/25 300,00 251,00 301,20
240 Mureş Cheţani Suciu A. Maria arabil extravilan 74 2407/1/25 1.800,00 1.455,00 1.746,00
241 Mureş Cheţani Cocan A. Silvia arabil extravilan 74 2407/1 500,00 357,00 428,40
242 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2407/1 25.194,00 2.016,00 2.419,20
243 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** intravilan arabil 78 331/1 1.744,00 18,00 98,28
244 Mureş Cheţani Sas R. Maria intravilan arabil 78 331 700,00 66,00 360,36
245 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** intravilan arabil 78 331/3 1.000,00 156,00 851,76
246 Mureş Cheţani Socaciu G. Orente intravilan arabil 78 331/2 900,00 234,00 1.277,64
247 Mureş Cheţani Crisan V. Octavia, Moldovan V. Maria intravilan arabil 78 331/5 1.000,00 192,00 1.048,32
248 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2404 548,00 548,00 241,12
249 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2403 396,00 396,00 174,24
250 Mureş Cheţani Flueras Teodor arabil extravilan 74 2399/1/1/15 5.500,00 719,00 862,80
251 Mureş Cheţani Roşca Silvia arabil extravilan 74 2399/1/1/6 5.000,00 2.119,00 2.542,80
252 Mureş Cheţani Puiac Petru Crăciun arabil extravilan 74 2399/1/1/5 5.000,00 2.734,00 3.280,80
253 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2399/1/1/11 5.000,00 2.785,00 3.342,00
254 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 74 2399/1/1/12 3.870,00 1.962,00 2.354,40
255 Mureş Cheţani Pop Teodor arabil extravilan 78 2399/1/1/4 5.000,00 1.959,00 2.350,80
256 Mureş Cheţani Bucur Vasile arabil extravilan 74 2399/1/1/3 5.000,00 2.389,00 2.866,80
257 Mureş Cheţani Bucur Victoria arabil extravilan 74 2399/1/1/2 13 5.000,00 2.483,00 2.979,60
258 Mureş Cheţani Bucur Gheorghe arabil extravilan 74 2399/1/1/1 14 5.000,00 2.240,00 2.688,00
259 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** neproductiv extravilan 74 NDS 2400 29.000,00 483,00 31,88
260 Mureş Cheţani Comuna Cheţani canal CCN 2398 246,00 246,00 162,36
261 Mureş Cheţani Comuna Cheţani canal CCN 2398 268,00 268,00 176,88
262 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** fâneaţă extravilan 74 F 2397 2.502,00 2.502,00 2.251,80
263 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2394/1 972,00 972,00 427,68
264 Mureş Cheţani Szalanczy Eva arabil extravilan 73 2396/1/1/1 25.000,00 394,00 472,80
265 Mureş Cheţani Comuna Cheţani arabil extravilan 73 2396/1/1/2/3 5.800,00 958,00 1.149,60
266 Mureş Cheţani Halmagyi I. Margareta, Sebesteny I. Estera, Halmagyi I. Iosif arabil extravilan 73 2396/1/1/2/2 394 5.800,00 1.411,00 1.693,20
267 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 73 2396/1/1/2/1 5.800,00 1.603,00 1.923,60
268 Mureş Cheţani Cocan Iacob, Cocan Emil arabil extravilan 73 2396/1/1/3 5.800,00 1.755,00 2.106,00
269 Mureş Cheţani Chetan Nicolae, Chetan Ioan, Chetan Maria arabil extravilan 73 2396/1/1/4 3.900,00 1.283,00 1.539,60
270 Mureş Cheţani Mocan Adrian, Mocan Vasile, Mocan Gheorghe arabil extravilan 73 2396/1/1/25 2.900,00 930,00 1.116,00
271 Mureş Cheţani Mocan Susana, Pop Gheorghe, Pop Ilie, Nemes Gheorghina arabil extravilan 73 2396/1/1/24/2 1.800,00 397,00 476,40
272 Mureş Cheţani Pop Gheorghe arabil extravilan 73 2396/1/1/24/1 4.000,00 1.139,00 1.366,80
273 Mureş Cheţani Cecălăcean Gheorghe, Săbău Ioan, Zeicu Ileana arabil extravilan 73 2396/1/1/23 14.400,00 5.583,00 6.699,60
274 Mureş Cheţani Achim Ioan arabil extravilan 73 2396/1/1/21 28.800,00 11.778,00 14.133,60
275 Mureş Cheţani Chetan Maria, Chetan Nicolae, Chetan Ioan arabil extravilan 73 2396/1/1/20 14.500,00 5.454,00 6.544,80
276 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 73 2396/1/1/19 14.500,00 5.070,00 6.084,00
277 Mureş Cheţani Crişan Cruciţa, Zeicu Ileana arabil extravilan 73 2396/1/1/18 11.500,00 2.986,00 3.583,20
278 Mureş Cheţani Rostas Aurelia, Rostas Rudolf arabil extravilan 73 2396/1/1 11.700,00 2.016,00 2.419,20
279 Mureş Cheţani Cocan Silvia arabil extravilan 73 2396/1/1/16 14.500,00 1.559,00 1.870,80
280 Mureş Cheţani Bucur Gheorghe arabil extravilan 73 2396/1/1/14 5.800,00 278,00 333,60
281 Mureş Cheţani Gergely Ileana, Mustar Ioan arabil extravilan 73 2396/1/1/13/2 50171 8.700,00 585,00 702,00
282 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2396/1/1/100 420,00 420,00 184,80
283 Mureş Cheţani Pop Ana, Pop Silvia, Şăvişcă Ilie, Puia Leontina, Almasan Elisabeta arabil extravilan 73 2396/1/1/40 13.900,00 321,00 385,20
284 Mureş Cheţani Zeicu Gheorghe arabil extravilan 73 2396/1/1/37 14.400,00 2.837,00 3.404,40
285 Mureş Cheţani Socaciu Ilie, Socaciu Gheorghe, Rusu Gheorghina arabil extravilan 73 2369/1/1/36 5.700,00 1.857,00 2.228,40
286 Mureş Cheţani Socaciu Gheorghe, Socaciu Ilie, Rusu Gheorghina arabil extravilan 73 2396/1 5.800,00 2.125,00 2.550,00
287 Mureş Cheţani Lup Maria arabil extravilan 73 2396/1/1/29 12.500,00 4.597,00 5.516,40
288 Mureş Cheţani Mustar Ioan, Gergely Ileana arabil extravilan 73 2396/1/1/30 50368 2.900,00 2.380,00 2.856,00
289 Mureş Cheţani Szekely I. Magdalena, Dee I. Catalina, Keserii I. Arghil, Keserii I. Alexandru, Keseri I. Francisc arabil extravilan 70 2361/17 5.800,00 4.908,00 5.889,60
290 Mureş Cheţani Deac Ioan, Deac Mihaila, Deac Maria, Deac Ana, Deac Gheorghe arabil extravilan 73 2396/1/1/32 5.800,00 3.656,00 4.387,20
291 Mureş Cheţani Varo Agnes, Varo Ştefan arabil extravilan 73 2396/1/1/33 3.600,00 877,00 1.052,40
292 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2365/1 490,00 490,00 215,60
293 Mureş Cheţani Varo Agnes, Varo Ştefan arabil extravilan 73 2396/1/1/33 3.600,00 478,00 573,60
294 Mureş Cheţani Lacatus Ghioloanca, Moldovan Itoc, Moldovan Maria, Moldovan Bazil, Varga Viorica, Moldovan Eleonora arabil extravilan 69 2396/1/1/34 17.800,00 1.673,00 2.007,60
295 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2361/100 369,00 369,00 162,36
296 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2360 250,00 250,00 110,00
297 Mureş Cheţani Puscas Maria, Puscas Petru arabil extravilan 69 2359/1/30/7 5.800,00 316,00 379,20
298 Mureş Cheţani Cosma Toma arabil extravilan 69 2359/1/30/7 11.500,00 168,00 201,60
299 Mureş Cheţani Cosma Toma arabil extravilan 69 2359/1/30/7 11.500,00 2.462,00 2.954,40
300 Mureş Cheţani Mocan Ioan, Mocan Valer, Utiu Marinela arabil extravilan 69 2359/1/30/5 5.600,00 346,00 415,20
301 Mureş Cheţani Mocan Ioan, Mocan Valer, Utiu Marinela arabil extravilan 69 2359/1/30/5 5.600,00 1.890,00 2.268,00
302 Mureş Cheţani Mocan St. Ioan arabil extravilan 69 2361/47 5.800,00 371,00 445,20
303 Mureş Cheţani Mocan St. Ioan arabil extravilan 69 2361/47 5.800,00 2.399,00 2.878,80
304 Mureş Cheţani Moldovan Bazil, Moldovan Maria, Moldovan Eleonora, Moldovan Itoc, Lăcătuş Ghioloanca, Varga Viorica arabil extravilan 69 2359/1/2 17.800,00 47,00 56,40
305 Mureş Cheţani Moldovan Bazil, Moldovan Maria, Moldovan Eleonora, Moldovan Itoc, Lăcătuş Ghioloanca, Varga Viorica arabil extravilan 69 2359/1/2 17.800,00 9.243,00 11.091,60
306 Mureş Cheţani Moldovan Adorian, Moldovan Lucaci, Rostaş Ana, Moldovan Rusalina, Notar Minerva, Moldovan Adrian, Moldovan Lazar, Moldovan Iancu arabil extravilan 69 2359/1/3 19.600,00 9.524,00 11.428,80
307 Mureş Cheţani Făgăraş Victor arabil extravilan 69 2359/1/47 8.400,00 2.968,00 3.561,60
308 Mureş Cheţani Achim Teodor arabil extravilan 69 2359/1/30 5.800,00 704,00 844,80
309 Mureş Cheţani Bucur I. Ana arabil extravilan 69 2359/1/55 4.200,00 221,00 265,20
310 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2359/1/101 373,00 373,00 164,12
311 Mureş Cheţani Irimeas Ioan, Irimeas Rachila arabil extravilan 69 2359/1/4/1 11.500,00 360,00 432,00
312 Mureş Cheţani Fechete Gheorghe, Nemeş Jenica arabil extravilan 69 2359/1/3 11.600,00 1.599,00 1.918,80
313 Mureş Cheţani Achim Valer, Achim Ileana arabil extravilan 69 2359/1/2 11.500,00 1.852,00 2.222,40
314 Mureş Cheţani Marginean Nicolae arabil extravilan 69 2359/1/1 50593 50.000,00 19.440,00 23.328,00
315 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2359/1/100 22,00 22,00 9,68
316 Mureş Cheţani Bucur Ioan arabil extravilan 69 2359/1/1/2 1.000,00 91,00 109,20
317 Mureş Cheţani Chetan Ironim arabil extravilan 69 2359/1/1/3 1.000,00 72,00 86,40
318 Mureş Cheţani Tipa Magdalena arabil extravilan 69 2359/1/1/2/1 700,00 40,00 48,00
319 Mureş Cheţani Lacatus Ghialanca curţi construcţii intravilan 69 50509 1.400,00 44,00 240,24
320 Mureş Cheţani Flueras T. Gheorghe arabil extravilan 55 2163 14.500,00 415,00 498,00
321 Mureş Cheţani Pop Teodor, Pop Virginia arabil extravilan 55 2163/1/19 14.400,00 1.601,00 1.921,20
322 Mureş Cheţani Pantea N. Gheorghina, Pantea I. Valer arabil extravilan 55 2163/1/41 205 14.500,00 1.803,00 2.163,60
323 Mureş Cheţani Cocan Alexandru, Cocan Ioan arabil extravilan 55 2163/1/21 2.300,00 302,00 362,40
324 Mureş Cheţani Cocan Ioan, Cocan Alexandru arabil extravilan 55 2163/115 7 12.100,00 1.656,00 1.987,20
325 Mureş Cheţani Pop Silvia, Puia Leontina, Şăvişcă Ilie, Almasan Elisabeta, Pop Ana arabil extravilan 55 2163/1/22 14.400,00 2.454,00 2.944,80
326 Mureş Cheţani Gâmbuţan Ioan arabil extravilan 55 2163/1/23 14.400,00 7.618,00 9.141,60
327 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2166/1/3 56,00 56,00 24,64
328 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2166/1/3 276,00 276,00 121,44
329 Mureş Cheţani Bogăţean Gligor arabil extravilan 55 2166/8 14.500,00 3.077,00 3.692,40
330 Mureş Cheţani Cenan Otilia arabil extravilan 55 2166/28 14.500,00 7.279,00 8.734,80
331 Mureş Cheţani Barabas S. Ilona, Barabas Gheorghe arabil extravilan 55 2166/1/3 14.500,00 6.899,00 8.278,80
332 Mureş Cheţani Pasca Pompei arabil extravilan 55 2166/1/4 284 14.500,00 5.076,00 6.091,20
333 Mureş Cheţani Pasca Pompei arabil extravilan 55 2166/25 283 14.500,00 1.839,00 2.206,80
334 Mureş Cheţani Vescan Gheorghe arabil extravilan 55 2166/5 14.500,00 6,00 7,20
335 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2166/1/1 337,00 337,00 148,28
336 Mureş Cheţani Sas Ştefan arabil extravilan 55 2166/16 7.200,00 5,00 6,00
337 Mureş Cheţani Suciu Maria, Suciu Vasile arabil extravilan 55 2166/15 8.600,00 766,00 919,20
338 Mureş Cheţani Achim Ioan arabil extravilan 55 2166/14 2.900,00 549,00 658,80
339 Mureş Cheţani Gaspar Emilia, Kovacs Ileana, Coloji Amalia arabil extravilan 55 2166/13/1 6.100,00 1.624,00 1.948,80
340 Mureş Cheţani Covaciu Alexandru arabil extravilan 55 2166/13/2 2.750,00 938,00 1.125,60
341 Mureş Cheţani Raita Gheorghe arabil extravilan 55 2166/12 8.700,00 3.751,00 4.501,20
342 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2166/11 10.400,00 4.781,00 5.737,20
343 Mureş Cheţani Achim Teodor arabil extravilan 55 2166/10 14.400,00 6.406,00 7.687,20
344 Mureş Cheţani Suciu Ioan arabil extravilan 55 2169/57 14.400,00 6.077,00 7.292,40
345 Mureş Cheţani Fechete Ioan, Bucur Ana, Fechete Gheorghe, Fechete Teodor arabil extravilan 55 1988/1 2.900,00 98,00 117,60
346 Mureş Cheţani Marian Ioan arabil extravilan 55 216/6/2 1.900,00 43,00 51,60
347 Mureş Cheţani Gâmbuţan Ioan arabil extravilan 55 2166/9/2 2.900,00 15,00 18,00
348 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2169/1/2 353,00 353,00 155,32
349 Mureş Cheţani Haţegan Anisia arabil extravilan 55 2169/22/2 2.600,00 996,00 1.195,20
350 Mureş Cheţani Chetan Ironim, Chetan Floarea arabil extravilan 55 2169/22/3 10.000,00 3.955,00 4.746,00
351 Mureş Cheţani Cacoveanu Ana, Suciu Ştefan, Mateias Elena, Suciu Pavel, Ciolomic Victoria, Suciu Augustin, Casu Sabina arabil extravilan 55 2169/23 5.800,00 2.185,00 2.622,00
352 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2169/23/1 5.800,00 1.839,00 2.206,80
353 Mureş Cheţani Szabo Alexandru, Nemeth Ana, Horvath Olga arabil extravilan 55 2169/25 4.300,00 1.142,00 1.370,40
354 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2169/25/1 4.300,00 976,00 1.171,20
355 Mureş Cheţani Szekely Stefan, Szekely Katalina arabil extravilan 55 2169/26 5.800,00 1.069,00 1.282,80
356 Mureş Cheţani Szekely Iosif arabil extravilan 55 2166/23 6.000,00 793,00 951,60
357 Mureş Cheţani Barabas Ilona, Varo Raveca arabil extravilan 55 2169/24 5.800,00 482,00 578,40
358 Mureş Cheţani Dondas Gheorghina, Rosca Ioan arabil extravilan 55 2169/29 15.600,00 319,00 382,80
359 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2169/1/1 729,00 729,00 320,76
360 Mureş Cheţani Deac Ana, Rus Gheorghe, Macrea Livia, Rus Ioan, Deac Maria arabil extravilan 55 2169/9 17.300,00 49,00 58,80
361 Mureş Cheţani Cheţan Dumitru, Cheţan Anica, Ceclan Virginia, Cheţan Filon, Cheţan Petru arabil extravilan 55 2169/10 5.800,00 260,00 312,00
362 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2169/11 8.700,00 785,00 942,00
363 Mureş Cheţani Bucur Vasile, Pantea Maria, Bucur Ioan, Bucur Constantin arabil extravilan 55 2169/12/1 2.900,00 365,00 438,00
364 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2169/12/2 2.900,00 417,00 500,40
365 Mureş Cheţani Rosca Stefan, Rosca Maria arabil extravilan 55 2169/12/4/1 191 600,00 100,00 120,00
366 Mureş Cheţani Rosca Stefan, Rosca Maria arabil extravilan 55 2169/12/4 190 2.300,00 364,00 436,80
367 Mureş Cheţani Muresan I. Saveta arabil extravilan 55 2169/7 2.300,00 400,00 480,00
368 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2169/13 11.500,00 2.408,00 2.889,60
369 Mureş Cheţani Fechete Ioan arabil extravilan 55 2169/14/1 4.300,00 1.072,00 1.286,40
370 Mureş Cheţani Cocan Silvia arabil extravilan 55 2169/14/2 7.700,00 2.126,00 2.551,20
371 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2169/14/3 2.900,00 807,00 968,40
372 Mureş Cheţani Achim Ana, Achim Pavel arabil extravilan 55 2169/14/4 2.900,00 796,00 955,20
373 Mureş Cheţani Porcilă Ana, Gîmbuţan Pavel, Gîmbuţan Virgil, Gîmbuţan Vasile, Zeicu Maria arabil extravilan 55 2169/15 2.900,00 792,00 950,40
374 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2169/16 2.900,00 792,00 950,40
375 Mureş Cheţani Chetan Ioan, Ghindea Aurelia, Chetan Petru, Chetan Ana, Cheţan Mirel, Chetan Teodor, Tică Liana arabil extravilan 55 2169/17/1 5.800,00 1.583,00 1.899,60
376 Mureş Cheţani Bucur Ana, Fechete Gheorghe, Fechete Ioan, Fechete Teodor arabil extravilan 55 2169/40 5.800,00 1.572,00 1.886,40
377 Mureş Cheţani Cheţan Filon, Cheţan Anica, Cheţan Dumitru, Ceclan Virginia, Cheţan Petru arabil extravilan 55 2169/1/7/3 5.800,00 1.571,00 1.885,20
378 Mureş Cheţani Gîmbuţan Virgil, Porcilă Ana, Gîmbuţan Pavel, Zeicu Maria, Gîmbuţan Vasile arabil extravilan 55 2169/18 15.800,00 4.271,00 5.125,20
379 Mureş Cheţani Pintea Grigore arabil extravilan 55 2169/43 14.300,00 3.708,00 4.449,60
380 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2173/1/7 17.300,00 4.451,00 5.341,20
381 Mureş Cheţani Bucur Vasile, Crisan Octavia, Moldovan Maria arabil extravilan 55 2166/7 2.900,00 731,00 877,20
382 Mureş Cheţani Raita Ana, Moldovan V. Maria arabil extravilan 55 2173/1/6/2 2.900,00 732,00 878,40
383 Mureş Cheţani Raita Gh. Gheorghe arabil extravilan 55 2173/1/6/1 2.900,00 729,00 874,80
384 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 1998/1 277,00 277,00 121,88
385 Mureş Cheţani Pitea Ana, Pitea Vasile arabil extravilan 55 2173/1 50134 96.500,00 8.651,00 10.381,20
386 Mureş Cheţani Şerban Atanasiu, Găinaru Aurelia, Şerban Aurel arabil extravilan 55 2173/1/3 40.600,00 3.134,00 3.760,80
387 Mureş Cheţani Vîtcă Felicia, Muntean Virgil, Muntean Atanasie, Muntean Aurel, Hărşan Lia, Muntean Flaviu arabil extravilan 55 2177/12 80.000,00 6.579,00 7.894,80
388 Mureş Cheţani Rosca I. Maria arabil extravilan 55 2177/1/11 97.100,00 9.631,00 11.557,20
389 Mureş Cheţani Rosca I. Maria arabil extravilan 55 2177/10 38.400,00 3.303,00 3.963,60
390 Mureş Cheţani Rus I. Victoria, Vaidazan I. Maria, Rus I. Iosif arabil extravilan 55 2173/1/7 11.600,00 958,00 1.149,60
391 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 55 2177/1/10 6.305,00 554,00 664,80
392 Mureş Cheţani Muntean Valer arabil extravilan 55 2177/1/9 6.000,00 506,00 607,20
393 Mureş Cheţani Muntean Valeriu, Muntean Lucreţia, Marincaş Victoria, Muntean Virgil, Muntean Aurel, Muntean Liviu arabil extravilan 55 2177/1/9/1 5.600,00 465,00 558,00
394 Mureş Cheţani Muntean Cornelia, Fleşeriu Melentina, Muntean Maria, Dendiu Cornelia, Rădulescu Maria, Muntean Vasile, Măcinică Ioana, Grosavu Ana, Muntean Iosif arabil extravilan 55 2177/1/8 11.600,00 979,00 1.174,80
395 Mureş Cheţani Muntean Olimpiu arabil extravilan 55 2177/1/13 11.600,00 1.036,00 1.243,20
396 Mureş Cheţani Deac L. Liviu, Deac N. Liviu arabil extravilan 55 2177/1/3 26.000,00 2.545,00 3.054,00
397 Mureş Cheţani Deac N. Liviu arabil extravilan 55 2177/1/2 26.000,00 2.431,00 2.917,20
398 Mureş Cheţani Bian Nicolae, Roman Maria, Roman Vasile arabil extravilan 55 2179/1/3 19.500,00 1.526,00 1.831,20
399 Mureş Cheţani Gherman Maria arabil extravilan 55 2177/2 28.200,00 3.067,00 3.680,40
400 Mureş Cheţani Salcudean P. Aurelia, Manoliu P. Maria, Oniga P. Ana arabil extravilan 55 2179/1 187 50.500,00 5.985,00 7.182,00
401 Mureş Cheţani Lung Iosif arabil extravilan 56 2179/25 5.800,00 1.176,00 1.411,20
402 Mureş Cheţani Ilea Anica arabil extravilan 56 2179/5 1.400,00 869,00 1.042,80
403 Mureş Cheţani Mihesan P. Pompei arabil extravilan 56 2179/24 12.500,00 9.041,00 10.849,20
404 Mureş Cheţani Pantea Nicolae, Pantea Atanasie, Hada Aurelia, Pantea Ioan, Ciolomic Maria arabil extravilan 56 2179/23 5.800,00 190,00 228,00
405 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2179/1/1 260,00 260,00 114,40
406 Mureş Cheţani Mis Tanasie, Mis Ana arabil extravilan 56 2179/3 1.300,00 23,00 27,60
407 Mureş Cheţani Lung Pavel arabil extravilan 56 2179/2 2.900,00 506,00 607,20
408 Mureş Cheţani Pantea Gheorghe, Pantea Maria arabil extravilan 56 2179/1/4 2.900,00 1.273,00 1.527,60
409 Mureş Cheţani Lung Iosif arabil extravilan 56 2179/1 3.900,00 3.279,00 3.934,80
410 Mureş Cheţani Miheşan Ştefan, Păcurar Olivia, Miheşan Gheorghe, Maier Maria, Pantea Ana arabil extravilan 56 2179/1 2.900,00 2.557,00 3.068,40
411 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 56 2179/1 6.675,00 683,00 819,60
412 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2198 438,00 438,00 192,72
413 Mureş Cheţani Suătean Maria, Rus Maria, Deac Ioan arabil extravilan 58 2199/3/1 5.800,00 1.349,00 1.618,80
414 Mureş Cheţani Macarie Ana arabil extravilan 58 2199/3/2 1.400,00 71,00 85,20
415 Mureş Cheţani Mis Ana arabil extravilan 58 2199/3/12 2.400,00 105,00 126,00
416 Mureş Cheţani Pantea Atanasie, Pantea Maria arabil extravilan 58 2199/3/4 3.200,00 128,00 153,60
417 Mureş Cheţani Mihesan Ioan arabil extravilan 58 2199/3/6 7.800,00 228,00 273,60
418 Mureş Cheţani Pacurar Gheorghe arabil extravilan 58 2199/3/11 2.900,00 5,00 6,00
419 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2199/2 17,00 17,00 7,48
420 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2199/2 129,00 129,00 56,76
421 Mureş Cheţani Gherman Ioan arabil extravilan 58 2199/1/3 2.500,00 385,00 462,00
422 Mureş Cheţani Chiş Ilie, Chis Teodor, Chiş Octavian arabil extravilan 58 2190/1/3 3.500,00 1.159,00 1.390,80
423 Mureş Cheţani Marian Ioan arabil extravilan 58 2199/1/6 2.900,00 1.031,00 1.237,20
424 Mureş Cheţani Chis Atanasie arabil extravilan 58 2199/1/15 2.900,00 1.074,00 1.288,80
425 Mureş Cheţani Lung Iosif arabil extravilan 58 2199/1/23 2.900,00 1.207,00 1.448,40
426 Mureş Cheţani Gherman I. Dionisie arabil extravilan 58 2199/1/6 2.400,00 1.113,00 1.335,60
427 Mureş Cheţani Mis I. Lucretia, Lung I. Dumitru, Dan I. Maria, Lung I. Viorica, Goga I. Ana arabil extravilan 58 2199/3 2.000,00 880,00 1.056,00
428 Mureş Cheţani Lung Teodor arabil extravilan 58 2199/19 2.900,00 999,00 1.198,80
429 Mureş Cheţani Pintea Vasile arabil extravilan 58 2199/1 4.800,00 1.627,00 1.952,40
430 Mureş Cheţani Bucea A. Ana, Chis A. Maria arabil extravilan 58 2199/1/23 2.900,00 978,00 1.173,60
431 Mureş Cheţani Puiac D. Pompei arabil extravilan 58 2199/3/10 2.900,00 1.003,00 1.203,60
432 Mureş Cheţani Dan T. Livia, Lung T. Ioan, Lung T. Teofil, Lung T. Valeriu, Lung T. Iosif, Rus T. Victoria, Dan T. Maria, Lung T. Ioan arabil extravilan 58 2199/1/18 5.800,00 2.092,00 2.510,40
433 Mureş Cheţani Moldovan I. Ana arabil extravilan 58 2199/1/12 2.900,00 932,00 1.118,40
434 Mureş Cheţani Oprinca Ana arabil extravilan 58 2199/1/12/1 4.500,00 1.222,00 1.466,40
435 Mureş Cheţani Rus T. Vasile, Rus T. Petru, Bondoc T. Ana, Dan T. Livia, Trif T. Maria, Bucur T. Zanfira arabil extravilan 58 2199/1/11 5.800,00 1.605,00 1.926,00
436 Mureş Cheţani Rus I. Laurean, Rus I. Nicolae, Rus I. Ioan, Rus I. Tanasie, Rus I. Liviu, Rus I. Petru arabil extravilan 58 2199/1/13 7.600,00 2.023,00 2.427,60
437 Mureş Cheţani Salcudean P. Ioan arabil extravilan 58 2199/3/1/11 10.000,00 1.733,00 2.079,60
438 Mureş Cheţani Salcudean G. Septimiu- Virgil, Salcudean G. Eugen arabil extravilan 58 2199/1/15 13.000,00 97,00 116,40
439 Mureş Cheţani Comuna Cheţani fâneaţă extravilan 59 F 2213 11.800,00 162,00 145,80
440 Mureş Cheţani Cucerzan Nicolae arabil extravilan 59 2214/33 1.900,00 1.330,00 1.596,00
441 Mureş Cheţani Maier A. Iacob arabil extravilan 59 2214/2/31 5.300,00 255,00 306,00
442 Mureş Cheţani Mihesan I. Vasile arabil extravilan 59 2214/2/30 4.000,00 102,00 122,40
443 Mureş Cheţani Aldea T. Susana, Lung T. Maria arabil extravilan 59 2214/2/27 5.800,00 11,00 13,20
444 Mureş Cheţani Comuna Cheţani fâneaţă extravilan F 2200 13.400,00 2.612,00 2.350,80
445 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 2219/1 454,00 454,00 199,76
446 Mureş Cheţani Rus I.Petru arabil extravilan 59 2227/1/2 7.300,00 914,00 1.096,80
447 Mureş Cheţani Salcudean Dorel, Salcudean Ioan, Cioara Liana arabil extravilan 59 2227/1/1/3 7.200,00 1.199,00 1.438,80
448 Mureş Cheţani Rus T. Vasile, Rus T. Petru, Bondoc T. Ana, Dan T. Livia, Trif T. Maria, Bucur T. Zanfira arabil extravilan 59 2227/1/1/4 7.300,00 2.182,00 2.618,40
449 Mureş Cheţani Ciolomic A. Letitia arabil extravilan 59 2227/1/3 7.300,00 2.875,00 3.450,00
450 Mureş Cheţani Dancea Eugenia, Zabolodnic Victoria, Blanar I. Sofia arabil extravilan 59 2227/1/1/6 11.600,00 5.017,00 6.020,40
451 Mureş Cheţani Oprinca Pavel arabil extravilan 59 2227/1/1/7 900,00 424,00 508,80
452 Mureş Cheţani Aldea V. Susana arabil extravilan 59 2227/1/1/7 900,00 420,00 504,00
453 Mureş Cheţani Ciolomic A. Letitia arabil extravilan 59 2227/1/6 7.300,00 3.067,00 3.680,40
454 Mureş Cheţani Dan I. Maria, Muntean I. Livia, Roman I. Lucretia, Puiac I. Maria, Muntean I. Iosif, Rusan I. Ileana, Sabau I. Ana, Martinica I. Silvia, Mintean I. Maria, Muntean I. Iacob arabil extravilan 59 2227/1/1/9 8.700,00 2.818,00 3.381,60
455 Mureş Cheţani Dudila T. Maria arabil extravilan 59 2271/1/8 5.800,00 1.704,00 2.044,80
456 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 59 2227/1/1/9 2.900,00 837,00 1.004,40
457 Mureş Cheţani Lung I. Aurel arabil extravilan 59 2227/1/1/10 2.900,00 824,00 988,80
458 Mureş Cheţani Puiac Laurean arabil extravilan 59 2227/1/1/11 2.900,00 804,00 964,80
459 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 59 2227/1/1/12 1.924,00 593,00 711,60
460 Mureş Cheţani Pacurar P. Maria, Pacurar P. Liviu, Pacurar P. Pompei arabil extravilan 58 2227/1/1/1 3.200,00 189,00 226,80
461 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 58 2227/3/1 1.400,00 458,00 549,60
462 Mureş Cheţani Dan T. Vasile, Trif T. Silvia, Bujor T. Livia, Dan T. Maria arabil extravilan 58 2227/3 2.600,00 1.647,00 1.976,40
463 Mureş Cheţani Sonica T. Ileana arabil extravilan 58 2227/1/1/3 4.000,00 3.543,00 4.251,60
464 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 58 2256 31.000,00 1.005,00 1.206,00
465 Mureş Cheţani Maier A. Iacob arabil extravilan 30 1992/18 1.900,00 1.004,00 1.204,80
fâneaţă extravilan 1993/1 800,00 58,00 52,20
466 Mureş Cheţani Macarie C. Maria arabil extravilan 30 1990/19 2.700,00 1.014,00 1.216,80
467 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1992/20 2.700,00 966,00 1.159,20
468 Mureş Cheţani Litean T. Maria arabil extravilan 30 1992/21 8.200,00 3.590,00 4.308,00
469 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1922/22 2.300,00 868,00 1.041,60
470 Mureş Cheţani Dendiu I. Cornelia, Radulescu I. Maria, Muntean I. Vasile, Muntean I. Maria, Macinica I. Ioana, Muntean I. Cornelia, Fleseriu I. Melentina, Muntean I. Iosif, Grosavu I. Ana arabil extravilan 30 1992/23 1.500,00 336,00 403,20
fâneaţă extravilan 1993/10 500,00 489,00 440,10
471 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1992/24, 1990/12 1.800,00 325,00 390,00
fâneaţă extravilan 1993/13 500,00 500,00 450,00
472 Mureş Cheţani Marincas L. Victoria, Muntean L. Virgil, Muntean L. Aurel, Muntean L. Luctretia, Muntean L. Valeriu arabil extravilan 30 1992/25 1.900,00 681,00 817,20
473 Mureş Cheţani Dan I. Maria, Muntean I. Livia, Roman I. Lucretia, Puiac I. Maria, Muntean I. Iosif, Rusan I. Ileana, Sabau I. Ana, Martinica I. Silvia, Mintean I. Maria, Muntean I. Iacob arabil extravilan 30 1992/26 8.000,00 2.668,00 3.201,60
474 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1992/27 8.000,00 1.930,00 2.316,00
475 Mureş Cheţani Pacurar Lucretia arabil extravilan 30 1990/28 2.300,00 238,00 285,60
fâneaţă extravilan 1993/28 600,00 422,00 379,80
476 Mureş Cheţani Pacurar Ghe. Anica arabil extravilan 30 1990/7 2.900,00 212,00 254,40
fâneaţă extravilan 1993/7 900,00 693,00 623,70
477 Mureş Cheţani Cocan I. Ioan, Mindrean I. Maria, Pacurar I. Gligor arabil extravilan 30 1990/8/1 2.400,00 337,00 404,40
fâneaţă extravilan 1993/25 500,00 363,00 326,70
478 Mureş Cheţani Mihesan R. Ana, Mihesan R. Ioan, Mihesan R. Otilia, Mihesan R. Vasile, Hanc R. Victotia, Boldor R. Maria arabil extravilan 30 1990/27 1.500,00 1.398,00 1.677,60
fâneaţă extravilan 1993/26 2.400,00 1.206,00 1.085,40
479 Mureş Cheţani Dudila T. Maria fâneaţă extravilan 30 1993/29 1.400,00 904,00 813,60
480 Mureş Cheţani Mihesan N. Ilie, Mihesan I. Emilia arabil extravilan 30 1990/29 1.400,00 1.396,00 1.675,20
fâneaţă extravilan 1993/28 2.500,00 193,00 173,70
481 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1990/12 5.800,00 418,00 501,60
482 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1990/13 1.400,00 50,00 60,00
483 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1990/14 2.900,00 36,00 43,20
484 Mureş Cheţani Muntean D. Maria, Hetea D. Viorica, Gherman D. Lucretia, Mihesan D. Ioan, Mihesan D. Vasile, Mihesan D. Nicolae arabil extravilan 30 1970/1/2 5.600,00 861,00 1.033,20
485 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 1973/1 108,00 108,00 47,52
486 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 1973/1 85,00 85,00 37,40
487 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 1989/1 426,00 426,00 187,44
488 Mureş Cheţani Mihesan Maria arabil extravilan 30 1970/23 671 8.600,00 6.939,00 8.326,80
489 Mureş Cheţani Dan I. Susana arabil extravilan 30 1970/24 2.900,00 1.525,00 1.830,00
490 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1970/25 3.600,00 691,00 829,20
491 Mureş Cheţani Rosca I. Maria arabil extravilan 30 1970/26 52401 5.800,00 5,00 6,00
492 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 1971/1 281,00 281,00 123,64
493 Mureş Cheţani Goga Augustin arabil extravilan 30 1972/1/1 7.000,00 1.989,00 2.386,80
494 Mureş Cheţani Goga A. Augustin, Puiac A. Maria, Goga A. Zachei arabil extravilan 30 1972/1 7.000,00 3.584,00 4.300,80
495 Mureş Cheţani Lup I. Ana arabil extravilan 30 1972/2 4.300,00 2.311,00 2.773,20
496 Mureş Cheţani Roman Marta arabil extravilan 30 1972/3 11.500,00 6.491,00 7.789,20
497 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1973/4/1 5.800,00 2.612,00 3.134,40
498 Mureş Cheţani Lung Ioan arabil extravilan 30 1986/5 5.800,00 2.063,00 2.475,60
499 Mureş Cheţani Herman P. Lina arabil extravilan 30 1972/5 11.600,00 2.598,00 3.117,60
500 Mureş Cheţani Lascau I. Ioan-Mihai, Nistor I. Augusta-Ana, Barbulet I. Cecilia-Elena arabil extravilan 30 1988/1 17.300,00 1.209,00 1.450,80
501 Mureş Cheţani Puiac D. Pompei arabil extravilan 30 1986/8/1 3.400,00 383,00 459,60
502 Mureş Cheţani Cioca Ana arabil extravilan 30 1988/4 5.800,00 779,00 934,80
503 Mureş Cheţani Moldovan Gabudean N. Ioan arabil extravilan 30 1988/5 34.600,00 4.473,00 5.367,60
504 Mureş Cheţani Ciuguzan I. Maria arabil extravilan 30 1986/1 17.300,00 35,00 42,00
505 Mureş Cheţani Comuna Cheţani drum De 1984/1 1.195,00 1.195,00 525,80
506 Mureş Cheţani Roman I. Ilie, Roman I. Teodor, Roman I. Ioan, Puiac I. Susana arabil extravilan 30 1980/2 14.400,00 3.401,00 4.081,20
507 Mureş Cheţani Nemes Dumitru arabil extravilan 30 1986/10 2.900,00 1.247,00 1.496,40
508 Mureş Cheţani Pantea A. Ana arabil extravilan 30 1983/1/3 2.900,00 1.316,00 1.579,20
509 Mureş Cheţani Bian Tanasie arabil extravilan 30 1978/4/2 2.900,00 1.374,00 1.648,80
510 Mureş Cheţani Aldea Alexandru arabil extravilan 30 1986/29 2.900,00 1.428,00 1.713,60
511 Mureş Cheţani Bujor Victoria arabil extravilan 30 1978/4 15.800,00 10.271,00 12.325,20
512 Mureş Cheţani Macarie C. Ana arabil extravilan 30 1972/13 15.800,00 15.530,00 18.636,00
513 Mureş Cheţani Deac Liviu arabil extravilan 30 1976/1 17.300,00 11.687,00 14.024,40
514 Mureş Cheţani Oprinca Pavel arabil extravilan 30 1974/5 5.800,00 2.347,00 2.816,40
515 Mureş Cheţani Jakab Hajnal arabil extravilan 30 1974/3 98 45.500,00 11.202,00 13.442,40
516 Mureş Cheţani Sipos Zoltan arabil extravilan 30 1974/2 32.000,00 2.524,00 3.028,80
517 Mureş Cheţani Dee Lascau Iuliu arabil extravilan 30 1974/1 747 17.078,00 2.257,00 2.708,40
518 Mureş Cheţani Dan Susana, Dan Nicolae arabil extravilan 30 1970/37/2 13.100,00 1.820,00 2.184,00
519 Mureş Cheţani Dan V. Vasile Liviu, Dan V. Maria arabil extravilan 30 1970/38 11.600,00 5.871,00 7.045,20
520 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1970/6 5.800,00 72,00 86,40
521 Mureş Cheţani Ciuguzan I. Maria arabil extravilan 30 1970/7 966 11.500,00 234,00 280,80
522 Mureş Cheţani Mocan Vasile arabil extravilan 30 1970/8 5.800,00 205,00 246,00
523 Mureş Cheţani Dan Saveta arabil extravilan 30 1970/9 4.300,00 218,00 261,60
524 Mureş Cheţani Mihesan D. Nicolae arabil extravilan 30 1970/10 7.000,00 527,00 632,40
525 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1970/11 10.600,00 1.371,00 1.645,20
526 Mureş Cheţani Salcudean E. Aurel arabil extravilan 30 1970/12 397 10.600,00 2.430,00 2.916,00
527 Mureş Cheţani Lung C. Ana, Hirean C. Cornelia, Riurean C. Maria arabil extravilan 30 1970/13 14.200,00 7.017,00 8.420,40
528 Mureş Cheţani Comuna Cheţani - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 30 1970/14 17.400,00 12.000,00 14.400,00
529 Mureş Cheţani Oprinca G. Gligor, Puiac G. Victoria, Capusan G. Ana, Oprinca G. Vasile, Oprinca G. Gheorghe, Dan G. Lucretia arabil extravilan 30 1970/15 5.800,00 1.693,00 2.031,60
530 Mureş Cheţani Veres Zoltan, Herman Z. Ildico arabil extravilan 30 1970/16 11.800,00 2.236,00 2.683,20
531 Mureş Cheţani Varga St. Irimie arabil extravilan 30 1970/17 12.000,00 1.203,00 1.443,60
532 Mureş Cheţani Dancea Eugenia, Zabolodnic Victoria, Blanar I. Sofia arabil extravilan 30 1970/18 7.500,00 406,00 487,20
533 Mureş Cheţani Mihesan Ioan arabil extravilan 30 1970/19 7.200,00 228,00 273,60
534 Mureş Cheţani Salcudean E. Aurel arabil extravilan 30 1970/20 5.200,00 108,00 129,60
535 Mureş Cheţani Vasing I. Aurelia, Ciolomic Ioan, Tulbure I. Maria, Mihasan I. Ioan, Deac I. Ana, Rosca I. Maria, Mihasa I. Iuliu arabil extravilan 29 1951/4 11.600,00 3.357,00 4.028,40
536 Mureş Cheţani Nemet Catalina arabil extravilan 29 1951/5, 1953/4, 1955/13 9.800,00 4.114,00 4.936,80
537 Mureş Cheţani Fodor Ecaterina arabil extravilan 29 1951/5/1, 1953/4/1, 1955/13/1 8.100,00 4.625,00 5.550,00
538 Mureş Cheţani Rotar Aurel arabil extravilan 29 50514 17.200,00 9.588,00 11.505,60
539 Mureş Cheţani Comuna Cheţani canal CCN 1950 2.843,00 2.843,00 1.876,38
540 Mureş Cheţani Horvath Ioan arabil extravilan 29 1949/1 7.700,00 3.768,00 4.521,60
541 Mureş Cheţani Dozsa Alexandru, Dozsa Arpad, Szakacs Eva, Kaszoni Emma arabil extravilan 29 1949/2 20.200,00 8.326,00 9.991,20
542 Mureş Cheţani Găinaru Aurelia, Şerban Aurel, Şerban Atanasie arabil extravilan 29 1949/4 13.400,00 842,00 1.010,40
543 Mureş Cheţani Căpuşan Ana, Puiac Victoria, Oprinca Gligor, Oprinca Ana, Oprinca Vasile, Dan Lucreţia, Oprincă Gheorghe arabil extravilan 29 1949/2 5.500,00 8,00 9,60
544 Mureş Cucerdea Comuna Cucerdea arabil extravilan 4/1 78/2/1 21.100,00 6.065,00 6.368,25
545 Mureş Cucerdea Molnar Szuzsana arabil extravilan 4/1 78/2/2 50009 17.000,00 3.267,00 3.430,35
546 Mureş Cucerdea Comuna Cucerdea pădure extravilan 4/1 78/6 7.500,00 2.783,00 3.757,05
547 Mureş Cucerdea Comuna Cucerdea fâneaţă extravilan 4 61/1 1.564,00 221,00 165,75
548 Mureş Cucerdea Comuna Cucerdea drum De 2853/1 68,00 68,00 26,18
549 Mureş Cucerdea Vitan Ioan arabil extravilan 4 73/1/1 9.800,00 222,00 233,10
550 Mureş Cucerdea Cioara Petru, Cioară Niche arabil extravilan 4 73/1/2-65/1/1 10.000,00 1.489,00 1.563,45
551 Mureş Cucerdea Teanc Augustin arabil extravilan 4 73/1/3 4.900,00 667,00 700,35
552 Mureş Cucerdea Gligoraş Valer arabil extravilan 4 73/1/4 8.600,00 1.217,00 1.277,85
553 Mureş Cucerdea Cioara Viorel arabil extravilan 4 73/1/5/3 700,00 108,00 113,40
554 Mureş Cucerdea Tămaş Emil, Tămaş Andronic, Oltean Sanfora, Tămas Aron, Tămaş Anica, Tămaş Victoria arabil extravilan 4 73/1/5/1 4.300,00 686,00 720,30
555 Mureş Cucerdea Costea Gheorghe arabil extravilan 4 73/1/6 4.500,00 937,00 983,85
556 Mureş Cucerdea Rusu Maria arabil extravilan 4 73/1/7 3.500,00 941,00 988,05
557 Mureş Cucerdea Comuna Cucerdea (rezervă) arabil extravilan 4 73/1/7/1 6.017,00 2.080,00 2.184,00
558 Mureş Cucerdea Comuna Cucerdea drum De65/2 106,00 106,00 40,81
559 Mureş Cuci Smitdh F. Vera-Eva-Zita păşune extravilan 45 606/5 60.359,00 10.448,00 9.403,20
560 Mureş Cuci Comuna Cuci drum 686/1/1 315,00 315,00 138,60
561 Mureş Cuci Iurtchar G. Anica, Sava Gh. Maria, Bleoca Gh. Aurelia, Ilea Gh. Silvia, Tamas Gh. Cornelia, Pex Victoria păşune extravilan 45 606/3 5.200,00 1.545,00 1.390,50
562 Mureş Cuci Capusan P. Aurel păşune extravilan 45 606/2 8.200,00 2.401,00 2.160,90
563 Mureş Cuci Alexa F. Victor-Iulian păşune extravilan 45 606/1 4.300,00 1.285,00 1.156,50
564 Mureş Cuci Sinteregan A. Maria păşune extravilan 45 606/1 13.100,00 4.120,00 3.708,00
565 Mureş Cuci Ilea P. Cornelia, Geta L. Gheorgheta, Radu L. Viorica, Ilea L. Elvira, Ilea L. Tiberiu, Ilea T. Iamina arabil extravilan 45 616/47 2.900,00 1.065,00 1.278,00
566 Mureş Cuci Calugar V. Toader arabil extravilan 45 616/46 1.900,00 713,00 855,60
567 Mureş Cuci Marian V. Vasile, Calugar V. Maria arabil extravilan 45 616/45 1.900,00 735,00 882,00
568 Mureş Cuci Alexe Gh. Vasile, Cocolas Gh. Maria arabil extravilan 45 616/44 1.900,00 775,00 930,00
569 Mureş Cuci Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Petarlacean F. Liciniu, Pop Cecilia arabil extravilan 45 616/43 6.000,00 2.736,00 3.283,20
570 Mureş Cuci Suteu A. Silvia, Deac Gh. Norica, Suteu Gh. Vasile, Suteu Gh. Gheorghe, Ogrean Gh. Angela, Nimos Gh. Daniela, Plescan Gh. Felicia arabil extravilan 45 616/43 5.800,00 2.787,00 3.344,40
571 Mureş Cuci Ignat T. Ioan arabil extravilan 45 616/40 2.900,00 1.276,00 1.531,20
572 Mureş Cuci Ignat V. Ilarie, Ignat V. Ioan, David V. Maria, Gyalai V. Ana arabil extravilan 45 616/39 5.800,00 2.344,00 2.812,80
573 Mureş Cuci Capusan P. Aurel arabil extravilan 45 616/38/2 3.400,00 1.249,00 1.498,80
574 Mureş Cuci Parlea T. Ioan arabil extravilan 45 616/38 5.800,00 1.858,00 2.229,60
575 Mureş Cuci Alexe C. Romulus arabil extravilan 45 616/37 2.500,00 705,00 846,00
576 Mureş Cuci Tilea V. Ioan, Ilea V. Dorina, Puia V. Maria arabil extravilan 45 616/36 5.800,00 1.474,00 1.768,80
577 Mureş Cuci Alexa F. Victor-Iulian arabil extravilan 45 616/35 4.200,00 961,00 1.153,20
578 Mureş Cuci Alexe V. Chirion arabil extravilan 45 616/34 8.400,00 1.725,00 2.070,00
579 Mureş Cuci Alexa T. Maria, Tilea T. Ioan, Pascu T. Silvia, Tilea T. Toader arabil extravilan 45 616/33 2.900,00 548,00 657,60
580 Mureş Cuci Botezan Gh. Vasile arabil extravilan 45 616/32 11.600,00 1.962,00 2.354,40
581 Mureş Cuci Marian E. Anica, Marian V. Vasile, Marian V. Aurel, Ignat V. Maria arabil extravilan 45 616/31 2.900,00 429,00 514,80
582 Mureş Cuci Tilea V. Cornelia, Tilea I. Ioan, Tilea I. Miluc arabil extravilan 45 616/30 11.600,00 1.547,00 1.856,40
583 Mureş Cuci Sintereian A. Maria arabil extravilan 45 616/29/2 5.800,00 713,00 855,60
584 Mureş Cuci Schlesinger R. Cornelia arabil extravilan 45 616/29/1 5.800,00 685,00 822,00
585 Mureş Cuci Botezan A. Adrian, Parvulescu A. Aurelia, Danciu A. Emilia, Rotaru A. Eugenia arabil extravilan 45 616/28 11.600,00 1.328,00 1.593,60
586 Mureş Cuci Botezan I. Ilarie arabil extravilan 45 616/27 11.600,00 1.291,00 1.549,20
587 Mureş Cuci Marian V. Vasile, Calugar V. Maria arabil extravilan 45 616/26/1 5.700,00 621,00 745,20
588 Mureş Cuci Calugar V. Toader arabil extravilan 45 616/26 1.500,00 162,00 194,40
589 Mureş Cuci Marian V. Vasile arabil extravilan 45 616/25 7.300,00 783,00 939,60
590 Mureş Cuci Moldovan I. Virgil, Moldovan A. Mirela, Rusu A. Simona, Turc I. Eugenia arabil extravilan 45 616/24 5.800,00 616,00 739,20
591 Mureş Cuci Silaghi V. Maria, Moldovan V. Vasile, Dinca V. Olivia, Merdarii V. Victoria, Moldovan V. Lucretia arabil extravilan 45 616/22 11.600,00 1.220,00 1.464,00
592 Mureş Cuci Tilea Gh. Gheorghe arabil extravilan 45 616/22 8.600,00 900,00 1.080,00
593 Mureş Cuci Moldovan G. Natalia, Botezan G. Aurel, Botezan G. Gheorghe arabil extravilan 45 616/1/21, 618/24 8.700,00 902,00 1.082,40
594 Mureş Cuci Botezan A. Aurel, Botezan G. Ghifta, Roznovati A. Aurelia, Darovischi A. Cornelia, Petarlecean A. Maria arabil extravilan 45 616/1/20, 618/23 4.300,00 442,00 530,40
595 Mureş Cuci Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Petarlacean F. Luciniu, Pop F. Cecilia arabil extravilan 45 616/1/19, 618/22 11.600,00 1.182,00 1.418,40
596 Mureş Cuci Bunea I. Nichie arabil extravilan 45 616/8 11.500,00 1.153,00 1.383,60
597 Mureş Cuci Dudila I. Anica arabil extravilan 45 616/1/17, 618/19 10.000,00 988,00 1.185,60
598 Mureş Cuci Sos Gh. Gheorghe, Sos Gh. Ioan, Sos Gh. Aurel, Sos Gh. Vasile arabil extravilan 45 616/1/16, 618/19 12.000,00 1.171,00 1.405,20
599 Mureş Cuci Tilea T. Toader, Alexa T. Maria, Tilea T. Ioan, Pascu T. Silvia arabil extravilan 45 616/15 8.500,00 826,00 991,20
600 Mureş Cuci Ignat I. Ioan, Grama I. Silvia, Botezan I. Lucretia, Ignat I. Vasile, Ignat I. Gheorghe, Ignat I. Filon arabil extravilan 45 616/1/14, 618/17 11.500,00 1.120,00 1.344,00
601 Mureş Cuci Moldovan I. Laureni arabil extravilan 45 616/1/13, 618/18 11.600,00 1.133,00 1.359,60
602 Mureş Cuci Botezan V. Vasile, Laszlo V. Maria, Galu V. Rodica arabil extravilan 45 616/1/12, 618/15 11.600,00 1.139,00 1.366,80
603 Mureş Cuci Ilea P. Cornelia, Geta L. Gheorgheta, Radu L. Viorica, Ilea L. Elvira, Ilea L. Tiberiu, Ilea T. Iamina arabil extravilan 45 616/1/11, 618/14 11.600,00 1.174,00 1.408,80
604 Mureş Cuci Schlesinger R. Cornelia arabil extravilan 45 616/10 5.800,00 600,00 720,00
605 Mureş Cuci Botezan G. Liviu, Botezan G. Aurel, Botezan G. Gheorghe arabil extravilan 45 616/1/10, 618/13 7.100,00 740,00 888,00
606 Mureş Cuci Ignat I. Ioan, Grama I. Silvia, Botezan I. Lucretia, Valdman I. Maria, Ignat I. Vasile, Ignat I. Gheorghe, Ignat I. Filon arabil extravilan 45 616/1/7, 618/11 3.000,00 315,00 378,00
607 Mureş Cuci Parlea T. Ioan, Parlea T. Gheorghe, Parlea T. Elena, Parlea T. Stela arabil extravilan 45 616/1/8, 618/11 17.200,00 1.835,00 2.202,00
608 Mureş Cuci Parlea T. Ioan arabil extravilan 45 616/1/7, 618/10 17.000,00 1.882,00 2.258,40
609 Mureş Cuci Ignat V. Ilarie, Ignat V. Ioan, David V. Maria, Gyalai V. Ana arabil extravilan 45 618/9, 616/1/6 17.400,00 1.998,00 2.397,60
610 Mureş Cuci Ignat I. Ioan arabil extravilan 45 616/1/5, 618/8 8.700,00 1.022,00 1.226,40
611 Mureş Cuci Stoica I. Ioan arabil extravilan 45 616/1/4, 618/7 33.300,00 4.062,00 4.874,40
612 Mureş Cuci Tilea I. Gheorghe arabil extravilan 45 618/6 17.400,00 2.242,00 2.690,40
613 Mureş Cuci Cipian V. Aurel, Marian V. Maria, Dumja V. Emilia, Serban V. Elena, Cipaian V. Gheorghe arabil extravilan 45 616/1/2, 618/5 23.200,00 2.221,00 2.665,20
614 Mureş Cuci Suteu A. Silvia, Deac Gh. Norica, Suteu Gh. Vasile, Suteu Gh. Gheorghe, Ogrean Gh. Angela, Nimos Gh. Daniela, Plescan Gh. Felicia arabil extravilan 45 616/1/1, 618/4 39.400,00 3.347,00 4.016,40
615 Mureş Cuci Schlesinger R. Cornelia arabil extravilan 45 618/3 10.700,00 924,00 1.108,80
616 Mureş Cuci Lalut Aurelia arabil extravilan 45 618/3 900,00 294,00 352,80
617 Mureş Cuci Marian I. Emil, Marian I. Tanase, Marian I. Terfin, Ocnean I. Maria arabil extravilan 45 618/2/c 15.500,00 928,00 1.113,60
618 Mureş Cuci Marian I. Ioan arabil extravilan 45 618/2/b 13.600,00 1.483,00 1.779,60
619 Mureş Cuci Marian T. Toader arabil extravilan 45 618/2/a 14.700,00 1.745,00 2.094,00
620 Mureş Cuci Botezan G. Ghifta, Petarlacean A. Maria, Roznovati A. Aurelia, Darovschi A. Cornelia, Botezan A. Aurel arabil extravilan 45 618/1 2.400,00 911,00 1.093,20
621 Mureş Cuci Comuna Cuci drum 619 66,00 66,00 29,04
622 Mureş Cuci Comuna Cuci drum 619 290,00 290,00 127,60
623 Mureş Cuci Marian I. Tanase, Marian I. Tarfin, Ocnean I. Maria curţi construcţii intravilan 94 264/2/C 4.300,00 1.345,00 7.343,70
624 Mureş Cuci Marian I. Ioan, Marian Aurel intravilan arabil 45 264/2/B 3.800,00 1.283,00 7.005,18
construcţie C1 (magazie cereale) = 169 mp 169,00 32.955,00
625 Mureş Cuci Marian I. Toader intravilan arabil 45 264/2/A 4.100,00 1.430,00 7.807,80
626 Mureş Cuci Botezan A. Aurel, Botezan G. Ghifta, Roznovati A. Aurelia, Darovischi A. Cornelia, Petarlecean A. Maria intravilan arabil 45 264/1 1.800,00 607,00 3.314,22
627 Mureş Cuci Racasan I. Nicolae, arabil extravilan 46 263/1 5.800,00 749,00 898,80
628 Mureş Cuci Botezan A. Aurel, Botezan G. Ghifta, Roznovati A. Aurelia, Darovischi A. Cornelia, Petarlecean A. Maria intravilan arabil 94 64, 64/1 3.100,00 31,00 37,20
629 Mureş Cuci Bogdan I. Ana arabil extravilan 46 623/1/2 4.400,00 534,00 640,80
630 Mureş Cuci Schlesinger R. Cornelia arabil extravilan 46 623/1/4 36.100,00 9.750,00 11.700,00
631 Mureş Cuci Parohia Ortodoxă Orosia arabil extravilan 46 623/1/4 50.000,00 11.162,00 13.394,40
632 Mureş Cuci Botezan Gh. Vasile arabil extravilan 46 623/1/5 14.100,00 2.985,00 3.582,00
633 Mureş Cuci Botezan I. Ilarie arabil extravilan 46 623/1 14.500,00 3.018,00 3.621,60
634 Mureş Cuci Comuna Cuci drum 631 388,00 388,00 170,72
635 Mureş Cuci Alexa I. Maria arabil extravilan 44 646/2 63.800,00 10.698,00 12.837,60
636 Mureş Cuci Tilea I. Gheorghe arabil extravilan 48 646/3 17.400,00 2.471,00 2.965,20
637 Mureş Cuci Tilea V. Ioan, Ilea V. Dorina, Puia V. Maria arabil extravilan 48 646/4 13.100,00 1.766,00 2.119,20
638 Mureş Cuci Ilea T. Gligor arabil extravilan 48 646/5 4.300,00 577,00 692,40
639 Mureş Cuci Tilea V. Cornelia, Tilea I. Ioan, Tilea I. Miluc arabil extravilan 48 646/6 14.700,00 1.965,00 2.358,00
640 Mureş Cuci Ignat V. Ioan arabil extravilan 48 646/6/1 2.700,00 360,00 432,00
641 Mureş Cuci Tilea I. Aurel arabil extravilan 48 646/7 17.400,00 2.330,00 2.796,00
642 Mureş Cuci Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Pop F. Cecilia, Petarlacean F. Liciniu arabil extravilan 48 646/8 11.600,00 1.581,00 1.897,20
643 Mureş Cuci Alexa F. Victor-Iulian arabil extravilan 48 646/9 11.600,00 1.619,00 1.942,80
644 Mureş Cuci Botezan I. Ioan arabil extravilan 48 646/10 35.800,00 5.869,00 7.042,80
645 Mureş Cuci Botezan G. Gligor, Orbu G. Cornelia, Lica G. Elvira, Sos G. Maria, Morar C. Stelian, Morar C. Catalin arabil extravilan 48 646/18 19.400,00 1.252,00 1.502,40
646 Mureş Cuci Botezan G. Ioan arabil extravilan 48 646/19 25.400,00 122,00 146,40
647 Mureş Cuci Comuna Cuci drum 651 857,00 857,00 377,08
648 Mureş Cuci Tilea Aurel arabil extravilan 50 660/1 12.600,00 115,00 138,00
649 Mureş Cuci Harastasan A. Ana arabil extravilan 50 660/1/1 1.000,00 44,00 52,80
650 Mureş Cuci Ignat V. Ioan arabil extravilan 50 658/1 1.400,00 86,00 103,20
651 Mureş Cuci Botezan I. Ioan arabil extravilan 50 658/2 1.400,00 127,00 152,40
652 Mureş Cuci Botezan G. Ioan arabil extravilan 50 658/3 1.800,00 258,00 309,60
653 Mureş Cuci Stoica I. Liviu arabil extravilan 50 658/4 2.900,00 728,00 873,60
654 Mureş Cuci Moldovan I. Laurean arabil extravilan 50 658/5 2.900,00 1.262,00 1.514,40
655 Mureş Cuci Botezan I. Ilarie arabil extravilan 50 658/6 5.800,00 4.537,00 5.444,40
656 Mureş Cuci Botorea Elena arabil extravilan 50 655/11 5.000,00 1.328,00 1.593,60
657 Mureş Cuci Moldovan V. Maria arabil extravilan 51 679/1 9.600,00 1.709,00 2.050,80
658 Mureş Cuci Comuna Cuci drum 683/2 210,00 210,00 92,40
659 Mureş Cuci Marian Aurel arabil extravilan 49 655/2 5.800,00 341,00 409,20
660 Mureş Cuci Nagy I. Martin, Nagy M. Iosif, Nagy M. Ana, Nagy M. Martin arabil extravilan 52 683/1 3.000,00 357,00 428,40
661 Mureş Cuci Hegy A. Alexandru arabil extravilan 52 683/2 11.500,00 561,00 673,20
662 Mureş Cuci Kocsis N. Nicolae, Kocsis N. Mihai, Kocsis N. Iosif, Kocsis I. Tihamer, Kocsis I. Iosif, Şepşi M. Catalina, Kocsis N. Alexandru, Bogai St. Atilla, Bogai St. Catalina, Otvos St. Marta arabil extravilan 52 683/3 11.600,00 362,00 434,40
663 Mureş Cuci Vari M. Roza arabil extravilan 52 683/4 11.500,00 333,00 399,60
664 Mureş Cuci Nemet I. Vasile, Şomodi I. Nicolae, Şomodi I. Vasile, Torok M. Ana, Puşcas I. Eniko, Şepşi I. Maria arabil extravilan 52 683/5 5.800,00 159,00 190,80
665 Mureş Cuci Şomodi A. Margareta arabil extravilan 52 683/6 11.600,00 250,00 300,00
666 Mureş Cuci Şomodi I. Elisabeta, Şomodi I. Vasilr, Şomodi I. Nicolae arabil extravilan 52 683/7 8.600,00 136,00 163,20
667 Mureş Cuci Botezan Gh. Gheorghe, Botezan Gh. Beneamin, Botezan Maria, Babeş Gh. Olivia, Dascălu Gh. Letiţia arabil extravilan 52 683/8 11.600,00 191,00 229,20
668 Mureş Cuci Kis I. Giza arabil extravilan 52 683/9 123/1 63.600,00 7.992,00 9.590,40
669 Mureş Cuci Kis I. Giza arabil extravilan 52 683/9 123/2 20.000,00 12.998,00 15.597,60
670 Mureş Cuci Nagy I. Vasile, Deszi I. Clara, Laszlo I. Iosif, Bogătean I. Elvira, Laszlo I. Francisc arabil extravilan 52 683/10 14.500,00 6.293,00 7.551,60
671 Mureş Cuci Kiss I. Marton, Kiss I. Francisc, Kiss I. Adalbert, Butilcă I. Paraschiva arabil extravilan 52 683/11 17.600,00 4.355,00 5.226,00
672 Mureş Cuci Deszi I. Klara, Deszi I. Iosif arabil extravilan 52 683/12 8.600,00 787,00 944,40
673 Mureş Cuci Dudaş I. Ana arabil extravilan 52 683/13 8.600,00 255,00 306,00
674 Mureş Cuci Szabo I. Ana, Szabo G. Geza, Szabo G. Erno, Dudas B. Anna arabil extravilan 52 683/14 19.400,00 434,00 520,80
675 Mureş Cuci Szabo C. Gavrilă arabil extravilan 52 683/15 16.900,00 307,00 368,40
676 Mureş Cuci Vigh A. Clara, Demeter A. Vilma, Sabău A. Ileana arabil extravilan 52 683/16 4.300,00 69,00 82,80
677 Mureş Cuci Demeter I. Catalina, Gurza I. Vasile arabil extravilan 52 683/17 5.800,00 86,00 103,20
678 Mureş Cuci Demeter S. Ianos, Berei I. Iuliana arabil extravilan 52 683/18 11.600,00 153,00 183,60
679 Mureş Cuci Varga I. Ileana, Varga I. Aurelia, Varga M. Martin, Varga M. Vasile, Varga M. Mihail, Laszlo M. Ileana arabil extravilan 52 683/19 23.200,00 236,00 283,20
680 Mureş Cuci Szabo Gh. Ana, Cismaru Gh. Victoria arabil extravilan 52 683/20 29.000,00 274,00 328,80
681 Mureş Cuci Bogătean I. Elvira, Laszlo I. Francisc, Laszlo I. Iosif arabil extravilan 52 683/21 11.600,00 111,00 133,20
682 Mureş Cuci Szabo A. Rozalia, Szabo A. Iuliu, Szabo B. Maria, Szabo B. Gizela arabil extravilan 52 683/22 24.700,00 1.508,00 1.809,60
683 Mureş Cuci Alexă F. Victor-Iulian arabil extravilan 56 692/1 39.500,00 2.070,00 2.484,00
684 Mureş Cuci Parohia Ortodoxă Cuci arabil extravilan 55 690/29 40.000,00 2.925,00 3.510,00
685 Mureş Cuci Moşneag A. Olivia arabil extravilan 55 690/28 11.600,00 1.487,00 1.784,40
686 Mureş Cuci Rezervă arabil extravilan 55 690/27 2.900,00 381,00 457,20
687 Mureş Cuci Somodi A. Margareta arabil extravilan 55 690/26 1.100,00 145,00 174,00
688 Mureş Cuci Fodor I. Maria, Fodor F. Andrei, Fulop F. Irina, Fodor F. Vasile, Uyvari F. Gizela arabil extravilan 55 690/25 3.500,00 466,00 559,20
689 Mureş Cuci Szanto I. Irina, Szanto I. Iosif, Szanto I. Vasile arabil extravilan 55 690/24 3.100,00 417,00 500,40
690 Mureş Cuci Moldovan I. Ana arabil extravilan 55 690/23 23.600,00 3.253,00 3.903,60
691 Mureş Cuci Trombitas M. Gizella arabil extravilan 55 690/22 8.700,00 1.185,00 1.422,00
692 Mureş Cuci Toth G. Roza, Duca I. Ana, Piros I. Viorica, Negrea I. Gizi, Crieţ I. Elisabeta arabil extravilan 55 690/21 5.600,00 760,00 912,00
693 Mureş Cuci Moldovan S. Rozalia arabil extravilan 55 690/20 11.600,00 1.573,00 1.887,60
694 Mureş Cuci Timaru S. Simion arabil extravilan 55 690/19 100.000,00 13.778,00 16.533,60
695 Mureş Cuci Palfi Rozalia arabil extravilan 55 690/18 17.400,00 2.199,00 2.638,80
696 Mureş Cuci Torok M. Anna, Szabo N. Iolan, Szabo N. Gizella arabil extravilan 55 690/17 11.600,00 1.485,00 1.782,00
697 Mureş Cuci Baranyai A. Arpad arabil extravilan 55 690/16 11.600,00 1.591,00 1.909,20
698 Mureş Cuci Nagy I. Martin, Nagy M. Iosif, Nagy M. Ana, Nagy M. Martin arabil extravilan 55 690/15 6.800,00 1.051,00 1.261,20
699 Mureş Cuci Vass I. Ana arabil extravilan 55 690/14 5.100,00 809,00 970,80
700 Mureş Cuci Istvan M. Ileana arabil extravilan 55 690/13 6.700,00 1.090,00 1.308,00
701 Mureş Cuci Dezsi I. Klara, Deszi I. Iosif arabil extravilan 55 690/12 1.100,00 182,00 218,40
702 Mureş Cuci Laszlo I. Iuliana, Suba C. Karoly, Laszlo I. Zoltan, Laszlo I. Csabo, Laszlo I. Iudit arabil extravilan 55 690/11 4.900,00 821,00 985,20
703 Mureş Cuci Farkas St. Ileana, Kocsis St. Vasile, Kocsis St. Vasile, Kocsis St. Ioan, Korosi St. Sara arabil extravilan 55 690/10 21.300,00 3.680,00 4.416,00
704 Mureş Cuci Sepsi I. Ioan, Mate I. Catalina, Laszlo I. Maria, Sepsi I. Bela, Şepsi I. Rozalia arabil extravilan 55 690/9 5.800,00 876,00 1.051,20
705 Mureş Cuci Meleg L. Maria, Kiss I. Viorica arabil extravilan 55 690/8 25.200,00 2.697,00 3.236,40
706 Mureş Cuci Szekely M. Ludovic arabil extravilan 55 690/7 2.900,00 195,00 234,00
707 Mureş Cuci Szabo I. Ana, Szabo G. Geza, Szabo G. Erno, Dudas B. Anna arabil extravilan 55 690/6 8.600,00 437,00 524,40
708 Mureş Cuci Kiss M. Rozalia arabil extravilan 55 690/5 1.900,00 68,00 81,60
709 Mureş Cuci Domokos St. Gheorghe arabil extravilan 55 690/4 5.800,00 142,00 170,40
710 Mureş Cuci Moldovan S. Rozalia arabil extravilan 55 690/3 5.800,00 95,00 114,00
711 Mureş Cuci Budacsik G. Ileana, Laszlo G. Gizela arabil extravilan 55 690/2 11.600,00 201,00 241,20
712 Mureş Cuci Nagy M. Carol, Nagy M. Martin, Nagy M. Vasile, Nagy M. Zoltan arabil extravilan 55 690/1 5.800,00 100,00 120,00
713 Mureş Cuci Comuna Cuci drum DC 682/1 796,00 796,00 350,24
714 Mureş Cuci Comuna Cuci drum DC 553 504,00 504,00 221,76
715 Mureş Cuci Moldovan S. Rozalia arabil extravilan 39 555/4 9.700,00 6.455,00 7.746,00
716 Mureş Cuci Varga I. Ileana, Vincze S. Mihai, Trombitas I. Irina, Uylaki I. Maria, Lokodi M. Sara arabil extravilan 39 555/3 2.900,00 1.425,00 1.710,00
717 Mureş Cuci Bartha A. Alexandru, Bartha A. Vasile, Codarcea A. Sara arabil extravilan 39 555/2 8.600,00 2.835,00 3.402,00
718 Mureş Cuci Bartha A. Alexandru, Bartha A. Vasile, Codarcea A. Sara arabil extravilan 39 555/1 10.600,00 745,00 894,00
719 Mureş Cuci Tilincă I. Maria, Tilincă I. Pompei, Tilincă I. Horea, Tilincă I. Liviu arabil extravilan 57 699/8 12.800,00 1.403,00 1.683,60
720 Mureş Cuci Szabo C. Gavrilă arabil extravilan 57 699/7 11.700,00 4.195,00 5.034,00
721 Mureş Cuci Nagy M. Karol, Nagy M. Martin, Nagy M. Zoltan, Szabo M. Ana, Kiss M. Rozalia, Szabo C. Gavrilă arabil extravilan 57 699/6 8.700,00 4.041,00 4.849,20
722 Mureş Cuci Somodi I. Elisabeta, Somodi I. Vasile, Somodi I. Nicolae arabil extravilan 57 699/5 2.200,00 1.159,00 1.390,80
723 Mureş Cuci Boier I. Gavrilă arabil extravilan 57 699/4 2.500,00 1.393,00 1.671,60
724 Mureş Cuci Csegoldi C. Stefan arabil extravilan 57 699/3 2.900,00 1.712,00 2.054,40
725 Mureş Cuci Nagy A. Arpad, Nagy A. Adalbert, Bogdan A. Magdalena, Salindar A. Katalin arabil extravilan 57 699/2 2.900,00 1.775,00 2.130,00
726 Mureş Cuci Varga M. Iosif arabil extravilan 57 699/1 6.600,00 3.555,00 4.266,00
727 Mureş Cuci Geller M. Iosif arabil extravilan 57 694/7 4.300,00 2.237,00 2.684,40
728 Mureş Cuci Varga M. Iosif arabil extravilan 57 694/6 2.900,00 2.157,00 2.588,40
729 Mureş Cuci Nagy V. Vasile, Ibranyi S. Francisc, Ibranyi S. Vasile, Brendus A. Stefan, Csegedi A. Edit arabil extravilan 57 694/5 5.800,00 2.911,00 3.493,20
730 Mureş Cuci Nagy I. Iosif arabil extravilan 57 694/4 4.800,00 1.681,00 2.017,20
731 Mureş Cuci Kocsis G. Irma, Kocsis M. Mihailă, Kocsis M. Iosif arabil extravilan 57 694/3 5.000,00 1.131,00 1.357,20
732 Mureş Cuci Somodi Nicolae arabil extravilan 57 551/1/25 2.900,00 364,00 436,80
733 Mureş Cuci Achim Catalina arabil extravilan 57 551/1/24 5.800,00 144,00 172,80
734 Mureş Iernut Szakacs Francisc arabil extravilan 12 1563/26 51236 14.400,00 4.601,00 8.281,80
735 Mureş Iernut Hamar Elisabeta, Hamar Martin, Hamar Ladislau, Kelemen Eliza arabil extravilan 12 1563/13 10.500,00 9.841,00 17.713,80
736 Mureş Iernut Hamar Roza, Fuleky Iolanda, Hamar Denes arabil extravilan 12 1563/12 12.700,00 10.079,00 18.142,20
737 Mureş Iernut Laszlo Gizella arabil extravilan 12 1563/13 8.700,00 2.246,00 4.042,80
738 Mureş Iernut Boros Stefan arabil extravilan 12 1563/17 3.000,00 199,00 358,20
739 Mureş Iernut Hamar Roza, Fuleky Iolanda, Hamar Denes arabil extravilan 12 1563/9 11.800,00 16,00 28,80
740 Mureş Iernut Oraşul Iernut neproductiv extravilan 12 1565 20.115,00 400,00 39,60
741 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 1587 242,00 242,00 159,72
742 Mureş Iernut Gurghian Maria arabil extravilan 12 1597/15 5.800,00 81,00 145,80
743 Mureş Iernut Gurghian Gheorghe, Gurghian Alexandru, Gurghian Ioan, Gurghian Maria, Gurghian Liviu arabil extravilan 12 1597/10 6.000,00 617,00 1.110,60
744 Mureş Iernut Gurghian Maria, Bonta Ana arabil extravilan 12 1597/9 4.300,00 838,00 1.508,40
745 Mureş Iernut Gurghian Alexandru arabil extravilan 12 1597/8 10.400,00 3.497,00 6.294,60
746 Mureş Iernut Asztalos Agneta arabil extravilan 12 1597/10 602 22.000,00 14.880,00 26.784,00
747 Mureş Iernut Szakacs Iosif, Ianko Ileana arabil extravilan 12 1597/8 24.700,00 8.422,00 15.159,60
748 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 1598 235,00 235,00 155,10
749 Mureş Iernut Ghip Ioan arabil extravilan 12 1602/2 34.500,00 18.179,00 32.722,20
750 Mureş Iernut Gurghian Maria arabil extravilan 12 1602/3 1351 11.600,00 649,00 1.168,20
751 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1619 849,00 849,00 840,51
752 Mureş Iernut Szekeres Ioan fâneţe extravilan 12 1623/5 985 60.300,00 6.224,00 8.402,40
753 Mureş Iernut Ferenczi Ana fâneţe extravilan 12 1623/4 4.900,00 1.780,00 2.403,00
754 Mureş Iernut Calin Valentin Sorin arabil extravilan 12 1623/5 5.000,00 1.713,00 3.083,40
755 Mureş Iernut Hang Iosif arabil extravilan 12 1623/3 2.900,00 583,00 1.049,40
756 Mureş Iernut Fodor Clara arabil extravilan 12 1623 10.000,00 250,00 450,00
757 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1624 822,00 822,00 813,78
758 Mureş Iernut Popa Maria arabil extravilan 12 1632/42 5.000,00 724,00 1.303,20
759 Mureş Iernut Laszlo Ioan arabil extravilan 12 1632/38 8.000,00 1.089,00 1.960,20
760 Mureş Iernut Merdan Alexandru, Merdan Ana, Simula Ana arabil extravilan 12 1632/37 10.100,00 1.396,00 2.512,80
761 Mureş Iernut Vasiliu Minerva-Xenia arabil extravilan 12 1632/3 7.600,00 1.052,00 1.893,60
762 Mureş Iernut Beraru Maria arabil extravilan 12 1632/2 11.500,00 1.569,00 2.824,20
763 Mureş Iernut Ticusan Eleonora arabil extravilan 12 1632/1 7.500,00 1.030,00 1.854,00
764 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 12 1632/40 28.826,00 4.242,00 7.635,60
765 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1625 150,00 150,00 148,50
766 Mureş Iernut Szigeti Francisc, Szigetti Francisc, Szigeti Istvan arabil extravilan 12 1632/16 21.000,00 3.517,00 6.330,60
767 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1626 456,00 456,00 451,44
768 Mureş Iernut Scridon Ciprian, Scridon Stelian, Scridon Georgeta arabil extravilan 12 1632/36 37.800,00 6.440,00 11.592,00
769 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1627 571,00 571,00 565,29
770 Mureş Iernut Balea Dumitru, Balea Ioan, Balea Gheorghe, Gambutan Anica, Trif Maria arabil extravilan 12 1632/11 16.700,00 2.886,00 5.194,80
771 Mureş Iernut Gambutan Anica arabil extravilan 12 1632/10 5.000,00 874,00 1.573,20
772 Mureş Iernut Balea Dumitru arabil extravilan 12 1632/3 5.800,00 1.015,00 1.827,00
773 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 12 1632/9/1 11.121,00 1.908,00 3.434,40
774 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1628 624,00 624,00 617,76
775 Mureş Iernut Gurghian Cornelia, Voda Macinica, Simion Ioan arabil extravilan 12 1632/11 33.200,00 5.847,00 10.524,60
776 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1629 569,00 569,00 563,31
777 Mureş Iernut Moldovan Maria arabil extravilan 12 1632/28 5.000,00 3.539,00 6.370,20
778 Mureş Iernut Kiraly Francisc, Kiraly Andrei, Kiraly Mihaiu, Laszlo Ana, Wisky Ana, Szabo Iosif arabil extravilan 12 1632/27 5.000,00 5.000,00 9.000,00
779 Mureş Iernut Kiraly Ana, Kiraly Arpad arabil extravilan 12 1632/26 5.800,00 577,00 1.038,60
780 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE1642 227,00 227,00 149,82
781 Mureş Iernut Kiraly Francisc, Kiraly Andrei, Kiraly Mihaiu, Laszlo Ana, Wisky Ana, Szabo Iosif arabil extravilan 12 1650/65 591 13.000,00 3.563,00 6.413,40
782 Mureş Iernut Pataki Irena, Trombitas Maria arabil extravilan 12 1650/64 4.600,00 1.044,00 1.879,20
783 Mureş Iernut Lung Marita arabil extravilan 12 1650/63 5.000,00 1.121,00 2.017,80
784 Mureş Iernut Deac Elvira arabil extravilan 12 1650/62 5.000,00 1.099,00 1.978,20
785 Mureş Iernut Bonta Iosif arabil extravilan 12 1650/61 5.000,00 1.077,00 1.938,60
786 Mureş Iernut Moca Ana arabil extravilan 12 1650/60 5.000,00 1.057,00 1.902,60
787 Mureş Iernut Hajdu Stefan, Laszlo Rozalia arabil extravilan 12 1650/59 7.800,00 1.615,00 2.907,00
788 Mureş Iernut Ferencz Elisabeta arabil extravilan 12 1650/58 5.800,00 1.175,00 2.115,00
789 Mureş Iernut Daraban Ana arabil extravilan 12 1650/57 4.500,00 897,00 1.614,60
790 Mureş Iernut Rosu Elena, Fat Teodor arabil extravilan 12 1650/56 810 5.000,00 953,00 1.715,40
791 Mureş Iernut Trombitas Maria, Pataki Irena arabil extravilan 12 1650/55 2.700,00 478,00 860,40
792 Mureş Iernut Palfi Stefan, Konya Eliza, Palfi Elena, Kozac Viorica arabil extravilan 12 1650/54 6.800,00 1.182,00 2.127,60
793 Mureş Iernut Covaci Maria, Dordea Cristina, Dordea Teodora, Fanea Lucretia, Dordea Alexandru arabil extravilan 12 1650/53 1103 5.600,00 972,00 1.749,60
794 Mureş Iernut Sipos Mihail, Sipos Alexandru arabil extravilan 12 1650/52 5.300,00 919,00 1.654,20
795 Mureş Iernut Catana Maria arabil extravilan 12 1650/51 5.200,00 899,00 1.618,20
796 Mureş Iernut Nagy Elisabeta, Nagy Stefan arabil extravilan 12 1650/50 5.000,00 861,00 1.549,80
797 Mureş Iernut Fodor Francisc, Szanto Elisabeta arabil extravilan 12 1650/49 16 5.000,00 858,00 1.544,40
798 Mureş Iernut Pal Gavrila arabil extravilan 12 1650/48 52716 5.000,00 854,00 1.537,20
799 Mureş Iernut Hamar Maria arabil extravilan 12 1650/47 5.000,00 853,00 1.535,40
800 Mureş Iernut Lup Ioan arabil extravilan 12 1650/46 5.550,00 947,00 1.704,60
801 Mureş Iernut Calan Ioan, Calan Szilagyi, Szilagyi Ladislau, Szilagyi Szilagy, Szilagyi Ana, Szilagyi Elisabeta arabil extravilan 12 1650/45 5.000,00 853,00 1.535,40
802 Mureş Iernut Ceoca Alexandru arabil extravilan 12 1650/37 5.000,00 853,00 1.535,40
803 Mureş Iernut Nadrag Alexandru, Lepolsky Irina, Nadrag Iosif arabil extravilan 12 1650/43 5.800,00 989,00 1.780,20
804 Mureş Iernut Bucur Maria arabil extravilan 12 1650/42 5.000,00 850,00 1.530,00
805 Mureş Iernut Dragan Atanasie, Dragan Ioachim arabil extravilan 12 1650/41 5.800,00 983,00 1.769,40
806 Mureş Iernut Marcu Toader, Caprar Laurentia arabil extravilan 12 1650/40 5.800,00 980,00 1.764,00
807 Mureş Iernut Moldovan Luca arabil extravilan 12 1650 5.800,00 977,00 1.758,60
808 Mureş Iernut Pop Vladimir, Pop Octavian, Maties Doru arabil extravilan 12 1650/38 5.000,00 839,00 1.510,20
809 Mureş Iernut Kovacs Leonte arabil extravilan 12 1650/25 5.800,00 969,00 1.744,20
810 Mureş Iernut Rusu Ioan arabil extravilan 12 1650/36 5.000,00 831,00 1.495,80
811 Mureş Iernut Ilea Dragomir arabil extravilan 12 1650/35 5.800,00 959,00 1.726,20
812 Mureş Iernut Kiss Francisc arabil extravilan 12 1650/34 5.800,00 956,00 1.720,80
813 Mureş Iernut Kulcsar Iosif arabil extravilan 12 1650/33 40 5.800,00 955,00 1.719,00
814 Mureş Iernut Dusa Marioara, Gatea Gheorghe arabil extravilan 12 1650/32 5.800,00 955,00 1.719,00
815 Mureş Iernut Balea Gheorghe arabil extravilan 12 1650/31 5.800,00 956,00 1.720,80
816 Mureş Iernut Dordea Vasile arabil extravilan 12 1650/30 5.000,00 825,00 1.485,00
817 Mureş Iernut Asztalos Agneta arabil extravilan 12 1650/29 5.600,00 926,00 1.666,80
818 Mureş Iernut Szakacs Vilma arabil extravilan 12 1650/28 4.700,00 778,00 1.400,40
819 Mureş Iernut Simon Stefan, Simon Anton arabil extravilan 12 1650/27 5.053,00 838,00 1.508,40
820 Mureş Iernut Simon Alexandru, Simon Stefan arabil extravilan 12 1650/26 5.000,00 830,00 1.494,00
821 Mureş Iernut Simon Rafila arabil extravilan 12 1650/25 5.000,00 829,00 1.492,20
822 Mureş Iernut Simon Ilie, Simon Florea, Aioanei Maria, Simon Cornel arabil extravilan 12 1650/24 5.208,00 861,00 1.549,80
823 Mureş Iernut Neghina Lenuta arabil extravilan 12 1650/23 5.000,00 824,00 1.483,20
824 Mureş Iernut Szekely Irina arabil extravilan 12 1650 5.000,00 821,00 1.477,80
825 Mureş Iernut Levoij Maria, Nagy Alexandru arabil extravilan 12 1650/21 5.000,00 820,00 1.476,00
826 Mureş Iernut Sipos Rozalia, Fodor Stefan arabil extravilan 12 1650/20 52717 5.000,00 818,00 1.472,40
827 Mureş Iernut Moca Rudolf arabil extravilan 12 1650/19 5.000,00 818,00 1.472,40
828 Mureş Iernut Mailat Rozalia arabil extravilan 12 1650/18 52718 5.000,00 819,00 1.474,20
829 Mureş Iernut Laszlo Zoltanchealfa Iuliana, Laszlo Ana arabil extravilan 12 1650/17 53535 5.000,00 821,00 1.477,80
830 Mureş Iernut Bukkosi Ana arabil extravilan 12 1650/16 52533 5.000,00 822,00 1.479,60
831 Mureş Iernut Paizs Iuliu arabil extravilan 12 1650/15 5.000,00 824,00 1.483,20
832 Mureş Iernut Hamar Francisc arabil extravilan 12 1650/14 1000 6.000,00 987,00 1.776,60
833 Mureş Iernut Radu Augustin arabil extravilan 12 1650/13 5.000,00 821,00 1.477,80
834 Mureş Iernut Seciu Ana arabil extravilan 12 1650/12 8.900,00 1.458,00 2.624,40
835 Mureş Iernut Costin Ioan arabil extravilan 12 1650/11 5.000,00 817,00 1.470,60
836 Mureş Iernut Popa Ioan arabil extravilan 12 1650/10 5.000,00 816,00 1.468,80
837 Mureş Iernut Damaschin Ioan arabil extravilan 12 1650/9 1113 5.000,00 913,00 1.643,40
838 Mureş Iernut Szekeres Ioan arabil extravilan 12 1650/8 5.000,00 937,00 1.686,60
839 Mureş Iernut Festeu Vasile arabil extravilan 12 1650/7 5.000,00 945,00 1.701,00
840 Mureş Iernut Cozos Petru arabil extravilan 12 1650/6 844 5.000,00 953,00 1.715,40
841 Mureş Iernut Rotaru Ioan arabil extravilan 12 1650/5 5.000,00 962,00 1.731,60
842 Mureş Iernut Tatar Aurel arabil extravilan 12 1650/4 1576 5.000,00 1.008,00 1.814,40
843 Mureş Iernut Fodor Iosif arabil extravilan 12 1650/3 5.800,00 1.326,00 2.386,80
844 Mureş Iernut Lugosi Ileana, Nagy Angela, Hamar Susana, Nadrag Stefan, Nadrag Ioan, Palfy Klara, Simon Rozalia arabil extravilan 12 1650/2 4.584,00 1.432,00 2.577,60
845 Mureş Iernut Simon Ioan, Simon Andreiu arabil extravilan 12 1650/1 4.195,00 2.343,00 4.217,40
846 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 1649 22,00 22,00 14,52
847 Mureş Iernut Pop Susana arabil extravilan 12 1648/1 5.800,00 713,00 1.283,40
848 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** fâneaţă extravilan 1631 62,00 62,00 83,70
849 Mureş Iernut Roiban Florin arabil extravilan 13 50764 2.825,00 46,00 82,80
850 Mureş Iernut Iscip Iernut, Muthu Emil, Muthu Mircea Cristinel, Muthu Sorin arabil extravilan 13 278/1/1/5, 1118 (suprapunere reală) 7.884,00 818,00 1.472,40
851 Mureş Iernut Iscip Iernut arabil extravilan 278/1/1/5 7.884,00 25,00 45,00
852 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 13 1689 1.011,00 34,00 61,20
853 Mureş Iernut Laszlo Gavrila, Hamar Iolanda arabil extravilan 13 1689/1/9 5.700,00 458,00 824,40
854 Mureş Iernut Kovacs Maria, Nadrag Eva arabil extravilan 13 1689/12 11.500,00 3.420,00 6.156,00
855 Mureş Iernut Nagy Ana arabil extravilan 13 1689/1/7 52918 4.213,00 2.685,00 4.833,00
856 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 1668 219,00 219,00 144,54
857 Mureş Iernut Rostas Traian arabil extravilan 13 1689/1/7 5.000,00 2.958,00 5.324,40
858 Mureş Iernut Fat Teodor, Rosu Elena arabil extravilan 13 1689/1/6 811 10.000,00 9.006,00 16.210,80
859 Mureş Iernut Palfi Mihaly, Palfi Carol arabil extravilan 13 1689/1/5 11.713,00 20,00 36,00
860 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1681 940,00 940,00 930,60
861 Mureş Iernut Muthu Emil, Muthu Mircea Cristinel, Muthu Sorin arabil extravilan 13 1682/1 1119 50.000,00 12.104,00 21.787,20
862 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1682/3 219,00 219,00 216,81
863 Mureş Iernut Cindea Onisie arabil extravilan 13 1686/2 32.000,00 6.990,00 12.582,00
864 Mureş Iernut Nirestean Gheorghe, Nirestean Iuliu arabil extravilan 13 1686/1 692 100.000,00 21.692,00 39.045,60
865 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 1687 93,00 93,00 92,07
866 Mureş Iernut Sivu Nusca, Cimpean Ilie, Gurghian Alexandru arabil extravilan 13 1689/1 35.300,00 1.016,00 1.828,80
867 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 19 2625 256,00 256,00 460,80
868 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 2615 25,00 25,00 16,50
869 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 19 2613/10 6.237,00 123,00 221,40
870 Mureş Iernut Rusu Marcu arabil extravilan 19 2613/6/1 52063 20.025,00 1.236,00 2.224,80
871 Mureş Iernut Rus Dorian arabil extravilan 19 2613/6/2 52062 6.675,00 248,00 446,40
872 Mureş Iernut Parohia Romano-Catolică arabil extravilan 19 2613/5 10.000,00 6.059,00 10.906,20
873 Mureş Iernut Parohia Reformată arabil extravilan 19 2613/4 10.000,00 4.038,00 7.268,40
874 Mureş Iernut Parohia Ortodoxă Română arabil extravilan 19 2613/3 51560 10.000,00 510,00 918,00
875 Mureş Iernut Kocsis Olga, Szekeres Ioan arabil extravilan 19 2613/2 5.800,00 174,00 313,20
876 Mureş Iernut Lupu Ioan arabil extravilan 19 2613/1 5.800,00 93,00 167,40
877 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** fâneaţă extravilan 19 2611 6,00 6,00 8,10
878 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** fâneaţă extravilan 19 2609 941,00 941,00 1.270,35
879 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2603 773,00 773,00 765,27
880 Mureş Iernut Gal Miklos, Gall Cristina arabil extravilan 19 2605/1 842 18.200,00 1.524,00 2.743,20
881 Mureş Iernut Varro Maria, Varro Stefan arabil extravilan 19 2605/1 9.300,00 1.907,00 3.432,60
882 Mureş Iernut Baciu Maria, Trif Ioan, Trif Gheorghe arabil extravilan 19 2605/1 5.000,00 997,00 1.794,60
883 Mureş Iernut Cioca Valer, Biris Elena, Cioca Ioan arabil extravilan 19 2605/2 13.400,00 2.445,00 4.401,00
884 Mureş Iernut Kovacs Rejiu arabil extravilan 19 2605/4 5.000,00 846,00 1.522,80
885 Mureş Iernut Trif Maria arabil extravilan 19 2605/4 6.400,00 1.042,00 1.875,60
886 Mureş Iernut Trombitas Ioan arabil extravilan 19 2605/6 29.000,00 3.936,00 7.084,80
887 Mureş Iernut Bordy Alexandru arabil extravilan 19 2605/10 12.200,00 1.232,00 2.217,60
888 Mureş Iernut Voda Veselina arabil extravilan 19 2605/8 9.700,00 825,00 1.485,00
889 Mureş Iernut Orban Ioan, Orban Stefan arabil extravilan 19 2582/5 15.900,00 1.137,00 2.046,60
890 Mureş Iernut Bolog Katalina, Orban Rozalia arabil extravilan 19 2582/2 23.200,00 1.400,00 2.520,00
891 Mureş Iernut Trombitas Ioan arabil extravilan 19 2582/7 52615 42.600,00 2.194,00 3.949,20
892 Mureş Iernut Gurghian Ibolyka arabil extravilan 19 2582/8 14.100,00 777,00 1.398,60
893 Mureş Iernut Feher Arpad, Gurghian Ibolyka, Borbely Rozalia arabil extravilan 19 2582/9 5.000,00 297,00 534,60
894 Mureş Iernut Orban Ioan arabil extravilan 19 2582/9 15.900,00 1.075,00 1.935,00
895 Mureş Iernut Szigeti Francisc arabil extravilan 19 2582/9 52913 29.000,00 2.572,00 4.629,60
896 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 19 2582/12 13.154,00 2.509,00 4.516,20
897 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2522 63,00 63,00 62,37
898 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2522 217,00 217,00 214,83
899 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2604 1.783,00 1.783,00 1.765,17
900 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2580 1.862,00 1.862,00 1.843,38
901 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 19 2583/5 87.772,00 787,00 1.416,60
902 Mureş Iernut Cioca Toader, Cioca T. Ilie, Oltean V. Iuliana, Botezan V. Aurelia arabil extravilan 19 2583/4 14 29.000,00 3.430,00 6.174,00
903 Mureş Iernut Boros M. Alexandru, Boros Martin, Szakacs M. Irina, Pop M. Maria, Hamar M. Clara arabil extravilan 19 2583/1 6.500,00 789,00 1.420,20
904 Mureş Iernut Vitan Eleonora arabil extravilan 19 2583/1 5.000,00 606,00 1.090,80
905 Mureş Iernut Cioca I. Anuta, Biris V. Elena, Cioca V. Valer, Simon C. Cornel, Maghiaru T. Maria, Cioca Gheorghe, Cioca F. Ioan, Banica I. Letitia, Simon C. Gheorghe, Cioca I. Ioan-Gheorghe, Fulop I. Felicia, Cioca V. Ioan, Todoran T. Cornelia arabil extravilan 19 2583/2, 2587, 2588/1 75.000,00 10.380,00 18.684,00
906 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 2580/1 149,00 149,00 98,34
907 Mureş Iernut Simion A. Radu arabil extravilan 19 2588/1/1 8.700,00 8.524,00 15.343,20
908 Mureş Iernut Simion A. Radu arabil extravilan 19 2588/1/1 8.700,00 79,00 142,20
909 Mureş Iernut Dicher I. Alexandru arabil extravilan 19 2588/1/2/1 8.700,00 2.005,00 3.609,00
910 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 19 2582/13 7.997,00 56,00 100,80
911 Mureş Iernut Pantis Alexandru, Pantis Francisc arabil extravilan 19 2582/14 36.000,00 7.289,00 13.120,20
912 Mureş Iernut Simon Ioan, Gurghian Cornelia, Voda Macinica arabil extravilan 19 2576/1 4.300,00 910,00 1.638,00
913 Mureş Iernut Laslo Andronic arabil extravilan 19 2576/2 656 8.700,00 1.825,00 3.285,00
914 Mureş Iernut Fodor Ileana arabil extravilan 19 2579/8 7.500,00 1.558,00 2.804,40
915 Mureş Iernut Vitus Francisc, Szocs Eva- Maria arabil extravilan 19 2579/11 14.500,00 2.970,00 5.346,00
916 Mureş Iernut Cocsis Martin arabil extravilan 19 16.000,00 3.193,00 5.747,40
917 Mureş Iernut Kocsis Marton arabil extravilan 19 2576/13 5.900,00 1.158,00 2.084,40
918 Mureş Iernut Sipos Iosif arabil extravilan 19 2576/13 5.500,00 1.072,00 1.929,60
919 Mureş Iernut Hamar Irina, Hamar Ianos, Terek Rozalia arabil extravilan 19 2576/6 4.300,00 833,00 1.499,40
920 Mureş Iernut Balea Elena, Covrig Ana, Marc Ana, Marc Traian, Marc Titus arabil extravilan 19 2576/16 19.200,00 3.710,00 6.678,00
921 Mureş Iernut Gal Miklos, Gall Cristina arabil extravilan 19 2576/17 843 5.000,00 190,00 342,00
922 Mureş Iernut Comuna Cucerdea - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 19 2590/1 22.972,00 42,00 75,60
923 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal HC 2571 1.385,00 1.385,00 1.371,15
924 Mureş Iernut Parohia Reformată Cipău arabil extravilan 19 2569 65.000,00 12.382,00 22.287,60
925 Mureş Iernut S.C. SILVAUR IMPEX - S.R.L. tufăriş extravilan 19 2567 367 26.993,00 14.252,00 32.067,00
926 Mureş Iernut Kiss L. Margareta curţi construcţii extravilan 19 2558 50871 900,00 708,00 7.434,00
C1-casa S = 126 mp; C2- anexa S = 28 mp, C3- anexa S = 23 mp 218.400,00
927 Mureş Iernut Kiss L. Margareta curţi construcţii extravilan 2557, 2564/1 1.800,00 1.631,00 17.125,50
C1-anexa lemn S = 76 mp 1.690,00
928 Mureş Iernut S.C. SILVAUR IMPEX - S.R.L. fâneaţă extravilan 19 2566 366 48.943,00 12.134,00 16.380,90
929 Mureş Iernut S.C. SILVAUR IMPEX - S.R.L., Bichis C. Gheorghe, Anitei M. Mariana, Ciaclan T. Aurelia, Ceaclan T. Margareta arabil extravilan 19 2564/7, 2564/1, 2564/3, 2564/6 783, 359, 360, 369 (suprapunere reală) 74.767,00 24.431,00 43.975,80
930 Mureş Iernut Gal M. Miklos arabil extravilan 18 2550/1 51711 137.500,00 12.935,00 23.283,00
931 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2546 232,00 232,00 229,68
932 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2546 864,00 864,00 855,36
933 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 18 2550/2 5.789,00 419,00 754,20
934 Mureş Iernut S.C. SILVAUR IMPEX - S.R.L. arabil extravilan 18 1615 35.952,00 3.510,00 6.318,00
935 Mureş Iernut S.C. SILVAUR IMPEX - S.R.L. arabil extravilan 18 50636 83.600,00 30.572,00 55.029,60
936 Mureş Iernut S.C. SILVAUR IMPEX - S.R.L. arabil extravilan 18 1622 20.500,00 1.004,00 1.807,20
937 Mureş Iernut Zagon Rodica arabil extravilan 18 2522/1 52467 17.400,00 1.386,00 2.494,80
938 Mureş Iernut Toderica Ana arabil extravilan 18 2522/11 52449 17.400,00 30,00 54,00
939 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 2475 162,00 162,00 106,92
940 Mureş Iernut Turcu Ioan arabil extravilan 18 2522/12 15.100,00 803,00 1.445,40
941 Mureş Iernut Neacsa Maria arabil extravilan 18 2522/19 50905 7.700,00 5.370,00 9.666,00
942 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** neproductiv extravilan 18 2523 4.935,00 1.265,00 125,24
943 Mureş Iernut S.C. RETON AUTO COM - S.R.L. curţi construcţii extravilan 18 349 28.148,00 6.871,00 72.145,50
C1-decantor S = 1.457 mp, C2-casa pompe S = 47 mp 0,00
944 Mureş Iernut Morar Veronica arabil extravilan 18 2514 3.200,00 2.422,00 4.359,60
945 Mureş Iernut Sivu Ilie arabil extravilan 18 2472/3 5.500,00 770,00 1.386,00
946 Mureş Iernut Parohia Ortodoxă arabil extravilan 18 2472/1 85.000,00 1.038,00 1.868,40
947 Mureş Iernut Muthu A. Aurel Zeno arabil extravilan 18 2472/2 1.297.000,00 110,00 198,00
948 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** neproductiv extravilan 18 2518 12.506,00 7.162,00 709,04
949 Mureş Iernut Nemes Zamfira arabil extravilan 18 2514/1 8.700,00 4.800,00 8.640,00
950 Mureş Iernut Laszlo Iosif arabil extravilan 18 2514/2 5.800,00 3.523,00 6.341,40
951 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 2513 121,00 121,00 79,86
952 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 2513 164,00 164,00 108,24
953 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 18 2514/7 14.113,00 2.230,00 4.014,00
954 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 18 2510/13 7.500,00 1.194,00 2.149,20
955 Mureş Iernut Craciun Pompei, Craciun Gheorghe, Craciun Victoria arabil extravilan 18 2510/12 2.900,00 838,00 1.508,40
956 Mureş Iernut Mitu Florin arabil extravilan 18 2510/11 2.900,00 800,00 1.440,00
957 Mureş Iernut Miko Anna arabil extravilan 18 2510/10 1183 3.100,00 838,00 1.508,40
958 Mureş Iernut Sivu Maria arabil extravilan 18 2510/9 11.600,00 2.978,00 5.360,40
959 Mureş Iernut Toderica Ana arabil extravilan 18 2508/8 52462 11.600,00 2.429,00 4.372,20
960 Mureş Iernut Stef Vasile arabil extravilan 18 2508/7 5.800,00 1.957,00 3.522,60
961 Mureş Iernut Turcu Dumitru, Stef Ioan arabil extravilan 18 2508/6 12.000,00 11.192,00 20.145,60
962 Mureş Iernut Seulean Stefan, Moldovan Gheorghe arabil extravilan 18 2508/5 51690 5.800,00 2.098,00 3.776,40
963 Mureş Iernut Precup Ioan, Precup Aurel arabil extravilan 18 2508/4 7.200,00 1.380,00 2.484,00
964 Mureş Iernut Seusan Mihai, Seusan Virgil arabil extravilan 18 2508/1 4.500,00 628,00 1.130,40
965 Mureş Iernut Seusan Mihai, Seusan Virgil arabil extravilan 18 2506/3 4.300,00 475,00 855,00
966 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2507 93,00 93,00 92,07
967 Mureş Iernut Russu A. Tiberiu, Russu A. Augustin, Seusan I. Dorina, Rusu Gheorghe, Molnar I. Eugenia, Cindea I. Ioan arabil extravilan 18 2506/2 1345 35.200,00 3.459,00 6.226,20
968 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2505 457,00 457,00 452,43
969 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2492 1.002,00 1.002,00 991,98
970 Mureş Iernut Festeu Vasile arabil extravilan 18 2484 662 29.100,00 17,00 30,60
971 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2484/1 5,00 5,00 4,95
972 Mureş Iernut S.C. BETONSTAR - S.R.L. curţi construcţii extravilan 18 279 60.262,00 2.843,00 29.851,50
C1-sediu administrativ S = 256 mp; C2-staţie epurare S = 114 mp; C3- bazin; S = 32 mp; C4- casă pompe S = 46 mp; împrejmuire gard beton 0,00
973 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 18 2495/8 2.400,00 1.559,00 2.806,20
974 Mureş Iernut Alexa Maria arabil extravilan 18 2495/7 1.600,00 1.202,00 2.163,60
975 Mureş Iernut Precup Ioan, Precup Aurel arabil extravilan 18 2495/6 21.500,00 9.761,00 17.569,80
976 Mureş Iernut Nasca Ioan arabil extravilan 18 2495/5 5.900,00 124,00 223,20
977 Mureş Iernut Deac Ioan arabil extravilan 18 2495/4 4.400,00 103,00 185,40
978 Mureş Iernut Bota Aurel arabil extravilan 18 2495/3 5.800,00 222,00 399,60
979 Mureş Iernut Pologea Nicolae arabil extravilan 18 2495/2 2.900,00 159,00 286,20
980 Mureş Iernut Turcu Nicolae arabil extravilan 18 2495/1 2.900,00 309,00 556,20
981 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2496 25,00 25,00 24,75
982 Mureş Iernut Marcu Violina arabil extravilan 18 2501 20.000,00 385,00 693,00
983 Mureş Iernut Barna O. Eugen-Octavian curţi construcţii extravilan 18 2497/1 50371 1.100,00 13,00 136,50
984 Mureş Iernut Bordi L. Laszlo curţi construcţii extravilan 18 2497 1.000,00 2,00 21,00
985 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 2142/1 498,00 498,00 328,68
986 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 2142/1 110,00 110,00 72,60
987 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2464 92,00 92,00 91,08
988 Mureş Iernut Cozma Adrian arabil extravilan 18 228/4 15.853,00 613,00 1.103,40
989 Mureş Iernut Precup Ioan, Precup Aurel arabil extravilan 18 2463/1 23.200,00 4.455,00 8.019,00
990 Mureş Iernut Cindea I. Ioan, Cindea Magdalena, Seusan O. Dorina, Molnar I. Eugenia arabil extravilan 18 2463/2 38.000,00 12.376,00 22.276,80
991 Mureş Iernut Botoser Ioan, Botoser Margareta arabil extravilan 18 2463/2 34.400,00 982,00 1.767,60
992 Mureş Iernut S.C. BETONSTAR - S.R.L. curţi construcţii extravilan 18 2465 280 4.448,00 652,00 6.846,00
993 Mureş Iernut Botoser Ioan, Botoser Margareta curţi construcţii extravilan 18 2466 6.613,00 225,00 2.362,50
994 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** canal 2462 29,00 29,00 28,71
995 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** canal 2462 241,00 241,00 238,59
996 Mureş Iernut Suciu Emilia, Gavrila Viorica, Solomon Ioan, Solomon Magdalena, Solomon Aurel, Banea Maria, Cosma Aurora arabil extravilan 18 2454/1 14.500,00 874,00 1.573,20
997 Mureş Iernut Morar Veronica arabil extravilan 18 2454/2 52554 8.700,00 8.700,00 15.660,00
998 Mureş Iernut Nosca Ioan arabil extravilan 18 2454/3 8.700,00 1.588,00 2.858,40
999 Mureş Iernut Bota Aurora, Bota Ioan arabil extravilan 18 2454/5 9.500,00 1.104,00 1.987,20
1000 Mureş Iernut Alexa Maria arabil extravilan 18 2454/6 8.700,00 328,00 590,40
1001 Mureş Iernut Gabudean I. Ioan, Gabudean I. Valer, Gabudean Gh. Maria, Gabudean Ioan arabil extravilan 18 2454/7 52498 17.400,00 219,00 394,20
1002 Mureş Iernut Stef Ioan, Stef Valentina, Stuparu Gabriel, Stuparu Delia arabil extravilan 18 2440 527 124.358,00 12.891,00 23.203,80
1003 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal 2439 188,00 188,00 186,12
1004 Mureş Iernut Popa I. Elvira arabil extravilan 18 2438/1 20.600,00 1.916,00 3.448,80
1005 Mureş Iernut Burciu I. Maria arabil extravilan 18 2438/2 26.300,00 2.230,00 4.014,00
1006 Mureş Iernut Stef Ioan, Stef Valentina, Stuparu Gabriel, Stuparu Delia arabil extravilan 18 2438/2 526 62.286,00 1.456,00 2.620,80
1007 Mureş Iernut Stef Ioan, Stef Valentina, Stuparu Gabriel, Stuparu Delia arabil extravilan 18 2438/3, 2433 51009 181.185,00 16.931,00 30.475,80
1008 Mureş Iernut Merut Maria, Marcu Ilie arabil extravilan 18 2432/1 20.000,00 2.229,00 4.012,20
1009 Mureş Iernut Muresan Vasile arabil extravilan 18 2432/20 11.600,00 1.007,00 1.812,60
1010 Mureş Iernut Sivu Gheorghe arabil extravilan 18 2432/13 5.800,00 4.702,00 8.463,60
1011 Mureş Iernut Popa Teoader arabil extravilan 18 2432/12 8.700,00 8.700,00 15.660,00
1012 Mureş Iernut Serban Gheorghe arabil extravilan 18 2432/11 5.800,00 3.834,00 6.901,20
1013 Mureş Iernut Vlad Rozalia arabil extravilan 18 2432/10 2.900,00 587,00 1.056,60
1014 Mureş Iernut Moldovan Ana arabil extravilan 18 2432/5 7.700,00 61,00 109,80
1015 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal HC 2429 308,00 308,00 304,92
1016 Mureş Iernut Oraşul Iernut - la dispoziţia comisiei locale** fâneaţă extravilan 18 F2253 688,00 688,00 928,80
1017 Mureş Iernut Szekely Ida, Szabo A. Margareta, Magyaros A. Ana, Szabo Iuliska, Bordi A. Etelka, Szabo A. Andrei arabil extravilan 18 2254/11 17.200,00 567,00 1.020,60
1018 Mureş Iernut Sazbo I. Eliza arabil extravilan 18 2254/10 14.500,00 9.353,00 16.835,40
1019 Mureş Iernut Antal Iosif arabil extravilan 18 2254/9 4.300,00 1.403,00 2.525,40
1020 Mureş Iernut Trombitas I. Maria arabil extravilan 18 2254/8 52743 8.700,00 1.114,00 2.005,20
1021 Mureş Iernut Oraşul Iernut drum DE 2250 206,00 206,00 135,96
1022 Mureş Iernut Beke Ioan arabil extravilan 18 2248/14 10.100,00 3.570,00 6.426,00
1023 Mureş Iernut Banyasz A. Alexandru arabil extravilan 18 2248/13 5.800,00 1.645,00 2.961,00
1024 Mureş Iernut Szabo Gh. Francisc arabil extravilan 18 2248/12 5.800,00 1.510,00 2.718,00
1025 Mureş Iernut Szabo M. Iosif arabil extravilan 18 2248/11 5.800,00 1.402,00 2.523,60
1026 Mureş Iernut Trombitas St. Elisabeta arabil extravilan 18 2248/10 18.700,00 3.976,00 7.156,80
1027 Mureş Iernut Szasz St. Ana arabil extravilan 18 2248/9 7.200,00 1.363,00 2.453,40
1028 Mureş Iernut Szabo I. Eliza arabil extravilan 18 2248/8 2.900,00 528,00 950,40
1029 Mureş Iernut Bordi Francisc arabil extravilan 18 2248/4 11.600,00 2.008,00 3.614,40
1030 Mureş Iernut Szabo Ana arabil extravilan 18 2248/7 2.900,00 478,00 860,40
1031 Mureş Iernut Trombitas Gyorgy arabil extravilan 18 2248/6 5.800,00 929,00 1.672,20
1032 Mureş Iernut Bartos M. Vasile, Gergely I. Olga, Bartos Ioan arabil extravilan 18 2248/5 5.800,00 892,00 1.605,60
1033 Mureş Iernut Bartos M. Vasile, Gergely I. Olga, Bartos Ioan arabil extravilan 18 2248/4 5.800,00 858,00 1.544,40
1034 Mureş Iernut Boanta I. Hortensia, Uilacan Gh. Ioan, Burciu I. Maria, Baba Ioan arabil extravilan 18 2248/3 5.800,00 827,00 1.488,60
1035 Mureş Iernut Szabo M. Iosif, Szabo M. Mihaly, Molnar M. Katika, Szabo M. Emeric, Szabo M. Ana, Szabo Mihaly arabil extravilan 18 2248/2 8.700,00 1.192,00 2.145,60
1036 Mureş Iernut Gombos L. Ioan arabil extravilan 18 2248/1 8.700,00 1.215,00 2.187,00
1037 Mureş Iernut Oraşul Iernut canal HC 2249 306,00 306,00 302,94
1038 Mureş Luduş S.C. ROMVEST - S.R.L. arabil extravilan 53151 900,00 124,00 279,00
1039 Mureş Luduş S.C. ROMVEST - S.R.L. arabil extravilan 53125 800,00 99,00 222,75
1040 Mureş Luduş Oraşul Luduş canal 1969 21,00 21,00 25,41
1041 Mureş Luduş Oraşul Luduş drum DE 2060 241,00 241,00 198,83
1042 Mureş Luduş Oraşul Luduş - la dispoziţia comisiei locale** arabil extravilan 32 2066/3/2/1 26.372,00 3.151,00 7.089,75
1043 Mureş Luduş Cuesdean I. Aurelia, Capusan I. Ioan, Balint I. Livia arabil extravilan 32 2066/3/3 19.700,00 2.566,00 5.773,50
1044 Mureş Luduş Tulai P. Petru, Tulai P. Alexandru, Marginean P. Maria arabil extravilan 32 2066/4 10.800,00 1.357,00 3.053,25
1045 Mureş Luduş Nechita A. Ileana, Nechita Catalina arabil extravilan 32 2066/5 20.000,00 2.492,00 5.607,00
1046 Mureş Luduş Szekely A. Magda arabil extravilan 32 2066/6 20.300,00 2.374,00 5.341,50
1047 Mureş Luduş Tit M. Elisabeta arabil extravilan 32 2066/7 9.100,00 1.161,00 2.612,25
1048 Mureş Luduş Kertesz I. Elisabeta arabil extravilan 32 2066/8 8.300,00 1.077,00 2.423,25
1049 Mureş Luduş Varo Stefan, Varo Emma- Ildiko, Kiss Karol, Kiss Felicia, Campean Nicolae, Campean Clara arabil extravilan 32 2066/9 17.000,00 2.328,00 5.238,00
1050 Mureş Luduş Pall Iuliana, Josza B. Aurelia arabil extravilan 32 2066/10 48.000,00 7.150,00 16.087,50
1051 Mureş Luduş Oraşul Luduş - la dispoziţia comisiei locale** fâneaţă extravilan 32 2064 15.079,00 759,00 1.252,35
1052 Mureş Luduş Moldovan Gab. Nicolae, Moldovan Gabulean N. Ioan, Moldovan Gabulean N. Alexandru, Man N. Dina, Stoica N. Silvia arabil extravilan 32 2066/11 17.400,00 151,00 339,75
1053 Mureş Luduş Petricel A. Maria, Caluser A. Vasile, Faur D. Victoria, Caluseriu A. Camelia, Popa A. Ana, Caluseriu A. Calin, Henegar A. Dan arabil extravilan 31 2052/59 54745 18.000,00 1.279,00 2.877,75
1054 Mureş Luduş Oraşul Luduş - la dispoziţia comisiei locale** tufăriş extravilan 31 32.300,00 3.352,00 9.050,40
1055 Mureş Luduş Oraşul Luduş - la dispoziţia comisiei locale** tufăriş extravilan 31 10.294,00 889,00 2.400,30
1056 Mureş Luduş Oraşul Luduş fâneaţă extravilan 35 F2191 273,00 273,00 450,45
1057 Mureş Luduş Oraşul Luduş fâneaţă extravilan 35 F2192 1.093,00 1.093,00 1.803,45
1058 Mureş Luduş Oraşul Luduş fâneaţă extravilan 35 F2194 416,00 416,00 686,40
1059 Mureş Luduş Detesan I. Emil, Detesan L. Maria, Candea D. Livia arabil extravilan 35 2200/14/1 600,00 469,00 1.055,25
1060 Mureş Luduş Nicoara P. Cornel, Nemes P. Maria, Bogatean S. Petru arabil extravilan 35 2200/14 400,00 400,00 900,00
1061 Mureş Luduş Blaga M. Amalia arabil extravilan 35 2200/13/1 700,00 700,00 1.575,00
1062 Mureş Luduş Fanea I. Ioan, Fanea I. Tanasie, Fanea I. Letitia, Cabulea I. Ana arabil extravilan 35 2200/13 500,00 500,00 1.125,00
1063 Mureş Luduş Coc S. Teodor arabil extravilan 35 2200/12 300,00 300,00 675,00
1064 Mureş Luduş Baghiu C. Maria, Velicu C. Letitia arabil extravilan 35 2200/11/1 350,00 350,00 787,50
1065 Mureş Luduş Baghiu I. Iacob arabil extravilan 35 2200/11 200,00 200,00 450,00
1066 Mureş Luduş Gherman I. Ioan, Baghiu I. Fimia, Muresan I. Maria, Gherman I. Gheorghe, Gherman I. Dumitru arabil extravilan 35 2200/10 300,00 300,00 675,00
1067 Mureş Luduş Marginean Gh. Iacob, Marginean Gh. Gheorghe, Stoica Gh. Victoria arabil extravilan 35 2200/10 200,00 161,00 362,25
1068 Mureş Luduş Gherman Gh. Ioan, Marian Gh. Maria, Craciun Ghe. Felicia, Gherman Gh. Daniel, Gherman Gh. Florin arabil extravilan 35 2200/8 600,00 17,00 38,25
1069 Mureş Luduş Fodor Martin, Fodor M. Maria, Berbecar M. Maria arabil extravilan 35 2203/1 54634 8.600,00 470,00 1.057,50
1070 Mureş Luduş Precup Teodor, Precup T. Gheorghe, Muntean T. Ana, Lazar T. Letitia, Precup T. Ioan, Rus T. Maria arabil extravilan 35 2206/9 54635 8.600,00 8.249,00 18.560,25
1071 Mureş Luduş Gherman Ioan, Gherman I. Ioan, Gherman I. Teodor, Gherman I. Vasile arabil extravilan 35 2206/10 54636 5.800,00 5.213,00 11.729,25
1072 Mureş Luduş Fanea Pantelimon, Giurca P. Maria, Fanea P. Pantelimon arabil extravilan 35 2206/11 54637 8.600,00 6.661,00 14.987,25
1073 Mureş Luduş Stoica Gheorghe, Matei Gh. Leontina, Stoica Gh. Gheorghe arabil extravilan 35 2206/12 54638 6.600,00 3.006,00 6.763,50
1074 Mureş Luduş Milna Susana, Milna T. Remus arabil extravilan 35 2206/13 54639 5.800,00 1.778,00 4.000,50
1075 Mureş Luduş Nicoara A. Atanasie arabil extravilan 35 2206/14 54640 2.900,00 681,00 1.532,25
1076 Mureş Luduş Craciun I. Iacob arabil extravilan 35 2206/15 54641 1.920,00 571,00 1.284,75
1077 Mureş Luduş Baghiu Ioan, Baghiu I. Iacob arabil extravilan 35 2206/16 54643 1.976,00 430,00 967,50
1078 Mureş Luduş Rus Axente, Rus A. Filon, Rus A. Tanasie, Olaru A. Lucretia, Marginean A. Viorica arabil extravilan 35 2206/17 54645 7.789,00 468,00 1.053,00
1079 Mureş Luduş Pantea St. Atanasie arabil extravilan 35 2206/6 54633 2.900,00 2.900,00 6.525,00
1080 Mureş Luduş Tripon Vasile, Tripon V. Viorel arabil extravilan 35 2206/5 54632 2.900,00 2.370,00 5.332,50
1081 Mureş Luduş Baghiu Mocan Atanasie, Baghiu T. Ioan, Baghiu T. Axente, Baghiu T. Tanasie, Rus T. Leontina, Rus T. Maria arabil extravilan 35 2206/4 54631 5.800,00 1.295,00 2.913,75
1082 Mureş Luduş Oraşul Luduş drum DE 55,00 55,00 45,38
1083 Mureş Luduş Boldea Ilie, Rob I. Victoria, Boldea I. Simion, Boldea I. Petru, Boldea I. Vasile arabil extravilan 35 2207/4 54627 5.800,00 821,00 1.847,25
1084 Mureş Luduş Giurca P. Maria arabil extravilan 35 2209/7 11.600,00 1.125,00 2.531,25
1085 Mureş Luduş Pantea Constantin, Pantea C. Titiana arabil extravilan 35 2209/8 11.600,00 8.631,00 19.419,75
1086 Mureş Luduş Nicoara Petru, Nicoara P. Cornel, Nemes P. Maria, Bogatean S. Petru arabil extravilan 35 2209/9 5.800,00 4.125,00 9.281,25
1087 Mureş Luduş Baghiu Gavrila, Nicoara G. Ana, Utiu G. Letitia, Craciun G. Paulina, Popovici I.G. Silvia, Masca I. Valentina, Miron I. Viorica, Muntean I. Maria arabil extravilan 35 2209/10 5.800,00 1.996,00 4.491,00
1088 Mureş Luduş Fanea Ioan, Fanea D. Gavril-Mircea, Fanea D. Maria arabil extravilan 35 2209/11 5.800,00 249,00 560,25
1089 Mureş Luduş Stan I. Iacob arabil extravilan 39 2290/31 3.400,00 136,00 306,00
1090 Mureş Luduş Varodi G. Gavrila arabil extravilan 39 2290/30 3.200,00 528,00 1.188,00
1091 Mureş Luduş Rastasan V. Ana arabil extravilan 39 2290/29 1.500,00 393,00 884,25
1092 Mureş Luduş Suteu I. Laurean arabil extravilan 39 2290/28 1.500,00 475,00 1.068,75
1093 Mureş Luduş Stoica L. Laurean arabil extravilan 39 2290/27 2.200,00 824,00 1.854,00
1094 Mureş Luduş Stoica M. Laurean, Nicoara M. Maria, Cocis M. Letitia arabil extravilan 39 2290/26 2.100,00 1.077,00 2.423,25
1095 Mureş Luduş Craciun T. Cornel, Boldor T. Otilia arabil extravilan 39 2290/25 3.600,00 1.862,00 4.189,50
1096 Mureş Luduş Suteu I. Otilia, Suteu V. Maria, Zsigovsyki V. Victoria arabil extravilan 39 2290/24 3.700,00 1.567,00 3.525,75
1097 Mureş Luduş Sofron I. Petru, Şofron Maria arabil extravilan 39 2290/23 4.800,00 1.945,00 4.376,25
1098 Mureş Luduş Rusu I. Lucretia arabil extravilan 39 2290/22 2.200,00 828,00 1.863,00
1099 Mureş Luduş Giurca P. Maria, Fanea P. Pantelimon arabil extravilan 39 2290/19 4.100,00 1.150,00 2.587,50
1100 Mureş Luduş Fanea I. Ioan, Fanea I. Tanase, Fanea I. Letitia, Cabulea I. Ana arabil extravilan 39 2290/18 4.000,00 695,00 1.563,75
1101 Mureş Luduş Blaga I. Aurel arabil extravilan 39 2290/24 4.300,00 335,00 753,75
1102 Mureş Luduş Fanea D. Iosif arabil extravilan 39 2290/18 4.300,00 22,00 49,50
1103 Mureş Luduş JR & mm European Company curţi construcţii intravilan 2288 52435 96.734,00 5.119,00 186.331,60
1104 Mureş Luduş Szasz F. Ana arabil extravilan 39 2290/1/20 3.300,00 72,00 162,00
1105 Mureş Luduş Gherman I. Gheorghe arabil extravilan 39 2290/1/21 2.600,00 690,00 1.552,50
1106 Mureş Luduş Szabo A. Francisc, Szabo A. Elisabeta arabil extravilan 39 2290/1/18 4.300,00 1.477,00 3.323,25
1107 Mureş Luduş Pantea I. Titiana arabil extravilan 39 2290/1/17 4.600,00 2.070,00 4.657,50
1108 Mureş Luduş Craciun G. Paulina arabil extravilan 39 2290/1/8 5.400,00 2.274,00 5.116,50
1109 Mureş Luduş Gherman I. Anica, Malna I. Aurelia, Parlea I. Leontina, Gherman I. Ioan arabil extravilan 39 2290/1/16 5.300,00 2.176,00 4.896,00
1110 Mureş Luduş Fanea I. Tanasie arabil extravilan 39 2290/1/15 4.300,00 1.779,00 4.002,75
1111 Mureş Luduş Tripon I. Vasile, Tripon I. Ioan, Morar I. Eleonora arabil extravilan 39 2290/1/13 2.600,00 1.091,00 2.454,75
1112 Mureş Luduş Tripon V. Viorel arabil extravilan 39 2290/1/13 2.600,00 1.070,00 2.407,50
1113 Mureş Luduş Rosa M. Ioan arabil extravilan 39 2290/1/12 5.300,00 1.760,00 3.960,00
1114 Mureş Luduş Candea D. Emil, Malna L. Ioan arabil extravilan 39 2290/1/11 5.300,00 1.091,00 2.454,75
1115 Mureş Luduş Man Mihai, Man Lucia arabil extravilan 39 2290/1/10 4.500,00 692,00 1.557,00
1116 Mureş Luduş Man Mihai, Man Lucia arabil extravilan 39 2290/1/8 4.500,00 71,00 159,75
1117 Mureş Luduş Onisor I. Aurelia, Onisor Nicolae arabil extravilan 38 2278/1/16 2.900,00 91,00 204,75
1118 Mureş Luduş Gherman I. Ioan arabil extravilan 38 2278/1/17 5.800,00 1.033,00 2.324,25
1119 Mureş Luduş Milna S. Silviu, Popeanu S. Elena arabil extravilan 38 2278/1/18 5.800,00 2.306,00 5.188,50
1120 Mureş Luduş Stoica S. Virgil, Răchită Maria, Răchită Vasile arabil extravilan 38 2278/1/19 5.800,00 4.298,00 9.670,50
1121 Mureş Luduş Boca I. Maria arabil extravilan 38 2278/1/20 2.900,00 2.887,00 6.495,75
1122 Mureş Luduş Sofron Maria, Cioca Ana, Gherasim Nicolae, Olar Hortensia, Gherasim Gheorghe, Bobaila Ghifta, Gherasim Vasile, Gherasim Ioan arabil extravilan 38 2278/1/21 5.800,00 5.269,00 11.855,25
1123 Mureş Luduş Nicoara I. Ioan, Nicoara I. Mircea, Utiu I. Ana arabil extravilan 38 2278/1/22 2.900,00 2.097,00 4.718,25
1124 Mureş Luduş Nicoara T. Lucretia, Nicoara T. Virgil arabil extravilan 38 2278/1/23 2.900,00 1.864,00 4.194,00
1125 Mureş Luduş Sofron I. Eleonora, Andrasi Ana arabil extravilan 38 2278/1/24 5.800,00 2.888,00 6.498,00
1126 Mureş Luduş Pantea N. Ana, Gherasim Viorel arabil extravilan 38 2278/1/25/1 13.400,00 3.263,00 7.341,75
1127 Mureş Luduş Pantea N. Maria arabil extravilan 38 2278/1/25 9.600,00 1.279,00 2.877,75
1128 Mureş Luduş Rus Vasile, Rus Leontina, Rus Vasile Sorin, Rus Adriana arabil extravilan 38 2278/1/25/2 10.300,00 92,00 207,00
1129 Mureş Luduş Suteu T. Ioan arabil extravilan 38 2278/1 5.800,00 1.828,00 4.113,00
1130 Mureş Luduş Varodi T. Liviu, Brudan T. Eufimia, Varodi T. Gavrila, Varodi T. Gheorghe, Biris T. Eleonora, Oroian T. Ana arabil extravilan 38 2278/2 7.200,00 2.146,00 4.828,50
1131 Mureş Luduş Andresan D. Maria, Rachita A. Maria, Craciun A. Anica, Andresan A. Gheorghe, Andresan A. Iacob arabil extravilan 38 2278/5 4.300,00 1.271,00 2.859,75
1132 Mureş Luduş Andresan I. Viorica arabil extravilan 38 2278/4 4.300,00 1.259,00 2.832,75
1133 Mureş Luduş Blaga M. Viorel arabil extravilan 38 2278/6 2.900,00 844,00 1.899,00
1134 Mureş Luduş Muntean N. Zoita, Bogdan N. Maria, Morar N. Ilie Nicolae arabil extravilan 38 2278/6 4.600,00 1.329,00 2.990,25
1135 Mureş Luduş Baghiu I. Maria, Gherman I. Teodor, Gherman I. Ignat, Gherman I. Nicolae arabil extravilan 38 2278/7 4.600,00 1.317,00 2.963,25
1136 Mureş Luduş Craciun Ghe. Felicia, Gherman Ghe. Ioan, Marian Ghe. Maria, Gherman Ghe. Daniel, Gherman Ghe. Florin arabil extravilan 38 2278/8 4.600,00 1.306,00 2.938,50
1137 Mureş Luduş Gherman Ghe. Gheorghe arabil extravilan 38 2278/9 5.100,00 1.608,00 3.618,00
1138 Mureş Luduş Puiac V. Gheorghe arabil extravilan 38 2278/10 4.300,00 1.202,00 2.704,50
1139 Mureş Luduş Craciun I. Gheorghe arabil extravilan 38 2278/11 4.300,00 1.193,00 2.684,25
1140 Mureş Luduş Craciun P. Ortansa, Harastasan N. Ioan arabil extravilan 38 2278/11/1 4.300,00 1.184,00 2.664,00
1141 Mureş Luduş Marginean Gh. Iacob, Marginean Gh. Gheorghe, Stoica Gh. Victoria arabil extravilan 38 2278/12 4.000,00 1.091,00 2.454,75
1142 Mureş Luduş Ciolomic I. Ana arabil extravilan 38 2278/14 3.200,00 944,00 2.124,00
1143 Mureş Luduş Dudila I. Lucretia, Marginean I. Anica, Marginean I. Nicolae, Marginean I. Ioan, Mihasan I. Aurelia arabil extravilan 38 2278/13 1.200,00 396,00 891,00
1144 Mureş Luduş Craciun I. Nicolae, Craciun I. Felicia, Craciun I. Saveta, Craciun I. Ioan, Craciun I. Gheorghe, Matei I. Maria, Apahidean I. Otilia, Craciun I. Iosif, Marginean I. Victoria, Craciun I. Iacob arabil extravilan 38 2278/15 2.900,00 748,00 1.683,00
1145 Mureş Luduş Gherman I. Gheorghe arabil extravilan 38 2278/18 4.300,00 1.058,00 2.380,50
1146 Mureş Luduş Puia I. Teodor, Puia I. Nicolae, Puia I. Ioan, Puia I. Ilie, Puia I. Virgil arabil extravilan 38 2278/17 4.300,00 987,00 2.220,75
1147 Mureş Luduş Sofron G. Roman, Sofron G. Ioan, Sofron I. Viorica, Sofron G. Viorel arabil extravilan 38 2278/20 5.800,00 1.214,00 2.731,50
1148 Mureş Luduş Pantea N. Maria arabil extravilan 38 2278/20/1 5.800,00 1.083,00 2.436,75
1149 Mureş Luduş Radu V. Ana, Varodi V. Pompei arabil extravilan 38 2278/20/2 5.800,00 953,00 2.144,25
1150 Mureş Luduş Coc S. Teodor arabil extravilan 38 2278/21 7.200,00 1.051,00 2.364,75
1151 Mureş Luduş Nicoara G. Ana, Utiu G. Letitia, Craciun G. Paulina, Popovici G. Silvia, Misca G. Valentina, Miron G. Viorica, Muntean G. Maria arabil extravilan 38 2278/22 7.200,00 805,00 1.811,25
1152 Mureş Luduş Lehene I. Ana Lucia arabil extravilan 38 2278/22/1 2.800,00 358,00 805,50
1153 Mureş Luduş Rusu I. Lucretia arabil extravilan 38 2278/23 4.300,00 420,00 945,00
1154 Mureş Luduş Utiu St. Viorel, Utiu St. Ioan arabil extravilan 38 2278/24 4.300,00 412,00 927,00
1155 Mureş Luduş Baghiu T. Ioan, Baghiu T. Axente, Baghiu T. Tanasie, Rus T. Leontina, Rus T. Maria arabil extravilan 38 2278/25 8.600,00 814,00 1.831,50
1156 Mureş Luduş Blaga P. Ioan Suciu arabil extravilan 38 2278/26 8.600,00 810,00 1.822,50
1157 Mureş Luduş Blaga P. Vasile arabil extravilan 38 2278/27 8.600,00 805,00 1.811,25
1158 Mureş Luduş Gherman B. Ioan arabil extravilan 38 2278/28 2.900,00 271,00 609,75
1159 Mureş Luduş Harastasan T. Ioan, Harastasan T. Ana arabil extravilan 38 2278/29 8.600,00 800,00 1.800,00
1160 Mureş Luduş Rusu I. Elisabeta arabil extravilan 38 2278/30 4.200,00 390,00 877,50
1161 Mureş Luduş Blaga A. Gheorghe arabil extravilan 38 2278/31 5.800,00 601,00 1.352,25
1162 Mureş Luduş Andresan I. Ioan, Andresan I. Nicolae arabil extravilan 38 2278/32 8.600,00 795,00 1.788,75
1163 Mureş Luduş Coman B. Maria Dorina arabil extravilan 38 2278/33 16.600,00 1.513,00 3.404,25
1164 Mureş Luduş Tripon V. Viorel arabil extravilan 38 2278/34 2.200,00 198,00 445,50
1165 Mureş Luduş Malna G. Maria arabil extravilan 38 2278/35 2.200,00 198,00 445,50
1166 Mureş Luduş Tripon I. Liviu arabil extravilan 38 2278/36 4.300,00 386,00 868,50
1167 Mureş Luduş Marginean Gh. Iacob, Marginean Gh. Gheorghe, Stoica Gh. Victoria arabil extravilan 38 2278/37 4.300,00 384,00 864,00
1168 Mureş Luduş Pantea I. Ioan arabil extravilan 38 2278/13 4.300,00 383,00 861,75
1169 Mureş Luduş Giurca P. Maria, Fanea P. Pantelimon arabil extravilan 38 2278/39 8.600,00 788,00 1.773,00
1170 Mureş Luduş Felecan I. Ioan arabil extravilan 38 2278/40 4.300,00 376,00 846,00
1171 Mureş Luduş Suteu I. Laurean arabil extravilan 38 2278/41 3.100,00 270,00 607,50
1172 Mureş Luduş Oltean I. Maria arabil extravilan 38 2278/42 4.300,00 372,00 837,00
1173 Mureş Luduş Rus P. Ana arabil extravilan 38 2278/43 4.300,00 371,00 834,75
1174 Mureş Luduş Utiu St. Ioan Stefan arabil extravilan 38 2278/44 4.300,00 369,00 830,25
1175 Mureş Luduş Gherman I. Ioan, Gherman I. Teodor, Gherman I. Vasile arabil extravilan 38 2278/45 8.400,00 716,00 1.611,00
1176 Mureş Luduş Gherman I. Carolina arabil extravilan 38 2278/46 10.000,00 842,00 1.894,50
1177 Mureş Luduş Fanea G. Gavril Mircea arabil extravilan 38 2278/47 4.300,00 359,00 807,75
1178 Mureş Luduş Stan I. Iacob arabil extravilan 38 2278/48 4.300,00 357,00 803,25
1179 Mureş Luduş Pantea I. Titiana arabil extravilan 38 2278/49 8.600,00 834,00 1.876,50
1180 Mureş Luduş Felecan I. Ioan arabil extravilan 38 2278/50 4.300,00 352,00 792,00
1181 Mureş Luduş Mocan Iosif arabil extravilan 38 2278/51 54611 4.300,00 351,00 789,75
1182 Mureş Luduş Marian I. Maria, Salcudean I. Aurelia arabil extravilan 38 2278/52 2.900,00 236,00 531,00
1183 Mureş Luduş Gherman I. Anica arabil extravilan 38 2278/53 2.900,00 235,00 528,75
1184 Mureş Luduş Biris L. Ioan arabil extravilan 38 2278/54 6.400,00 518,00 1.165,50
1185 Mureş Luduş Gherman I. Ioan, Gherman I. Teodor, Gherman I. Vasile arabil extravilan 38 2278/55 1.400,00 113,00 254,25
1186 Mureş Luduş Hopartean S. Maria arabil extravilan 38 2278/56 1.400,00 113,00 254,25
1187 Mureş Luduş Sofron I. Eleonora arabil extravilan 38 2278/57 8.600,00 695,00 1.563,75
1188 Mureş Luduş Pantea I. Titiana arabil extravilan 38 2278/58 8.600,00 693,00 1.559,25
1189 Mureş Luduş Craciun P. Delia Steluta arabil extravilan 38 2278/59 8.600,00 692,00 1.557,00
1190 Mureş Luduş Gherman I. Arsinte, Gherman E. Maria arabil extravilan 38 2278/60 4.300,00 363,00 816,75
1191 Mureş Luduş Mocan Iosif arabil extravilan 38 2278/61 53142 4.300,00 345,00 776,25
1192 Mureş Luduş Blaga M. Pompeiu arabil extravilan 38 2278/62 2.900,00 232,00 522,00
1193 Mureş Luduş Candea C. Maria arabil extravilan 38 2278/63 2.900,00 232,00 522,00
1194 Mureş Luduş Gherman I. Ioan, Gherman I. Teodor, Gherman I. Vasile arabil extravilan 38 2278/64 2.900,00 231,00 519,75
1195 Mureş Luduş Chiorean Ioan, Moldovan Maria arabil extravilan 38 2278/65 4.300,00 342,00 769,50
1196 Mureş Luduş Pitea E. Victoria arabil extravilan 38 2278/66 5.800,00 461,00 1.037,25
1197 Mureş Luduş Utiu P. Viorel arabil extravilan 38 2278/67 8.600,00 680,00 1.530,00
1198 Mureş Luduş Oraşul Luduş drum DE2277 144,00 144,00 118,80
1199 Mureş Luduş Papiu I. Maria arabil extravilan 38 2276/1 13.800,00 1.085,00 2.441,25
1200 Mureş Luduş Gherman I. Carolina arabil extravilan 38 2276/2 5.800,00 454,00 1.021,50
1201 Mureş Luduş Fanea D. Laurean arabil extravilan 38 2276/3 2.900,00 226,00 508,50
1202 Mureş Luduş Baghiu C. Maria arabil extravilan 38 2276/4 2.900,00 226,00 508,50
1203 Mureş Luduş Craciun I. Nicolae, Craciun I. Felicia, Craciun I. Saveta, Craciun I. Ioan, Craciun I. Gheorghe, Matei I. Maria, Apahidean I. Otilia, Craciun I. Iosif, Marginean I. Victoria, Craciun I. Iacob arabil extravilan 38 2276/5 3.600,00 280,00 630,00
1204 Mureş Luduş Gherman B. Ioan arabil extravilan 38 2276/6 2.900,00 225,00 506,25
1205 Mureş Luduş Sofron G. Roman, Sofron G. Ioan, Sofron I. Viorica, Sofron V. Viorel Ghe. arabil extravilan 38 2276/7 6.000,00 465,00 1.046,25
1206 Mureş Luduş Sara Olariu T. Rozalia, Marian T. Nicolae arabil extravilan 38 2276/90 8.600,00 661,00 1.487,25
1207 Mureş Luduş Mocan Iosif arabil extravilan 38 2276/9 8.600,00 654,00 1.471,50
1208 Mureş Luduş Felecan I. Ioan arabil extravilan 38 2276/10 4.300,00 325,00 731,25
1209 Mureş Luduş Blaga P. Minerva arabil extravilan 38 2276/11 4.300,00 323,00 726,75
1210 Mureş Luduş Suteu I. Laurean arabil extravilan 38 2276/12 6.000,00 448,00 1.008,00
1211 Mureş Luduş Banea Dan Liviu, Banea Georgeta arabil extravilan 38 2276/14 4.800,00 356,00 801,00
1212 Mureş Luduş Varodi T. Liviu, Brudan T. Eufimia, Varodi T. Gavrila, Varodi T. Gheorghe, Biris T. Eleonora, Oroian T. Ana arabil extravilan 38 2276/15 5.800,00 428,00 963,00
1213 Mureş Luduş Matei Gh. Leontina arabil extravilan 38 2276/16 7.200,00 528,00 1.188,00
1214 Mureş Luduş Nicoara I. Dumitru arabil extravilan 38 2276/17 4.300,00 319,00 717,75
1215 Mureş Luduş Biris D. Maria arabil extravilan 38 2276/18 5.800,00 435,00 978,75
1216 Mureş Luduş Onisor I. Aurelia arabil extravilan 38 2276/20 5.800,00 443,00 996,75
1217 Mureş Luduş Tripon I. Vasile, Tripon I. Ioan, Morar I. Eleonora, Tripon I. Lina arabil extravilan 38 2276/21 2.900,00 239,00 537,75
1218 Mureş Luduş Gherman V. Vasile Tani arabil extravilan 38 2276/22 2.900,00 253,00 569,25
1219 Mureş Luduş Craciun I. Nicolae, Craciun I. Felicia, Craciun I. Saveta, Craciun I. Ioan, Craciun I. Gheorghe, Matei I. Maria, Apahidean I. Otilia, Craciun I. Iosif, Marginean I. Victoria, Craciun I. Iacob arabil extravilan 38 2276/23 3.500,00 311,00 699,75
1220 Mureş Luduş Nicoara Gh. Ana, Craciun Gh. Maria arabil extravilan 38 2276/24 2.900,00 262,00 589,50
1221 Mureş Luduş Hirean A. Otilia arabil extravilan 38 2276/25 8.000,00 739,00 1.662,75
1222 Mureş Luduş Voda I. Maria arabil extravilan 38 2276/26 4.300,00 405,00 911,25
1223 Mureş Luduş Gherman Gh. Maria, Gherman Gh. Atanasie, Gherman Gh. Nicolae arabil extravilan 38 2276/27 2.200,00 209,00 470,25
1224 Mureş Luduş Sabau I. Ioan, Tripon I. Maria, Detesan I. Livia arabil extravilan 38 2276/28 5.800,00 555,00 1.248,75
1225 Mureş Luduş Baghiu L. Lazar, Ghirca L. Victoria, Ciubotan L. Letitia, Suciu L. Ana arabil extravilan 38 2276/29 4.300,00 416,00 936,00
1226 Mureş Luduş Jianu G. Sorin Emil, Jianu G. Lucia Frembonica arabil extravilan 38 2276/21/1 6.800,00 666,00 1.498,50
1227 Mureş Luduş